• Funkční cookies

  • Cookies pro sociální média a reklamy

Když anděl strážný nebere telefon

7. 4. 2015

Pamatujete si, jak jsme vám v uplynulých týdnech postupně představili pojištění majetku? A jak jsme vám slíbili, že už pracujeme na dalších článcích? Ano, přesně tak. Tohle je první článek z nové série, ve které vás seznámíme s produktem, o kterém jste určitě slyšeli, ale kvůli jeho rozvětvenosti vás nejspíš rychle přešla chuť prozkoumat jej podrobněji.

Pojďme se podívat, jak se věci mají ohledně životního pojištění!

Životní pojištění v 18 slovech

V obecném měřítku můžeme říci, že vhodně nastavené životní pojištění dokáže výrazným způsobem zmírnit negativní následky nepředvídatelných událostí.

Potřebujete jej? Představte si sami sebe v následující situaci…

Nepopíráme, že životní pojištění může být poměrně nákladnou záležitostí. Ale zkuste si představit sami sebe ve stejné situaci (např. při pobytu v nemocnici nebo dlouhodobém domácím léčení), ale jednou s uzavřeným životním pojištěním a jednou bez něho.

S pojištěním se můžete v klidu soustředit na zotavení se

Základní lékařské úkony jsou přirozeně hrazeny z odvodů zdravotního pojištění, na druhou stranu pokud máte uzavřeno např. pojištění denních dávek při hospitalizaci, můžete jím i úplně pokrýt dočasný výpadek příjmů.

Zatímco bez pojištění…

A teď si stejně nepříjemnou událost, jakou pobyt v nemocnici bezpochyby je, představte v situaci, kdy žádné pojištění nemáte, ale stále musíte platit tzv. fixní životní náklady např. za bydlení, elektřinu, internet, plyn, jídlo pro celou rodinu apod.

Za tuto „neproduktivní dobu“ samozřejmě nedostáváte žádnou výplatu a ještě vám přirozeně rostou náklady na léčení. Pokud chcete mít relativní jistotu, že v případě nepředvídatelné události budete schopni nahradit výpadek ve svých obvyklých příjmech a zároveň ufinancovat náklady související s léčením, je životní pojištění v nějaké formě v podstatě nutností.

Vše záleží na tom, jak je vaše pojištění nastaveno – roční pojistné bude logicky stoupat s vyšší denní dávkou, kterou budete požadovat od pojišťovny uhradit v případě hospitalizace v nemocnici (na toto pojištění se zaměříme konkrétněji v jednom z dalších článků).

Produkty životního pojištění jsou obecně velmi variabilní a flexibilní, pojišťovny vám zpravidla vyjdou vstříc a podmínky smlouvy nastaví tak, jak vy sami potřebujete. A nabídnou vám i různé slevy na pojistném např. v situaci, kdy do pojistné smlouvy zahrnete jako “pojištěné osoby” i rodinné příslušníky (za určitých podmínek může být naopak výhodnější, když má každý člen rodiny svou vlastní pojistnou smlouvu, o tom však později)

Životní pojištění a jeho 5 odnoží

Životní pojištění lze v podstatě rozdělit na 5 základních druhů. A aby to náhodou nebylo moc jednoduché, každý druh doplňují různé formy připojištění.

Jedná se o rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění, flexibilní životní pojištění, investiční životní pojištění a důchodové životní pojištění.

Jakmile se jednotlivými typy životního pojištění začneme zabývat podrobněji (a to začneme!), zjistíte, že mají ne zrovna málo společných rysů, např. daňovou uznatelnost nebo tvorbu kapitálové hodnoty. Existují však specifika – a ani těch není málo – která od sebe jednotlivé odnože tohoto pojištění značně odlišují.

Zůstaňte s námi, v příštím článku se na celou věc podíváme podrobněji!

Související články