Spotřebitelský úvěr: Znáte svá práva?

Než podepíšete jakoukoli smlouvu o spotřebitelském úvěru, měli byste znát svá práva. Věděli jste, že máte dva týdny na případné zrušení úvěru? Jako spotřebitel v Evropské unii máte při sjednání úvěru celou řadu práv. Ta platí ve všech fázích procesu – před podpisem smlouvy i při splácení úvěru.

Alespoň jednu půjčku za život si bere osm z deseti Čechů. Ke své škodě příliš neřeší přesné parametry půjčky a neznají podrobně svá práva. Než se klient rozhodne pro konkrétní půjčku, měl by vždy požadovat písemnou předsmluvní nabídku. O tu při žádosti o půjčku zatím žádá asi jen desetina Čechů. Povinnost poskytnout klientovi předsmluvní nabídku je dána zákonem.

Než jakoukoli smlouvu podepíšete, přečtěte si, jaká další zásadní práva máte. Ve vědění je síla.

Žádejte předsmluvní nabídku

Srovnání půjček online

Ať už do banky zamíříte pro nízký či vysoký spotřebitelský úvěr, měli byste se předem dobře informovat o produktu i konkurenčních nabídkách. Stále není samozřejmostí, aby finanční instituce dávaly relevantní podklady klientům k prostudování domů.

Právem každého žadatele je dostat všechny základní informace ve standardizovaném formuláři zvaném Evropský standardizovaný informační formulář. Máte právo jej dostat od každého poskytovatele úvěrů, abyste měli srovnání a mohli si před uzavřením úvěrové dohody vybrat nejvýhodnější nabídku.

Nikdo není tak bohatý, aby si půjčoval bez srovnání bankovních nabídek. Rozhodně byste se ale neměli spoléhat jen na RPSN uvedenou v reklamě nebo na webu banky.

Další práva žadatele o úvěr

Kromě problémů při samotném sjednávání půjčky narážejí klienti také na problémy při snaze od smlouvy odstoupit a půjčku obratem vrátit. Zjistíte-li, že jsou pro vás podmínky uzavřené smlouvy nepřijatelné až po jejím podpisu, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od podpisu bez udání důvodu. V takovém případě musíte zaplatit vypůjčenou částku včetně úroku a veškerých nevratných poplatků, které již poskytovatel úvěru zaplatil.

Nezapomeňte, že dluh můžete kdykoli splatit předčasně. Poskytovatel po vás možná bude chtít náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s předčasným splacením, nicméně ta nesmí překročit 1 procento (respektive 0,5 procenta – záleží na zbývající stanovené době splacení) z předčasně splacené částky.

Cena je rozhodujícím faktorem

Cena stále zůstává pro Čechy rozhodujícím faktorem pro výběr a následnou koupi zboží, u spotřebitelských půjček její význam za poslední dva roky dokonce vzrostl. Výběr výhodného úvěru spotřebitelům značně usnadňují on-line srovnávače.

Úvěry lze pak optimalizovat i po delší době. Existující půjčky lze zlevnit jejich převedením z původní banky do jiné, která nabízí lepší podmínky. I zde se však vyplatí vybírat stejně pečlivě, jako by šlo o novou půjčku.