• Funkční cookies

 • Cookies pro sociální média a reklamy

SOUTĚŽ: Vyhrajte CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ opakovaných výjezdů do celého světa NA CELÝ ROK v hodnotě 5 980 Kč!

21. 8. 2014

Chytrý Honza pořádá od 21. 8. 2014 do 4. 9. 2014 soutěž na své facebookové stránce Chytrý Honza o cestovní pojištění opakovaných výjezdů do celého světa na celý rok.

Jedná se o nejkomplexnější cestovní pojištění od AXA ASSISTANCE v hodnotě 5 980 Kč. Komentuj a vyhraj!

Cestovní pojištění AXA ASSISTANCE, varianta EXCELENT

 • cestovní pojištění opakovaných výjezdů do celého světa na celý rok s působností celý svět
 • neomezený počet výjezdů
 • jeden výjezd pojištěn až po dobu 90 dní
 • nejkomplexnější cestovní pojištění od AXA ASSISTANCE – zahrnuto 10 pojistných rizik
 • neomezený limit pro léčebné výlohy
 • pojištění odpovědnosti za škodu na věci s limitem 25 000 000 Kč
 • zahrnutí více než 200 běžných rekreačních sportů

Pravidla soutěže

 • Soutěžící musí být starší 18 let.
 • Soutěžící musí mít české občanství.
 • Soutěžící se zapojuje do soutěže automaticky po okomentování příslušného příspěvku na Facebooku a označení další osoby v tom stejném komentáři.
 • Zapojením se do soutěže soutěžící potvrzuje, že se plně seznámil s obsahem těchto soutěžních pravidel a tato pravidla akceptuje včetně jakýchkoliv případných dalších podmínek měnících, upravujících nebo doplňujících soutěžní pravidla. V případě porušení soutěžních pravidel ze strany soutěžícího soutěžící ztrácí právo na udělení výhry.
 • 4. září 2014 ve 14.00 vyhrává komentář, který bude mít nejvíce označení „To se mi líbí”.
 • Výherce bude zveřejněn na facebookové stránce Chytrého Honzy a na blogu. Výherce bude vyzván, aby pořadatele soutěže kontaktoval e-mailem a uvedl další údaje potřebné k sjednání cestovního pojištění.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž prodloužit.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla této soutěže či soutěž zrušit, má-li k tomu závažné důvody.
 • Pořadatel soutěže se zavazuje o změnách či zrušení soutěže přiměřeně informovat všechny účastníky soutěže.
 • Výhra nemůže být – ani částečně – vyplacena v hotovosti. Výměna výhry za jiné plnění není možná. Výhra není právně vymahatelná.
 • Výhry do soutěže poskytuje pořadatel. Nepřevzatá výhra propadá pořadateli.
 • Vyobrazení výhry na komunikačních materiálech soutěže má pouze ilustrační charakter.
 • Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele a jim osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.
 • Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla (anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý) nebo by poškozoval dobré jméno pořadatele, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou v souvislosti s užíváním výher.

Zapojením do soutěže uděluje účastník pořadateli jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém byly účastníkem v rámci zapojení do soutěže poskytnuty, a to za účelem činností spojených s účastí a vyhodnocením soutěže (jako je zejména navázání kontaktu s účastníkem v průběhu soutěže, kontrola splnění podmínek soutěže, vedení statistiky a výsledků dosažených v soutěži).

Účastník, který se stane výhercem, dává souhlas s užitím těchto údajů v rozsahu jméno a příjmení soutěžícího na webových stránkách a Facebooku pořadatele, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Účastník je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé a jakoukoli jejich změnu bez odkladu oznámit pořadateli. Účastník, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo souhlas bezplatně a písemně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v těchto pravidlech odvolat, na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb., v platném znění, zejména právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Odvolání tohoto souhlasu před vyhlášením vítězů soutěže má za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

V případě dotazů se obraťte na info@chytryhonza.cz.

Facebook není pořadatelem, spolupořadatelem, organizátorem ani sponzorem této soutěže.

Pořadatelem soutěže je společnost:

chytryhonza.cz, s.r.o.
IČO: 28933648
Václavské náměstí 806/62
Praha 1, Nové Město
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154051

Související články

3. 2. 2019

Platba na internetu: Jaké máte možnosti?

Víte, že platit v e-shopu můžete dnes zdarma klidně až 14 dnů po převzetí zboží? Zjistěte jak →