Štítek | pojištění invalidity

Lis/15

18

Každý měsíc přibude v ČR více než 2 500 invalidních důchodců

V České republice je přes 400 000 invalidních důchodců. Každý měsíc jich přibude více než 2 500. Ti si musí vystačit s průměrným invalidním důchodem ve výši 7 511 korun. S tím by většina Čechů nevyžila, na pojištění ale zapomínají.
 
Ať už se člověk stane invalidním důchodcem následkem úrazu nebo nemoci, životní standard takového člověka obvykle významně klesne. Průměrná výše nově vyplácených důchodů u invalidity prvního stupně činí 5 261 korun, u druhého stupně 6 828 korun a u třetího stupně 11 254 korun.

Invalidita nehrozí jen starším ročníkům

Invalidita není záležitostí pouze starších ročníků. Celou čtvrtinu invalidních důchodců v České republice tvoří lidé do 40 let. V minulém roce si více než 6 600 lidí ve věku do 40 let od lékařů vyslechlo diagnózu o snížení pracovní schopnosti, z toho více než 2 400 z nich bylo zařazeno do kategorie invalidních důchodců 3. stupně
 
disabilityNepříznivá diagnóza a status invalidního důchodce nemusí vést k naplnění obav z finanční nesoběstačnosti, které podle průzkumu NN Životní pojišťovny trápí 35 procent populace. Pomoci dokáže vhodně zvolené pojištění, které pomůže pokrýt rozdíl mezi dosavadním příjmem a státní podporou.

Důležitá rizika Češi podceňují

Správně vybrat životní pojištění je jednodušší, než si spotřebitelé představují. Důležité je nepojišťovat si zbytečnosti. Pojištění je zde pro závažné události, které nejsme finančně schopni pokrýt sami. Pojišťovat si drobné úrazy často znamená zbytečně dávat peníze pojišťovně.
 
Dlouhodobě klienti v ČR více uzavírají pojištění pro případ úrazu, ačkoliv výrazně častější příčinou pro dlouhodobý výpadek příjmu je nemoc. V minulých letech jsme navíc byli svědky upřednostňování pojištění pro případ méně závažných situací ve formě denního odškodného úrazu či dávek v pracovní neschopnosti před pojištěním vážných úrazů a nemocí se zásadními následky, například vzniku invalidity.
 
Tento trend se v poslední době naštěstí mění, pojišťovny zaznamenávají výrazný nárůst klientů se zájmem o pojištění invalidity všech stupňů, což je jedno z nejkomplexnějších pojištění.
 
Stejně jako u ostatních pojištěních, i u pojištění invalidity platí, že by si měl pojištěný ověřit, na co vše se pojistka vztahuje. U pojištění invalidity je třeba dát si pozor na psychické nemoci, které tvoří téměř pětinu všech invalidit. Přesto existují pojišťovny, které tyto nemoci vylučují.

Kdo vám pomůže při výběru?

Uzavření životního pojištění je důležitým rozhodnutím, kterému se vyplatí věnovat pozornost. Institucí, které umožňují sjednání životního pojištění je celá řada.
 
Je pravdou, že i pro poučeného laika mohou být všechny nabídky a možnosti životního pojištění komplikované. Nejrozumněji se jeví kombinace nezávislého srovnání na webu Chytrého Honzy a využití zkušených specialistů v terénu, kteří dokáží vhodně vybrat a nastavit pojistku přesně dle představ každého klienta.

· ·

Srp/15

10

2 životní situace, kdy je rozumné mít pojištění

Lidé mají často pocit, že se jim nic zlého nemůže stát. A když už se Češi pojišťují, tak především proti malým rizikům. Neuvědomují si ale, že větší úrazy nebo vážná onemocnění jsou mnohem nebezpečnější. K uzavření pojištění je dobré se rozhodnout ve dvou hlavních případech.

Být pojištěný na drobný úraz se hodí, ale mnohem důležitější je být připravený na situace, které vás z provozu vyřadí dlouhodobě. Větší úrazy nebo vážná onemocnění jsou mnohem nebezpečnější a bohužel mnohdy i finančně likvidační.

happy family having fun outdoors

Uzavření životního pojištění je pro většinu lidí něco, co velmi rádi odkládají „na později“. Většina Čechů si ho sjednává až v době, kdy se jejich kariéra stabilizuje a můžou tvořit úspory. Průměrný věk pojistníka je 36 let, alespoň podle analýzy dat společnosti AXA.

Věk po třicítce také často souvisí s rozrůstajícími se mladými rodinami. Z analýzy dat společnosti AXA také vyplývá, že na pojištění stále více myslí muži a jejich počet se výrazně zvyšuje. Patrný je rostoucí zájem o oddělování pojistné ochrany od spoření či investování. Klienti tak stále častěji sahají po rizikovém životním pojištění.

Každý by si měl předem ujasnit, co potřebuje. A co může potřebovat v budoucnu. Podle toho pak volit pojistná rizika, která chce pokrýt. Nyní se pojďme podrobněji podívat na dva případy, kdy je vhodné mít pojištění.

Závislost rodiny na příjmu

Živíte rodinu? Smrt či těžký úraz nepojištěného živitele rodiny může přinést vážné finanční potíže. Cílem pojištění je zabránit, aby se rodina v případě vaší smrti nebo vážného tělesného poškození ocitla ve finanční tísni. Pro rodinu má životko unikátní a nenahraditelnou úlohu.

Důležité ovšem také je, aby uzavřené životní pojištění krylo správná pojistná rizika a v případě potřeby vyrovnalo i velký výpadek příjmů. Pojistná částka by měla být úměrná finančním závazkům a potřebám, které rodina má, a měla by být tak vysoká, aby kryla výpadek příjmu minimálně na rok.

Živitel rodiny by měl tedy dbát především na rizika ohrožující vlastní rodinu, což je především smrt, trvalá invalidita nebo závažná nemoc. Češi si často pojišťují riziko úrazu a denní dávky v nemocnici, podceňují ale trvalé následky úrazu. Také se doporučuje sjednat si spíše obecné pojištění invalidity než jen z důvodu úrazu.

Přispěje mi zaměstnavatel

Životní pojištění představuje vhodný benefit, který mohou firmy nabídnout zaměstnancům nebo jim na něj přispívat. Když přispívá zaměstnavatel, je spořicí životní pojistka výhodná.

Příspěvek zaměstnavatele patří k oblíbeným benefitům. Podniků, které takto své lidi skutečně motivují a pojistku jim platí, je ovšem velmi málo. Většina Čechů se tak musí starat o své životní pojištění sama.

Neřiďte se jen cenou

Důležité je jasně specifikovat, jaká rizika a v jaké výši má pojistka krýt. Při výběru pojistky je vhodné využít internetové srovnávače, toto porovnání ale vychází hlavně z ceny pojištění. Když ale dokážete přesně stanovit, co požadujete, můžete snáze srovnat více nabídek.

Chytrý Honza chápe, že ne vše se dá řešit „přes počítač“. Proto jsou vám k dispozici jeho operátoři na telefonu a specialisti v terénu, pokud se budete chtít sejít a celou věc probrat osobně.

· ·