• Funkční cookies

  • Cookies pro sociální média a reklamy

Splácet včas není jen povinnost vůči bance: dobrá platební morálka vám může výrazně ušetřit

15. 7. 2013

Posílat bance včas splátky úvěru je základní povinností každého, kdo si od ní půjčí peníze. Protože ale banky musí o své zákazníky v silně konkurenčním prostředí bojovat, vede to k vymýšlení stále nových taktik a lákadel, kterými banky chtějí žadatele o úvěr získat. Není třeba zdůrazňovat, že stojí v první řadě o řádně platící klienty, u kterých není velká pravděpodobnost, že budou mít se splácením půjčky problémy. Jak takového ideálního klienta ale získat?

To je otázka, se kterou si lámou hlavu všechny bankovní ústavy, a tak není divu, že se některé banky rozhodly své klienty k „dobrému chování“ motivovat. Dá se říci, že jde vlastně o jakousi metodu cukru a biče – oproti pouhému biči, na který byli občané zvyklí v minulosti. Vedle sankcí v případě opožděné splátky (k úrokům z prodlení může banka připočítat také poplatek za upomínku a případný jednorázový sankční poplatek) začíná hrát roli i pozitivní motivace v podobě různých bonusů. Může jít o nižší úrokovou sazbu či dokonce o odpuštění části splátek. Ti, kdo splácejí řádně a včas, mohou díky své dobré platební historii ušetřit částky jdoucí do desítek tisíc, protože jim banka odpustí několik posledních splátek. Vedle výše úrokové sazby a případných poplatků za zpracování a vedení úvěru je tak bonus za řádné splácení hlavní faktor, který má vliv na celkovou bilanci úvěru.

Všichni, kdo mají se splácením úvěru opravdu vážný, déletrvající problém, se dříve či později ocitnou v registru dlužníků, což jim znemožní získat jakýkoli další bankovní úvěr. Poslední možností někdy bývají nebankovní společnosti, které mají ohledně půjčování peněz obecně nižší nároky. Obvykle ale poskytují jen omezené částky, a to ještě za podmínek, které mívají do těch bankovních hodně daleko. Pokud se ale se splátkou o něco opozdíme například z toho důvodu, že nám očekávaný příjem dorazil na účet později, můžeme si s bankou domluvit nové datum, kdy jí budeme pravidelné měsíční splátky posílat. Banky mají obecně snahu vyřešit situaci tak, aby z malého problému nevznikl velký – a zároveň udržet klienta u sebe a zabránit mu, aby půjčku převedl do jiné banky. Proto jsou ochotny vyjít v případě potíží vstříc a upravit splátkový kalendář tak, aby lépe vyhovoval aktuální situaci klienta. Například Air Bank je schopna vyřídit změnu ve výši a datu splátek online, tedy bez nutnosti osobní návštěvy pobočky. Banky už zkrátka přišly na to, že dobrého zákazníka je potřeba si vážit.

Článek vyšel 15. 7. 2013 v Deníku. Každé pondělí vychází v Deníku článek Jiřího Patáka, ředitele portálu Chytrý Honza, týkající se různých otázek z oblasti osobních financí. Součástí článku je vědomostní kvíz, ve kterém můžete vyhrát parádní iPad mini. Slosování o iPad mini probíhá vždy za celý kalendářní měsíc.

V souvislosti s článkem by vás mohlo zajímat

Srovnání nabídek na půjčku
Honza v Deníku: Víte proč dvě zdánlivě stejné půjčky nemusejí být stejné?

Související články