Výpověď povinného ručení vám může ušetřit i tisíce korun ročně

Smlouvu o autopojištění lze vypovědět z různých důvodů. Především ale jednejte včas, výpověď povinného ručení totiž musí být bezpodmínečně písemná.

Výpověď pošlete poštou nebo doručte osobně

Rozhodli jste se vypovědět stávající smlouvu o povinném ručení? Máte dvě možnosti – výpověď povinného ručení dodat osobně na pojišťovnu nebo zaslat doporučeně poštou. Podací lístek pak mějte uložen na bezpečném místě. Obyčejné psaní není v tomto případě ideální – nemáte pak doklad o jeho odeslání.

Ukončení smlouvy je nutné oznámit nejpozději šest týdnů před datem, kdy klasické roční pojistné období skončí.

K dohodě se pojišťovny nemají

Ukončení smlouvy je možné i vzájemnou dohodou obou stran, k tomu však v praxi příliš často nedochází. Jednoduše proto, že pojišťovny nemají právě ochotu něco podobného řešit, znamenalo by to pro ně zbytečný a značný prodělek. Zvláště, pokud si uděláte srovnání nabídek a zjistíte, kolik můžete ročně ušetřit.

Jaké údaje by měla samotná výpověď obsahovat?

 • Číslo pojistné smlouvy a důvod, kvůli němuž odcházíte. Ten budete uvádět ve většině případů. Existují ale i výjimky.
 • Osobní údaje pojistníka (adresa, jméno, RČ/IČ apod.) a kontakty.
 • Veškeré údaje o vozidle – tedy druh, model, značku apod.
Výpověď povinného ručení

Výpověď povinného ručení má řadu náležitostí.

Povinné ručení výpověď vzor

Že vám to nezní příliš česky? Vězte ale, že přesně pod tímto souslovím na webu lidé nejčastěji výpověď povinného ručení hledají.

Pokud si tedy nevíte s výpovědí rady, existuje snadno dostupný vzor výpovědi pojistné smlouvy. Ten pak stačí jen stáhnout do počítače, vytisknout a patřičně vyplnit.

Povinnost hradit povinné ručení platí stále

Ukončení pojistné dohody pochopitelně neznamená, že jste automaticky zproštěni placení povinného ručení. Další sjednaná pojistka musí plynule navázat na tu dřívější. V opačném případě hrozí vysoká sankce, pokud budete automobil provozovat neoprávněně. Výjimku tvoří jen případy, kdy bude vozidlo škrtnuto z evidence nebo odcizeno.

Nevyhovuje nová smlouva? Zrušte ji

Vypovědět kontrakt o povinném ručení je možné i tehdy, když se vám znelíbí nově uzavřená dohoda. To je ale nutné stihnout do 2 měsíců od podpisu (a počítat s osmidenní prodlevou na vyřízení). Pokud zjistíte, že jiná pojišťovna nabídne výhodnější podmínky, nejste nikde dlouho a nesmyslně vázáni.

Platí však, že podobné informace si musíte vyhledat sami nebo za pomoci nezávislého srovnávače nabídek, pojišťovna na nic upozorňovat nebude. Změna povinného ručení je tak zcela ve vaší režii, bližší informace o výročí smlouvy nebo rozsahu sjednaných služeb pak poskytne takzvaná zelená karta.

Existují i další možnosti výpovědi

 • Nejtypičtější je zrušení pojistné smlouvy s vypršením pojistného období.
 • Stejně tak výpověď nově sjednaného kontraktu bez udání důvodu do dvou měsíců od podpisu.
 • Navýšení pojistného – Zrušení je však možné i tehdy, když pojišťovna hodlá navýšit pojistné do dalšího ročního cyklu.
 • Odhlášení vozidla z registru
 • Změna vlastníka auta – a to buď prodejem či nedobrovolně, tedy odcizením. Tehdy zaniká pojistná smlouva s dnem oznámení vzniklé situace na policii nebo pojišťovně

Výpověď pojištění lze dát také po pojistné události

Další alternativa pak plyne přímo ze zákona: kontrakt je možné vypovědět do tří měsíců od data oznámení vzniku pojistné události. Klíčovou roli hraje datum doručení, vše podstatné je proto třeba zařídit včas. Pojišťovna v těchto případech samozřejmě automaticky navrátí pojištěnci přeplatek na pojistném (nejčastěji na bankovní účet, ale je zde i možnost platby poštovní poukázkou).

Pojistná událost

Smlouvu o povinném ručení lze vypovědět i po pojistné události.

Jak dát výpověď havarijního pojištění

Výpověď povinného ručení je vlastně podobně nenáročná jako výpověď HAV pojištění. Jdou totiž společně ruku v ruce. Opět je nutná písemná výpověď s podpisem pojistníka.

Důvody zrušení havarijního pojištění:

 • Konec smlouvy bez udání konkrétního důvodu. Musí se realizovat do 2 měsíců od sjednání.
 • Oboustranná dohoda. Tohle ale pojišťovny nedělají rády, zvláště jdete-li hned ke konkurenci.
 • Ukončení kontraktu z důvodu změny vlastníka vozidla (prodej, odcizení).
 • Když pojišťovna změní výši pojistného.
 • Vozidlo bude zlikvidováno. Pak stačí dodat velký technický průkaz s příslušným záznamem.
 • Vůz bude dočasně vyřazen z evidence (SPZ v depozitu) – výpověď lze dát ve volitelném období 1 den – 1 rok.
 • Výpověď po vzniku pojistné události. Nabyde účinnosti do tří měsíců od ohlášení.
 • Zrušení dohody ke konci pojistné doby – nejpozději však šest týdnů před výročím. Jde o nejčastější důvod výpovědi HAV pojištění.

Až několik tisícovek ročně – přesně takovou úsporu můžete v rodinném rozpočtu znamenat změna pojistitele v rámci povinného ručení. Věnujte proto jednou ročně pár minut kontrole vaší pojistné smlouvy. Vyplatí se to to víc, než si myslíte.

Protože kontrola smlouvy a exkurze týkající se aktuální situace na trhu nezabere tolik času, jistě se vyplatí každoročně tomuto tématu věnovat alespoň krátkou chvíli. Vždyť povinné ručení lze v dnešním světě uzavřít také přes internet!