• Funkční cookies

  • Cookies pro sociální média a reklamy

Vyberte si své ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ na míru
Orientační návrh životního pojištění
PČS
PČS

Flexi

  • Momentálně bez akce
  • Předběžné krytí ANO
  • Investiční složka ANO

Základní parametry

Minimální pojistná doba

3 roky

běžně placené smlouvy

5 let

jednorázově placené smlouvy,
pro osoby se vstupním věkem nad 70 let – vždy 5 let

Minimální výše běžného pojistného

300 Kč / měsíčně

Předběžné krytí

ANO

předběžné krytí platí pro úrazová rizika (včetně pojištění smrti z jakýchkoliv příčin) pro dospělého pojištěného i pro pojištěné dítě, neplatí pro smlouvy s odloženým počátkem pojištění (počátek lze odložit max. o 3 měsíce) ; uhrazení 1.pojistného není podmínkou předběžného krytí, důležitá je budoucí akceptace nabídky a tisk pojistky

Pojištění obecné smrti

Pojištění invalidity

Smrt následkem úrazu

Pojištění trvalých následků úrazů

Denní odškodnění úrazem

Pojištění pracovní neschopnosti

Pojištění závažných onemocnění

Hospitalizace

Investiční složka

Chcete poradit s životním nebo úrazovým pojištěním? Spojte se s námi:

INFOLINKA
775 785 248
Užívaním služeb chytryhonza.cz souhlasíte s Obchodními podmínkami. Se získanými údaji nakládáme podle pravidel uvedených v Podmínkách zpracování osobních udajů.