• Funkční cookies

  • Cookies pro sociální média a reklamy

Hrozí vám exekuce? Vystavte jí stopku a zatočte s dluhy

26. 8. 2013

Hrozí-li dlužníkovi exekuce a nechce, aby k ní došlo, může si nechat pomoci s tzv. oddlužením neboli osobním bankrotem. Podáním insolvenčního návrhu se zastaví exekuce a dlužník získá čas na splácení. Přerůstají-li dlužníkovi dluhy a splátky přes hlavu, ale pořád má stabilní měsíční příjem, je návrh na zahájení insolvenčního řízení s povolením oddlužení řešení, které pomáhá dostat se z dluhové pasti. Většina lidí v České republice o možnosti tohoto řešení vůbec neví, dál se topí v dluzích a narůstají jim úroky, poplatky atd. Přitom se dá výše zmíněnou cestou dojít ke snížení dluhů až o 70 %.

Jak funguje osobní bankrot neboli oddlužení? Vyhlásit osobní bankrot neboli oddlužení umožňuje od 1. ledna 2008 tzv. insolvenční zákon. Podle něj může fyzická osoba podat u příslušného soudu na speciálním formuláři insolvenční návrh spolu s návrhem na oddlužení a požádat o oddlužení. Okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku dochází k zastavení exekucí a vymáhání ze strany věřitelů. Pokud soud žádosti vyhoví, jsou dluhy sjednoceny a dlužník musí v následujících 5 letech splatit minimálně 30 % svých závazků a zbytek může být prominut. Zjednodušeně řečeno, hlavní podmínkou oddlužení je slib dlužníka, že uhradí alespoň 30 % svých závazků.

Po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, které mu byly soudem uloženy, se řízení o oddlužení ukončí. Poté je dlužník oprávněn podat návrh soudu na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Toto osvobození se vztahuje i na dluhy, které nebyly do oddlužení přihlášeny, i když tak věřitelé učinit mohli. Dlužníkovi jsou tedy smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení.

Tento institut preferuje sociální účel před ekonomickým, má umožnit dlužníkovi „nový start“ a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu vůči věřiteli. Účelem tohoto řešení není likvidace a prodej veškerého majetku subjektu jako v případě exekuce, je tedy mnohem lidštější. Poskytuje tak poctivému dlužníkovi šanci začít znovu s čistým štítem bez demotivující vidiny celoživotního splácení starých dluhů.

Jsou dvě chyby, které může člověk udělat. První je snažit se podat insolvenční návrh na vlastní pěst, je to komplikované a hlavně je velmi pravděpodobné, že soud návrh pro formální nedostatky zamítne. Dále je bohužel běžnou praxí, že v některých společnostech zpracovávají insolvenční návrhy narychlo vyškolení zaměstnanci, kteří nemají vzdělání v oboru insolvenčního práva. Druhou chybou je tedy jít cestou přes neodborné zprostředkovatele, případně advokátní kanceláře, které s tím nemají zkušenosti. Výsledkem pak bývá zamítnutí návrhu soudem a člověk přijde o peníze za podání a poplatky u soudu (mohou činit i 15 – 20 tisíc Kč). Je tedy třeba pečlivě vybírat, na koho se obrátit. Vybrat si takovou advokátní kancelář, která disponuje několikaletou zkušeností v oboru a zná rozhodovací praxi jednotlivých insolvenčních soudů, díky čemuž má 100% úspěšnost návrhu. Například Oddlužse.cz spolupracuje přímo s insolvenčním správcem. Osvobozením od placení ostatních dluhů se dlužníkovi otevře cesta pro novou budoucnost bez dluhů. Znáte někoho, kdo má opravdové potíže s dluhy? Ať využije této příležitosti.

Článek vyšel 26. 8. 2013 v Deníku. Každé pondělí vychází v Deníku článek Jiřího Patáka, ředitele portálu Chytrý Honza, týkající se různých otázek z oblasti osobních financí. Součástí článku je vědomostní kvíz, ve kterém můžete vyhrát parádní iPad mini. Slosování o iPad mini probíhá vždy za celý kalendářní měsíc.

V souvislosti s článkem by vás mohlo zajímat

Srovnání nabídek na půjčku
Refinancování půjček se stává mezi Čechy trendem, láká je reálná úspora

Související články