• Funkční cookies

  • Cookies pro sociální média a reklamy

Kam investovat tisícovku měsíčně? Zkuste podílové fondy

8. 12. 2014

Kdy je ta správná doba začít investovat? Kdykoli začnete přemýšlet o tom, jak překonat inflaci, případně nízké úročení tradičních bankovních produktů. Začínající investoři si často myslí, že investovat lze pouze s vysokými částkami. Není to tak. Existuje řešení v podobě podílových fondů.

Možnost zhodnotit úspory v prostředí nízkých úrokových sazeb a výnosů státních dluhopisů prakticky neexistuje. Díky tomu se dobře daří tuzemským podílovým fondům. Jejich dobrým prodejům pomáhá i jejich ziskovost za posledních několik let.

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, stoupl v letošním třetím čtvrtletí na 316 miliard korun. Podle Asociace pro kapitálový trh 72 procent majetku drží fyzické osoby a 28 procent právnické osoby.

Začínáme s podílovými fondy

Podílové fondy jsou v západních zemích nejrozšířenějším způsobem investování. S podílovými fondy se dostanete prostřednictvím kolektivního investování k investicím, na které byste jako jedinci neměli prostředky.

Možné je investovat s částkou od pěti set korun českých. Každý investor dostane za investované peněžní prostředky podílové listy, tj. cenné papíry vyjadřující podíl na majetku podílového fondu, a stává se z něj podílník.

Výhody investování do podílových fondů

Peníze uložené do podílových fondů dlouhodobě vynášejí více než bankovní vklady. Investici lze snadno přizpůsobit rizikovému profilu klienta.

Podílové listy můžete kdykoliv a v jakémkoli množství od investiční společnosti nakoupit. Zároveň je můžete kdykoliv odprodat zpátky a své peníze včetně možného zhodnocení dostanete zpět v relativně krátké době.

Prodáte-li podílové listy po třech letech od jejich koupě nebo kdykoli později, z výnosu neplatíte žádnou daň.

Investice bez rizika neexistují

Investování je především běh na dlouhou trať. Dále je třeba mít na paměti, že investice, která by byla lehce dostupná, vysoce výdělečná a navíc i zcela bezpečná, neexistuje.

Nic není zadarmo. Pokud chcete dosáhnout výnosu, musíte podstoupit jisté riziko. Investice do podílových fondů jsou ale ze své podstaty, na rozdíl od přímé investice do jedné či dvou akcií či dluhopisů, mnohem více diverzifikované. A diverzifikace obecně snižuje rizikovost.

Většina fondů rozkládá investici do více aktiv, a díky tomu snižuje riziko vyplývající z možného negativního vývoje jednotlivých pozic v portfoliu.

Platí se poplatky za správu, často se klade důraz na vstupní poplatek a někdy se objevuje i poplatek výstupní.

Podílové fondy v ČR

V České republice je několik bank, které nabízejí investice do podílových fondů (mají své vlastní fondy). S Chytrým Honzou snadno naleznete vhodný fond s optimální investiční strategií, která zohlední vaše finanční cíle.

Co se týče českých investorů, ti zůstávají konzervativní a volí dluhopisové fondy na úkor akciových. A to zhruba v poměru 9:1. Nadále tak přetrvává poptávka zejména po konzervativních produktech, které mohou nabídnout atraktivní výnosový potenciál.

V souvislosti s článkem by vás mohlo zajímat

Srovnání nabídek investic
Doba výnosová aneb Důležitost stabilního příjmu z investic v prostředí nulových úrokových sazeb

Související články