• Funkční cookies

  • Cookies pro sociální média a reklamy

Změny v daních u životního pojištění se dotýkají milionů lidí

14. 11. 2014

Od 1. ledna 2015 se v Česku změní způsob, jakým funguje životní pojištění. Stát totiž zpřísňuje podmínky daňového zvýhodnění. Změna se dotkne nejen nových smluv soukromého životního pojištění, ale i přes 3,4 milionu stávajících smluv, které v současnosti splňují podmínky pro daňové zvýhodnění.

Abyste se v nové situaci lépe orientovali, shrnuli jsme pro vás základní informace o nastalých změnách a přidali naše doporučení.

Hlavní dopady změny

Od 1. ledna 2015 vstupuje v platnost novela zákona o daních z příjmů, která zpřísňuje podmínky daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění. Změny se budou týkat jak nových smluv, tak i smluv stávajících.

Kdo bude chtít zaplacené pojistné, až do výše 12 tisíc korun ročně (včetně případných příspěvků zaměstnavatele), odečítat od daňového základu, ztratí nárok na výběr peněz bez jakýchkoli sankcí dřív než v 60 letech.

Kdo si chce možnost provádět mimořádné výběry do budoucna udržet, přijde o možnost ušetřit na daních.

Zaměstnavatelé budou moci svým zaměstnancům přispívat, jen když budou mít smlouvu bez možnosti mimořádných výběrů. A výplatu dostane klient nejdříve po šedesátce, pokud zároveň jeho smlouva trvá déle než pět let – bez ohledu na to, zda mu na pojištění přispívá zaměstnavatel.

Smluv, které splňují podmínky pro daňové zvýhodnění, je v současnosti přes 3,4 milionu, na 374 tisíc z nich přispívají zaměstnavatelé.

Ohlídejte si svou pojistku

Kdo bude chtít čerpat daňový odpočet až do výše 12 tisíc korun, musí změnit stávající smlouvu a pohlídat si nová pravidla, jak o daňovou úlevu nepřijít. I když novela zákona o daních z příjmů umožňuje změnu smluv do 31. března 2015, většina pojišťoven ji chce provést už letos.

Během listopadu by měly pojišťovny v Česku oslovit miliony svých klientů a chtít po nich rozhodnutí, zda chtějí zachovat možnost výběrů ve smlouvě, nebo raději budou čerpat daňové výhody. Dá se očekávat, že většina pojišťoven zvolí pasivní akceptaci a klientům rozešlou dopisy s dodatky. Ti, kteří je ve stanovené lhůtě písemně neodmítnou, budou bráni tak, že nové podmínky přijímají.

Naše doporučení

Doporučujeme projít si pojistnou smlouvu se svým poradcem a zhodnotit, zda odpovídá vaší současné životní situaci – zda jsou či nejsou potřebné změny, včetně úpravy smlouvy vzhledem k novým podmínkám zdanění.

Důvody změny

Stát chce zamezit zneužívání životních pojistek ke snižování mzdových nákladů v některých firmách. Mimořádné výběry někteří zaměstnavatelé využívali jako formu odměny k platu a zaměstnanci je poté čerpali formou mimořádného výběru. Tím se obcházely daňové povinnosti a docházelo ke snižování základu zaměstnanců pro výpočet důchodů.

Navržená úprava tak zajišťuje dlouhodobost odkládaných prostředků a skutečné vytváření finanční rezervy na stáří.

V souvislosti s článkem by vás mohlo zajímat

Srovnání nabídek životního pojištění
Proč má smysl pojistit se proti invaliditě

Související články