• Funkční cookies

  • Cookies pro sociální média a reklamy

Život a zdraví jsou pro Čechy až na druhém místě

18. 6. 2015

Zatímco v zahraničí se lidé pojišťují zejména na zdravotní rizika, Češi si nejdříve pojistí majetkové záležitosti a až pak možná i sebe. Životní pojištění přináší nyní asi 40 procent veškerého vybraného pojistného na českém trhu, ovšem vyspělý svět vykazuje opačný poměr. V neposlední řadě chybí Čechům často v životních pojistkách nejzávažnější rizika.

Obecně stále v Česku platí, že při pojišťování má před životem a zdravím přednost majetek a auta. Zatímco dříve lidé chápali pojištění jako nástroj pro investování, dnes více plní svou původní funkci a smyslem sjednání smlouvy je krytí rizik.

Srovnání životního pojištění

Uzavření životního pojištění patří vzhledem k důležitosti, dlouhé době trvání a jeho účelu k zásadnímu rozhodnutí. Je nezbytné se otázkou pojištění životních rizik zabývat opravdu poctivě. Jenže klientům chybí často ve smlouvách nejzávažnější rizika – invalidita a vážná onemocnění.

Když se jdou Češi pojistit, pak většinou na úraz, protože jeho následky si umějí dobře představit. Nikoliv zlomená noha, ale skutečně vážná životní situace, jako je invalidita a vážná onemocnění, můžou mít fatální dopady na celou rodinu. Riziko dlouhodobého propadu příjmu nebo trvalého omezení pracovní schopnosti si lidé často neuvědomují nebo dokonce nepřipouštějí.

Zejména invalidita může postihnout každého bez ohledu na věk a trvale rozvrátit rozpočet rodiny. Zhruba jeden z pěti lidí se stane v produktivním věku invalidní.

Stačí invalidní důchod?

Spoléhat pouze na invalidní důchod není rozumné. Invalidní důchod je nízký a zdravotní problémy nemusí k přiznání invalidního důchodu stačit. Přiznání invalidního důchodu totiž není automatické, musí být splněny zákonné podmínky.

Jak vysoký bude měsíční invalidní důchod závisí na přiznaném stupni invalidity, průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky a získané době pojištění.

Zjednodušeně se dá říci, že čím byla mzda vyšší, tím nižší procento příjmu stát nahradí. Ztráta čistého příjmu se pohybuje od 42 do 83 procent v závislosti na výši předchozího příjmu a uznaném stupni invalidity.

Většina lidí už v 1. stupni invalidity obtížně hledá uplatnění na trhu práce. Invalidní důchod se tak stává jejich jediným zdrojem příjmu a jejich čistý příjem znatelně klesne.

Naštěstí se i způsob smýšlení o životním pojištění mění a Češi si pojištění pro případ invalidity sjednávají stále častěji. Nabídka pojištění je ale velmi široká a pro běžného klienta tak nemusí být zrovna snadné se v ní zorientovat.

Na co si dát pozor

Vyznat se v podmínkách a možnostech současných produktů životního pojištění není jednoduché. Produkty jsou komplikované zejména díky širokému spektru možností, které svým klientům poskytují.

Správně sjednané životní pojištění má odpovídat v první řadě potřebám konkrétního klienta a přinášet užitek jeho rodině. Určitě se obraťte na odborníky a vyvarujte se bezhlavému ukončování původních starších smluv a uzavírání nových.

Související články

26. 3. 2019

Co je dobré vědět před cestou do USA

🗽Plánujete dovolenou do USA? ⚔️ Vyzbrojte se u nás znalostmi a tipy, které vám přípravu cesty usnadní.