• Funkční cookies

  • Cookies pro sociální média a reklamy

Vyberte si své ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ na míru
Orientační návrh životního pojištění
PČS
PČS

Flexi

  • Momentálně bez akce
  • Předběžné krytí ANO
  • Investiční složka ANO

Základní parametry

Minimální pojistná doba

3 roky

běžně placené smlouvy

5 let

jednorázově placené smlouvy,
pro osoby se vstupním věkem nad 70 let – vždy 5 let

Minimální výše běžného pojistného

300 Kč / měsíčně

Předběžné krytí

ANO

předběžné krytí platí pro úrazová rizika (včetně pojištění smrti z jakýchkoliv příčin) pro dospělého pojištěného i pro pojištěné dítě, neplatí pro smlouvy s odloženým počátkem pojištění (počátek lze odložit max. o 3 měsíce) ; uhrazení 1.pojistného není podmínkou předběžného krytí, důležitá je budoucí akceptace nabídky a tisk pojistky

Pojištění obecné smrti

Pojištění invalidity

Smrt následkem úrazu

Pojištění trvalých následků úrazů

Denní odškodnění úrazem

Pojištění pracovní neschopnosti

Pojištění závažných onemocnění

Hospitalizace

Investiční složka

Nevíte si rady? Kontaktujte nás

INFOLINKA
775 785 248
Užívaním služeb chytryhonza.cz souhlasíte s Obchodními podmínkami. Se získanými údaji nakládáme podle pravidel uvedených v Podmínkách zpracování osobních udajů.