Štítek | invalidita

Lis/15

18

Každý měsíc přibude v ČR více než 2 500 invalidních důchodců

V České republice je přes 400 000 invalidních důchodců. Každý měsíc jich přibude více než 2 500. Ti si musí vystačit s průměrným invalidním důchodem ve výši 7 511 korun. S tím by většina Čechů nevyžila, na pojištění ale zapomínají.
 
Ať už se člověk stane invalidním důchodcem následkem úrazu nebo nemoci, životní standard takového člověka obvykle významně klesne. Průměrná výše nově vyplácených důchodů u invalidity prvního stupně činí 5 261 korun, u druhého stupně 6 828 korun a u třetího stupně 11 254 korun.

Invalidita nehrozí jen starším ročníkům

Invalidita není záležitostí pouze starších ročníků. Celou čtvrtinu invalidních důchodců v České republice tvoří lidé do 40 let. V minulém roce si více než 6 600 lidí ve věku do 40 let od lékařů vyslechlo diagnózu o snížení pracovní schopnosti, z toho více než 2 400 z nich bylo zařazeno do kategorie invalidních důchodců 3. stupně
 
disabilityNepříznivá diagnóza a status invalidního důchodce nemusí vést k naplnění obav z finanční nesoběstačnosti, které podle průzkumu NN Životní pojišťovny trápí 35 procent populace. Pomoci dokáže vhodně zvolené pojištění, které pomůže pokrýt rozdíl mezi dosavadním příjmem a státní podporou.

Důležitá rizika Češi podceňují

Správně vybrat životní pojištění je jednodušší, než si spotřebitelé představují. Důležité je nepojišťovat si zbytečnosti. Pojištění je zde pro závažné události, které nejsme finančně schopni pokrýt sami. Pojišťovat si drobné úrazy často znamená zbytečně dávat peníze pojišťovně.
 
Dlouhodobě klienti v ČR více uzavírají pojištění pro případ úrazu, ačkoliv výrazně častější příčinou pro dlouhodobý výpadek příjmu je nemoc. V minulých letech jsme navíc byli svědky upřednostňování pojištění pro případ méně závažných situací ve formě denního odškodného úrazu či dávek v pracovní neschopnosti před pojištěním vážných úrazů a nemocí se zásadními následky, například vzniku invalidity.
 
Tento trend se v poslední době naštěstí mění, pojišťovny zaznamenávají výrazný nárůst klientů se zájmem o pojištění invalidity všech stupňů, což je jedno z nejkomplexnějších pojištění.
 
Stejně jako u ostatních pojištěních, i u pojištění invalidity platí, že by si měl pojištěný ověřit, na co vše se pojistka vztahuje. U pojištění invalidity je třeba dát si pozor na psychické nemoci, které tvoří téměř pětinu všech invalidit. Přesto existují pojišťovny, které tyto nemoci vylučují.

Kdo vám pomůže při výběru?

Uzavření životního pojištění je důležitým rozhodnutím, kterému se vyplatí věnovat pozornost. Institucí, které umožňují sjednání životního pojištění je celá řada.
 
Je pravdou, že i pro poučeného laika mohou být všechny nabídky a možnosti životního pojištění komplikované. Nejrozumněji se jeví kombinace nezávislého srovnání na webu Chytrého Honzy a využití zkušených specialistů v terénu, kteří dokáží vhodně vybrat a nastavit pojistku přesně dle představ každého klienta.

· ·

Čvn/15

18

Život a zdraví jsou pro Čechy až na druhém místě

Zatímco v zahraničí se lidé pojišťují zejména na zdravotní rizika, Češi si nejdříve pojistí majetkové záležitosti a až pak možná i sebe. Životní pojištění přináší nyní asi 40 procent veškerého vybraného pojistného na českém trhu, ovšem vyspělý svět vykazuje opačný poměr. V neposlední řadě chybí Čechům často v životních pojistkách nejzávažnější rizika.

Obecně stále v Česku platí, že při pojišťování má před životem a zdravím přednost majetek a auta. Zatímco dříve lidé chápali pojištění jako nástroj pro investování, dnes více plní svou původní funkci a smyslem sjednání smlouvy je krytí rizik.

Srovnání životního pojištění

Uzavření životního pojištění patří vzhledem k důležitosti, dlouhé době trvání a jeho účelu k zásadnímu rozhodnutí. Je nezbytné se otázkou pojištění životních rizik zabývat opravdu poctivě. Jenže klientům chybí často ve smlouvách nejzávažnější rizika – invalidita a vážná onemocnění.

Když se jdou Češi pojistit, pak většinou na úraz, protože jeho následky si umějí dobře představit. Nikoliv zlomená noha, ale skutečně vážná životní situace, jako je invalidita a vážná onemocnění, můžou mít fatální dopady na celou rodinu. Riziko dlouhodobého propadu příjmu nebo trvalého omezení pracovní schopnosti si lidé často neuvědomují nebo dokonce nepřipouštějí.

Zejména invalidita může postihnout každého bez ohledu na věk a trvale rozvrátit rozpočet rodiny. Zhruba jeden z pěti lidí se stane v produktivním věku invalidní.

Stačí invalidní důchod?

Spoléhat pouze na invalidní důchod není rozumné. Invalidní důchod je nízký a zdravotní problémy nemusí k přiznání invalidního důchodu stačit. Přiznání invalidního důchodu totiž není automatické, musí být splněny zákonné podmínky.

Jak vysoký bude měsíční invalidní důchod závisí na přiznaném stupni invalidity, průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky a získané době pojištění.

Zjednodušeně se dá říci, že čím byla mzda vyšší, tím nižší procento příjmu stát nahradí. Ztráta čistého příjmu se pohybuje od 42 do 83 procent v závislosti na výši předchozího příjmu a uznaném stupni invalidity.

Většina lidí už v 1. stupni invalidity obtížně hledá uplatnění na trhu práce. Invalidní důchod se tak stává jejich jediným zdrojem příjmu a jejich čistý příjem znatelně klesne.

Naštěstí se i způsob smýšlení o životním pojištění mění a Češi si pojištění pro případ invalidity sjednávají stále častěji. Nabídka pojištění je ale velmi široká a pro běžného klienta tak nemusí být zrovna snadné se v ní zorientovat.

Na co si dát pozor

Vyznat se v podmínkách a možnostech současných produktů životního pojištění není jednoduché. Produkty jsou komplikované zejména díky širokému spektru možností, které svým klientům poskytují.

Správně sjednané životní pojištění má odpovídat v první řadě potřebám konkrétního klienta a přinášet užitek jeho rodině. Určitě se obraťte na odborníky a vyvarujte se bezhlavému ukončování původních starších smluv a uzavírání nových.

·