• Funkční cookies

  • Cookies pro sociální média a reklamy

Proč má smysl pojistit se proti invaliditě

4. 11. 2014

Mezi nejzávažnější a nejdůležitější rizika, proti kterým bychom se měli pojišťovat, patří ta, která mají spíše dlouhodobý a nevratný charakter. Tři základní rizika jsou smrt, trvalá invalidita a pracovní neschopnost. Trvalá invalidita je asi tím nejzávažnějším rizikem. Jsme-li v produktivním věku, je více pravděpodobné, že se staneme invalidními, než to, že umřeme.

Aktuálně přes čtyři sta tisíc lidí pobírá v Česku invalidní důchod. Právě v případě invalidity stát neposkytuje zdaleka tak štědré sociální dávky jako v případě úmrtí. Soustředíme-li se pouze na finanční povahu následků invalidity, jedná se jednoznačně o riziko s nejzávažnějším finančním dopadem. Čím více člověk vydělával, tím větší ho čeká propad příjmů.

Zabránit dramatickému poklesu životní úrovně může vhodné pojištění. Výběr těch správných rizik je naprosto klíčovou záležitostí. Invalidita hrozí bez rozdílu každému, bez ohledu na věk, životní styl nebo vykonávanou činnost v rámci povolání.

Nejčastější důvody vzniku invalidity

Invalidita je stav, kdy člověku v důsledku nemoci nebo úrazu dlouhodobě (na víc než rok) poklesne pracovní schopnost nejméně o 35 procent. Invalidita může nastat důsledkem nemoci nebo úrazu.

Je třeba nezaměňovat invaliditu s úrazem – pojištění pro případ trvalých následků úrazu řeší jen 4 procenta invalidit. Právě proto se můžeme na úraz obvykle pojistit velice levně.

Nejčastějšími důvody vzniku invalidity jsou nemoci svalové a kosterní soustavy, duševní nemoci, karcinomy a nemoci oběhového systému.

Invalidní důchod v současnosti

Najít na trhu práce pracovní uplatnění odpovídající aktuálnímu zdravotnímu stavu není vůbec snadné. Už invalidní důchodci I. stupně mají situaci značně ztíženou a jsou často odkázáni jen na invalidní důchod.

Obecně se invalidní důchod skládá ze dvou částí – základní a procentní výměry. Výše základní výměry invalidního důchodu činí 9 procent průměrné mzdy měsíčně, tedy v roce 2014 je to 2 340 korun a v roce 2015 to bude 2 400 korun měsíčně.

Výše procentní výměry se pak odvíjí od délky pojištění a stupně invalidity. Tato procentní výměra důchodu nesmí být nižší než 770 korun, minimální invalidní důchod (bez ohledu na jeho stupeň) v roce 2014 tedy činí 3 110 korun.

Pro zajímavost: v prvním pololetí roku 2014 činil průměrný invalidní důchod I. stupně 5 964 korun, invalidní důchod II. stupně 6 678 korun a invalidní důchod III. stupně 10 274 korun.

Jak se pojistit

Pokud nemáme dostatečné finanční rezervy a majetek, který je možné zpeněžit, měli bychom využít komerčního pojištění. Správnou pojistnou ochranu nám poskytne pouze dobře nastavené pojištění. Na trhu existují desítky pojišťoven s různými typy pojistných produktů.

Proto se s výběrem pojištění obracejte na skutečné profesionály. Pojištění si nastavíte snadno na míru se specialistou Chytrého Honzy ve vašem kraji. Poradí vám, jak se pojistit, aby to pro vás mělo smysl a neplatili jste nic zbytečně navíc.

V souvislosti s článkem by vás mohlo zajímat

Srovnání nabídek životního pojištění
Komplikace si dovolenou neberou

Související články

14. 3. 2019

Vyplatí se pojištění jízdního kola proti krádeži?

Pojištění jízdního kola je sázkou na jistotu. Ročně se ukradne 8 000 kol! Připravte se včas na možnou krádež vašeho kola.