Vážení zákazníci,

společnost Chytrý Honza a.s., se sídlem Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 290 48 770, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20978 (dále jen „ChytryHonza.cz“ nebo „my“), je společností zabývající se zprostředkováním široké škály finančních produktů, konkrétně pojistných, investičních, spořících, penzijních, úvěrových, vkladových a dalších finančních produktů („finanční produkty“).

Tyto produkty jsou Vám, zákazníkům ChytryHonza.cz, poskytovány finančními institucemi, zejména bankami, pojišťovnami, investičními a penzijními společnostmi, stavebními spořitelnami, nebankovními poskytovali úvěrů a dalšími finančními institucemi, se kterými ChytryHonza.cz spolupracuje na základě uzavřených smluv („finanční instituce“).

Při zprostředkování finančních produktů přitom nutně dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. ChytryHonza.cz věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost, proto pro Vás připravila následující dokument obsahující informace o tom, jak v ChytryHonza.cz ke zpracování osobních údajů přistupujeme. V tomto dokumentu přitom naleznete odpovědi zejména na následující otázky:

A. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
C. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
E. Kde osobní údaje zpracováváme a předáváme je mimo území EU?
F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
G. Jak lze Vaše práva uplatnit?

Budeme rádi, pokud se s naším Informačním memorandem seznámíte. Pokud by Vám kterékoli jeho ustanovení nebylo dostatečně jasné, neváhejte se na nás obrátit.

Můžete nám napsat e-mail na elektronickou adresu gdpr@chytryhonza.cz nebo dopis označený značkou „GDPR“ na adresu sídla ChytryHonza.cz.

Váš tým ChytryHonza.cz

A. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Identifikační údaje, zejména jméno a příjmení, adresa trvalého či jiného pobytu, datum narození, rodné číslo, IČO (pokud je zákazník podnikatel) a také uživatelské jméno a heslo (v případě registrace);

Kontaktní údaje, tedy osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací, fakturační či jiná adresa nebo Váš kontakt na sociálních sítích;

Údaje nezbytné pro zprostředkování finančního produktu, zejména údaje o Vašich příjmech a výdajích, o Vaší finanční situaci, o finanční situaci Vaší rodiny, o Vašem majetku, o Vašich přáních, potřebách a cílech, které si přejete splnit prostřednictvím zprostředkovaného finančního produktu, a další údaje nezbytné pro zprostředkování uzavření smlouvy s příslušnou finanční institucí;

Údaje o zdravotním stavu, tedy údaje potřebné pro zprostředkování pojistného produktu, zejména údaje o prodělaných úrazech a závažných onemocněních, o chronických nebo hrozících onemocněních (na základě rodinné anamnézy), o užívaných lécích, o ošetřujícím lékaři či o životním stylu;

Údaje, jejichž shromažďování a zpracováváním nám ukládá zákon regulující naši podnikatelskou činnost, a to zejména veškeré výše uvedené údaje, a dále zejména údaje jako občanství (státní příslušnost), místo narození, kopie Vašeho dokladu totožnosti, údaje o Vašem zaměstnání či o jiných zdrojích Vašich příjmů, výše Vašeho pravidelného měsíčního či jiného nepravidelného příjmu či údaje o politické exponovanosti týkající se Vás nebo Vašich osob blízkých;

Údaje o Vašem uživatelském účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programech, Vaše hodnocení produktů a služeb či vyplněné dotazníky;

Údaje o zprostředkovaných produktech, zejména údaje o službách, které jste využili, o vybraných finančních produktech a důvodech jejich výběru, o platbách, včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích či stížnostech, včetně údajů, které jste nám v souvislosti s reklamací či stížností poskytli;

Údaje o účasti v soutěžích pořádaných ChytryHonza.cz, mezi které patří kromě identifikačních a kontaktních údajů uvedených výše také odpovědi na soutěžní otázky a soutěžní příspěvky;

Údaje o chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, a to se zaměřením zejména na služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, obsah, který vyplňujete do formulářů, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

Údaje o chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme, zejména časy doručení a otevření zpráv, zda bylo kliknuto na odkaz uvedený ve zprávě, údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, např. IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a údaje získané ze souborů cookies apod.;

Odvozené údaje, zejména osobní údaje odvozené z Vašeho nastavení, z údajů o službách, které jsme Vám poskytli, z údajů o Vašem chování na webu a údajů o Vašem chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o Vašem pohlaví, věku, finanční situaci a vztahu k různým službám;

Údaje související s využitím call centra či našeho informačního telefonního čísla a e-mailu, zejména záznamy telefonních hovorů, zprávy, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy.

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší podnikatelské činnosti zpracováváme osobní údaje našich zákazníků pro různé účely a v různém rozsahu, a to buď:

  1. bez Vašeho souhlasu, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi
  2. bez Vašeho souhlasu, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu
  3. bez Vašeho souhlasu, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje

nebo

Rozsah našeho oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu závisí na tom, za jakým účelem dané osobní údaje zpracováváme. A také na tom, v jaké pozici vůči nám vystupujete. Naše oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje se bude lišit v závislosti na tom, zda jste

Více k jednotlivým účelům a způsobům zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte v následujících kapitolách B.1 – B.8.

B.1 Pokud pouze navštívíte náš web

Pokud pouze navštívíte náš web, aniž by došlo k využití služeb našeho srovnávače či služeb v oblasti zprostředkování finančních produktů, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme soubory nazvané cookies. Cookies jsou malé soubory písmen a čísel, které ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči a na pevném disku Vašeho počítače. Cookies nám zejména umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Cookies zůstávají ve Vašem zařízení po nastavenou dobu, popř. do té doby, dokud cookies ve svém prohlížeči nevymažete. Cookies se aktivují pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

B.1.1 Funkční cookies

Funkční cookies jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky, a proto naše stránka neumožňuje jejich vypnutí. Samozřejmě, ve svém prohlížecí máte možnost ukládání všech cookies kdykoli vypnout. Zablokování těchto cookies ve Vašem prohlížeči ale způsobí, že naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše služby. Používání souborů cookies nám zejména umožňuje:

B.1.2 Cookies pro sociální média a reklamy

Jedná se o cookies, které umožňují třetím stranám, aby Vám zobrazovaly personalizovanou reklamu, nebo propojení se sociálními médii (např. Facebook). Těmito třetími stranami jsou:

Ukládání těchto cookies do Vašeho prohlížeče je možné zakázat. Důsledkem toho však bude, že se Vám přestane zobrazovat personalizovaná reklama (nebo nebude dostatečně přesná) anebo nebude možné Vaši činnost propojit se sociálními médii. Funkci ukládání cookies do Vašeho zařízení můžete kdykoli vypnout prostřednictvím „Nastavení souborů cookies“, které je dostupné na webu Chytrého Honzy. Toto nastavení se Vám samo nabídne při prvním příchodu na naše webové stránky v rámci horní lišty obsahující upozornění na ukládání souborů cookies. Následně jej pak najdete ve spodní části naší webové stránky, kde stačí kliknout na tlačítko „Nastavení souborů cookies“.

Tyto třetí strany mohou cookies použít zejména pro následující účely:

Údaje o Vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje jako:

Údaje o Vašem chování na našem webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy Bez Vašeho souhlasu) za účelem:

Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu 38 měsíců od jejich získání. Stejná je také životnost námi ukládaných cookies.

B.2 Pokud se u nás zaregistrujete

Abyste se mohli stát registrovaným uživatelem, musíte navštívit náš web. Proto se Vás i v tomto případě týkají pravidla zpracování popsaná v část i B.1 výše. V případě, že se zaregistrujete jako uživatel našeho webu, pak navíc provádíme následující zpracování:

B.2.1 Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud si vytvoříte účet na našem webu, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o nastavení Vašeho účtu a údaje o Vašich objednávkách, to vše za účelem vedení Vašeho zákaznického účtu. Důvodem zpracování je plnění smlouvy s Vámi, která vzniká vytvořením Vašeho účtu (v okamžik odsouhlasení našich smluvních podmínek). Proto ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme Váš souhlas. Pro tento účel osobní údaje zpracováváme po dobu 38 měsíců od jejich získání.

B.2.2 Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud si vytvoříte účet na našem webu, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje také za účelem vytváření a zasílání našich nabídek e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, jejich sdělování po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky. Tyto nabídky se mohou týkat veškerých produktů, které ChytryHonza.cz zprostředkovává v rámci své podnikatelské činnosti. Při přípravě nabídek může být zohledněna Vaše produktová historie (tedy historie Vašich objednávek a Vašich srovnání), pokud je nám známá. Pro tyto účely budeme uchovávat také údaje související s využitím našeho call centra či našeho informačního telefonního čísla a e-mailu, včetně záznamů hovorů.

Jmenované údaje pro tento účel také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme odvozené údaje z Vašeho nastavení, údajů o službách, které si u nás objednáte, údajů o Vašem chování na webu a údajů o Vašem chování při čtení zpráv. K tomu můžeme použít rovněž údaje o Vašem chování na webu, které jsme oprávněně získali před tím, než jste vytvořili objednávku, nebo se zaregistrovali a můžeme pro něj sbírat údaje o Vašem chování na webu i když nepřihlásíte (např. když Vás identifikujeme pomocí cookie nebo obdobné technologie). Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, které obdrží zvláštní nabídky. Zpracování na základě oprávněného zájmu v tomto případě budeme provádět pouze za předpokladu, že nedošlo k vyslovení nesouhlasu s dalším zpracováním pro tyto účely (marketingové účely).

V rámci našeho oprávněného zájmu pak zpracováváme Vaše osobní údaje také pro interní statistické účely. Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu 38 měsíců od jejich získání. Proti tomuto zpracování máte právo uplatni námitku.

B.3 Pokud využijete náš srovnávač finančních produktů

Abyste mohli využít služeb našeho srovnávače, musíte navštívit náš web. Proto se Vás i v tomto případě týkají pravidla zpracování popsaná v část i B.1 výše. Pokud srovnání budete provádět jako přihlášený uživatel, budou se Vás týkat také pravidla zpracování popsaná v část i B.2 výše. Nad rámec toho pak v souvislosti s použitím našeho srovnávače provádíme následující zpracování Vašich osobních údajů:

B.3.1 Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud využijete služeb našeho srovnávače, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, stejně jako další osobní údaje zadané prostřednictvím formuláře srovnávače, a to za účelem poskytnutí služby srovnání a zprostředkování finančních produktů, jak je popsaná v našich obchodních podmínkách. Součástí této služby je vyhodnocení Vámi zadaných údajů, poskytnutí výsledků srovnání a následné bezplatné kontaktování ze strany našeho call centra za účelem dokončení služby. Důvodem zpracování je plnění smlouvy. Ta vzniká mezi Vámi a ChytryHonza.cz odsouhlasením našich obchodních podmínek kliknutím na tlačítko Zobrazit výsledky. Jejím obsahem je pak výše popsaná služba srovnání a zprostředkování. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu 60 měsíců od posledního poskytnutí služby.

B.3.2 Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud využijete služeb našeho srovnávače finančních produktů, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje také za účelem vytváření a zasílání obchodních nabídek e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, jejich sdělování po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky. Tyto nabídky se mohou týkat veškerých produktů, které ChytryHonza.cz zprostředkovává v rámci své podnikatelské činnosti. Při přípravě nabídek může být zohledněna Vaše produktová historie (tedy historie Vašich objednávek a Vašich srovnání), pokud je nám známá.

Zpracování na základě oprávněného zájmu v tomto případě budeme provádět pouze za předpokladu, že nedošlo k vyslovení nesouhlasu s dalším zpracováním pro tyto účely (marketingové účely). V rámci našeho oprávněného zájmu pak zpracováváme Vaše osobní údaje také pro interní statistické účely. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu 60 měsíců od jejich získání. Vedle výše uvedeného pak můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem ochrany právních nároků ChytryHonza.cz a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání běžné promlčecí doby (tří let) a jeden rok po jejím uplynutí, a to s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

B.4 Pokud využijete našich služeb v oblasti finančního zprostředkování

Služba zprostředkování finančního produktu je poskytována prostřednictvím sítě spolupracujících osob (poradců ChytryHonza.cz), kteří v rámci osobního kontaktu se zákazníkem poskytují jednotlivé služby směřující k uzavření smlouvy o finančním produktu se spolupracující finanční institucí. V případě některých, zejména pojistných produktů je však možné smlouvu uzavřít také online prostřednictvím webu ChytryHonza.cz.

Pokud se rozhodnete uzavřít smlouvu o finančním produktu prostřednictvím webu ChytryHonza.cz (tedy tzv. online), budete za tímto účelem muset navštívit náš web. Proto se Vás budou týkat pravidla zpracování popsaná v část i B.1 výše. Pokud budete smlouvu o finančním produktu navíc uzavírat jako přihlášený uživatel, budou se Vás týkat také pravidla zpracování popsaná v části B.2 výše. Pokud se rozhodnete uzavřít smlouvu poté, co jste využili náš srovnávač, budou se Vás nadto týkat také pravidla zpracování popsaná v část i B.3 výše.

Bez ohledu na to, zda je smlouva uzavřena prostřednictvím naší sítě poradců nebo prostřednictvím našeho webu, provádíme následující zpracování Vašich osobních údajů:

B.4.1 Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud se rozhodnete prostřednictvím ChytryHonza.cz uzavřít (či získat možnost uzavřít) smlouvu o finančním produktu, budeme o Vás zpracovávat následující osobní údaje za účelem zprostředkování Vámi vybraného finančního produktu:

Zpracováním osobních údajů za účelem zprostředkování vybraného finančního produktu se rozumí zejména:

Pro tento účel osobní údaje uchováváme a používáme po dobu trvání účinnosti smlouvy o finančním produktu, v průběhu jejíž účinnosti Vám (i na základě našich smluvních závazků vůči finančním institucím) poskytujeme servis týkající se uzavřené smlouvy. Tato doba může být zkrácena například v případě, kdy dojde k převodu Vaší smlouvy pod jiného zprostředkovatele finančních produktů, který tím převezme také náš závazek provádět správu Vaší smlouvy a poskytovat Vám navazující služby s touto smlouvou související. K takovému převodu však může dojít pouze s Vaším souhlasem.

B.4.2. Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud se rozhodnete prostřednictvím ChytryHonza.cz uzavřít (či získat možnost uzavřít) smlouvu o finančním produktu (ať již přímo s poradcem nebo prostřednictvím našeho webu), zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje také za účelem vytváření a zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím e-mailu, textové zprávy, pomocí sociálních sítí, jejich sdělováním po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky. Tyto nabídky se mohou týkat veškerých produktů, které ChytryHonza.cz zprostředkovává v rámci své podnikatelské činnosti. Při přípravě nabídek může být zohledněna Vaše produktová historie (tedy historie Vašich objednávek a Vašich srovnání), pokud je nám známá. Zpracování na základě oprávněného zájmu v tomto případě budeme provádět pouze za předpokladu, že nedošlo k vyslovení nesouhlasu s dalším zpracováním pro tyto účely (marketingové účely). Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu trvání smlouvy o finančním produktu a 38 měsíců poté. Vedle výše uvedeného pak můžeme Vaše osobní údaje specifikované v části B.4.1 zpracovávat také za účelem ochrany právních nároků Chytrého Honzy a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání běžné promlčecí doby (tří let) a jeden rok po jejím uplynutí, a to s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. V rámci našeho oprávněného zájmu pak zpracováváme Vaše osobní údaje také pro interní statistické účely. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

B.4.3 Zpracování pro účely plnění zákonných povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas.

Na tomto právním základě zpracováváme následující osobní údaje:

Důvodem pro zpracování je naše povinnost dodržovat povinnosti vyplývající zejména z následujících zákonů:

Zpracováním pro účely plnění našich zákonných povinností se rozumí zejména:

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu trvání naší zákonné povinnosti, kdy konkrétní lhůty stanovují výše uvedené právní předpisy. Tyto lhůty se liší v závislosti na tom, o jakou právní povinnost se jedná

B.5 Zpracování na základě Vašeho souhlasu

Pokud není naplněn jiný právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů, můžeme je zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu. Souhlas od Vás můžeme získat v různých situacích, například při procházení našeho webu, při registraci či přihlášení, v souvislosti se soutěží pořádanou ChytryHonza.cz, v průběhu činností zprostředkování, při přípravě smlouvy, na call centru nebo také prostřednictvím našich obchodních partnerů. Souhlasy také získáváme pro různé účely. Podle toho, kdy od Vás souhlas získáme, a především podle účelu, ke kterému je udělen, se liší rozsah zpracování, které na jeho základě můžeme provádět. Veškeré souhlasy, které získáváme, jsou zcela dobrovolné a nejste povinni je poskytnout. Za určité situace však neudělení souhlasu může vést k tomu, že služba nebude poskytnuta v odpovídající kvalitě anebo nebude možné ji poskytnout vůbec. Své souhlasy můžete spravovat postupem pro uplatnění Vašich práv popsaným v část i G. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním. Při naší činnosti od Vás budeme sbírat zejména následující souhlasy:

B.5.1 Souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu

Jelikož údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu představují zvláštní kategorii osobních údajů (někdy též označovanou jako citlivé osobní údaje), můžeme tyto osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem. O udělení tohoto souhlasu budete požádání naším poradcem v průběhu získávání údajů potřebných pro zprostředkování finančního produktu a tento souhlas bude zaznamenán do dokumentu nazvaného Záznam z jednání a do smlouvy s příslušnou finanční institucí (popř. její přílohy). Pokud se rozhodnete uzavřít smlouvu o finančním produktu prostřednictvím našeho webu, budete o souhlas požádáni při vyplňování online formuláře, který obsahuje údaje o zdravotním stavu. Následně budou tyto údaje předány finanční instituci poskytující Vámi vybraný finanční produkt. Také budou tyto údaje uchovávány ChytryHonza.cz, a to s ohledem na jeho zákonnou povinnost uchovávat formuláře a dokumenty, ve kterých jsou tyto údaje mimo jiné vyplněny. Rádi bychom Vás upozornili, že bez poskytnutí souhlasu se zpracováním údajů o Vašem zdravotním stavu nebude možné provést zprostředkování některých pojistných produktů, jako je například životní pojištění či úrazové pojištění, jelikož údaje o zdravotním stavu v případě těchto produktů představují kritérium, na základě, kterého se například určuje rozsah pojistné ochrany nebo výše pojistného jako úplaty za soukromé pojištění. Pokud nám souhlas se zpracováním těchto osobních údajů následně odeberete, nebudeme v jejich zpracování pokračovat. Odebrání souhlasu však může vést k předčasnému ukončení poskytování služby, pokud k němu dojde např. před vyhodnocením Vašich zdravotních údajů. Pokud již k uzavření smlouvy došlo, nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány, ale budou uchovávány v rámci dokumentace související s Vaším obchodním případem, a to s ohledem na naši zákonnou povinnost tuto dokumentaci uchovávat. Údaje o Vašem zdravotním stavu budeme zpracovávat po dobu, po kterou nám toto zpracování umožňuje Vámi udělený souhlas, i po odebrání tohoto souhlasu však údaje bude zpracovávat maximálně po dobu, po kterou nám to ukládá příslušná právní úprava vymezená v část i B.4.3 výše, popř. umožňuje náš oprávněný zájem popsaný v část i B.4.2 výše.

B.5.2 Souhlas se zpracováním Vašeho rodného čísla

Vaše rodné číslo bude naší společností zpracováváno na základě různých právních důvodů, mezi kterými jsou také plnění smlouvy a plnění zákonných povinností. Při zprostředkování finančních produktů se však může vyskytnout situace, kdy Vaše rodné číslo potřebujeme zpracovat pro jiné účely. Jedná se zejména o situaci, kdy na základě Vašeho rodného čísla ověřujeme nárok na bonusy v případě využití služby srovnání finančních produktů z oblasti pojištění vozidel. Pro tyto účely Vás musíme požádat o souhlas se zpracováním Vašeho rodného čísla. O udělení souhlasu budete požádáni Vaším poradcem, popř. při vyplňování formuláře na našem webu. Rádi bychom Vás upozornili, že bez poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašeho rodného čísla nebude možné provést ověření bonus/malus nároku u České kanceláře pojistitelů (ČKP). Následkem bude nemožnost sdělit Vám přesnou výši pojistného u srovnávaných pojištění vozidel, případně nemožnost přistoupit k uzavření smlouvy o pojištění vozidla online. Pokud nám souhlas se zpracováním rodného čísla následně odeberete (resp. pokud nám takový souhlas odmítnete dát), nebudeme ve zpracování Vašeho rodného čísla pro výše uvedený účel pokračovat. Odebrání souhlasu však může vést k předčasnému ukončení poskytování služby nebo k jejímu poskytnutí v nižší kvalitě, a to právě s ohledem na nemožnost využití Vašeho rodného čísla. Vaše rodné číslo budeme zpracovávat i poté, co nám toto zpracování již nebude umožňovat Váš souhlas, a to za účelem plnění smlouvy a plnění našich zákonných povinností, a to po dobu existence smluvního vztahu a poté po dobu, po kterou nám to ukládá příslušná právní úprava vymezená v části B.4.3 výše.

B.5.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zkvalitňování služeb

Hovory s naším call centrem jsou vždy nahrávány. Tyto nahrávky jsou pak ze strany Chytrého Honzy uchovávány pro účely ochrany našich právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Pro tento účel Váš souhlas nepotřebujeme, jelikož pro takové zpracování na naší straně existuje oprávněný zájem popsaný v část i B.3 a B.4 výše a část i B.6 níže, proti kterému se můžete bránit prostřednictvím námitky. Abychom mohli pokračovat ve zkvalitňování našich služeb, je pro nás důležité si hovory s pracovníky našeho call centra poslechnout a mít možnost je vyhodnotit. Za tímto účelem však potřebujeme Váš souhlas. Pracovníci našeho call centra Vás proto o tento souhlas požádají v průběhu hovoru. Pokud nebude souhlas z Vaší strany udělen, nahrávky budou u nás pouze uloženy z důvodu našeho oprávněného zájmu popsaného v část i B.3 a B.4 výše a část i B.6 níže. Pokud svůj souhlas následně odeberete, nahrávky Vašich hovorů přestanou být používány pro účely zkvalitňování našich služeb a budou u nás pouze uloženy z důvodu našeho oprávněného zájmu popsaného v část i B.3 a B.4 výše a část i B.6 níže. Pro účely zkvalitňování našich služeb budou tyto osobní údaje používány po dobu jednoho roku od pořízení nahrávky.

B.5.4 Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Pokud nám při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později udělíte svůj souhlas se zasíláním obchodních nabídek, můžeme Vaše kontaktní údaje použít pro zasílání obchodních nabídek e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, jejich sdělováním po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. Vám je můžeme zaslat poštou. Tyto nabídky se mohou týkat jak našich produktů a služeb, tak produktů a služeb třetích stran.

Váš souhlas pro marketingové účely budeme sbírat v případě, kdy pro marketingové aktivity vůči Vaší osobě nemáme oprávněný zájem. Vaše osobní údaje budeme na základě souhlasu zpracovávat do té doby, než z Vaší strany dojde k jeho odvolání, maximálně však po dobu 38 měsíců od jeho udělení. I po odebrání Vašeho souhlasu však budeme Vaše osobní údaje používané pro marketingové účely uchovávat a zpracovávat, máme-li pro to některý z jiných právních důvodů popsaných v části B. výše.

B.5.5 Souhlas s převodem smlouvy k jinému zprostředkovateli

Zejména v případě pojistných smluv v praxi dochází k převodům pojistných smluv od jednoho zprostředkovatele k druhému. Může se tak dít typicky v situaci, kdy se náš poradce rozhodne odejít pracovat pro jinou společnost podobnou Chytrému Honzovi a Vy si budete přát, aby se tento poradce o Vás i nadále staral, i když tak bude činit u jiného zprostředkovatele. Stejná situace pak může nastat i obráceně, tedy pokud Váš poradce dříve pracoval pro jiného zprostředkovatele a nyní přichází pracovat k ChytryHonza.cz. Poradce bude vždy povinen nejdříve získat Váš souhlas s předáním osobních údajů, a teprve poté bude možné realizovat převod smlouvy k jinému zprostředkovateli. Vaše osobní údaje budeme na základě souhlasu zpracovávat do té doby, než z Vaší strany dojde k jeho odvolání, maximálně však po dobu 38 měsíců od jeho udělení. Realizováním převodu přitom bude Váš souhlas tzv. zkonzumován (byl naplněn jeho účel a již není dále použitelný), tedy pozdější odvolání souhlasu již na provedení převodu nebude mít vliv a na straně nového zpracovatele vzniknou oprávnění ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely, které do té doby měla naše společnosti (či předchozí zpracovatel).

B.6 Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Naši zákazníci s námi komunikují prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím call centra, zákaznické linky, e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí. V této souvislosti, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci, včetně nahrávek hovorů, na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu trvání běžné promlčecí doby (tří let) a jeden rok po jejím uplynutí, a to s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

B.7 Pokud se účastníte marketingových soutěží pořádaných Chytrým Honzou

Pokud se účastníte některé ze soutěží pořádaných naší společností, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje, které s námi budete sdílet v rámci Vašich soutěžních příspěvků, a to na základě plnění smlouvy (pokud v soutěži vyhrajete) a také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) (pokud se soutěže pouze účastníte) za účelem:

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu trvání běžné promlčecí doby (tří let) a jeden rok po jejím uplynutí, a to s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. V souvislosti s účastí v soutěži Vás můžeme požádat o souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle části B.5.4. Udělení tohoto souhlasu je však zcela dobrovolné a účast v soutěži je možná i bez něho. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

B.8 Pokud obdržíme žádost o součinnost s orgánem státní správy

Pokud od orgánu státní správy obdržíme žádost o součinnost, máme povinnost na ni reagovat zasláním požadovaných informací. Takové informace mohou obsahovat také Vaše osobní údaje. Pokud se tak stane, jsme oprávněni Vaše osobní údaje poskytnout orgánu státní správy, a to z důvodu existence právní povinnosti na naší straně. Pro takové zpracování proto nepotřebujeme Váš souhlas a není proti němu ani možné uplatnit námitku.

Požadavky na součinnost s orgány státní správy nám chodí nejčastěji od České národní banky, orgánů činných v trestním řízení či od orgánů finanční správy. Zpracování Vašich osobních údajů na základě žádosti orgánu státní správy o součinnost může probíhat pouze po dobu, po kterou máme ze zákona povinnost Vaše osobní údaje uchovávat. Tyto zákonné lhůty vyplývají z příslušných právních předpisů, jejichž přehled naleznete v části B.4.3 výše.

C. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům v roli správce i v roli zprosředkovatele, a to finančním institucím za účelem uzavření a plnění smlouvy o finančním produktu s Vámi. Aktualizovaný seznam finančních institucí, se kterými spolupracujeme, naleznete na našich webových stránkách:

Pokud dojde k uzavření smlouvy o příslušném finančním produktu přímo prostřednictvím našeho webu, pak mohou být Vaše osobní údaje předány také partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na základě smlouvy uzavřené s ChytryHonza.cz, dle jejích pokynů a pro účely, které jsou popsány v části B. výše. Takovými zpracovateli jsou:

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz

Mezi nejvýznamnější zpracovatele osobních údajů, kteří spolupracují s ChytryHonza.cz, patří následující společnosti:

D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

ChytryHonza.cz zpracovává osobní údaje poskytnuté přímo Vámi jako zákazníkem. Tyto osobní údaje nám poskytujete zejména prostřednictvím webu a osob spolupracujících s ChytryHonza.cz (poradců). Jedná se o osobní údaje, které nám poskytnete zejména při využívání srovnávače finančních produktů, při využívání našich služeb zprostředkovatele finančních produktů, při vytváření a používání uživatelského účtu na webu, nebo při komunikaci s námi například prostřednictvím e-mailu či call centra. Osobní údaje přímo od Vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv, nahráváním hovorů na call centru.

Vaše identifikační a kontaktní údaje jako potenciálních zákazníků získáváme také od našich dodavatelů, kteří je získávají v rámci své vlastní podnikatelské činnosti a jsou tak vůči těmto osobním údajům v pozici správce. Tyto údaje jsou ChytryHonza.cz předávány výhradně na základě Vašeho výslovného souhlasu jako potenciálního zákazníka.

Mezi nejvýznamnější dodavatele ChytryHonza.cz v tomto směru patří společnost ALDANITY INTERNATIONAL NETWORK LTD., se sídlem FIRST FLOOR, 113 MONNOW STREET, NP25 3EG – MONMOUTH, UK, registrační číslo společnosti 06785315, a dále její spolupracující osoby (poradci), které zjišťují obecný zájem osob o zprostředkování finančních služeb a produktů. Pokud využijete služeb ChytryHonza.cz, můžeme v souvislosti se zprostředkováním finančního produktu nebo s plněním uzavřené smlouvy obdržet dodatečné údaje o Vás, a to zejména od našich spolupracujících osob (poradců), finančních institucí, se kterými spolupracujeme nebo od našich partnerů provozujících platební systémy.

E. Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů příjemcům uvedeným v části C., a to konkrétně společnostem

můžeme Vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (v daných případech do Velké Británie Spojených států Amerických). Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v souladu s požadavky GDPR a navazující legislativy.

F. Jaké máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

F.1 Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Toto vše se přitom můžete dozvědět v tomto Informačním memorandu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

F.2 Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. V souvislosti s poskytováním našich služeb je pak také ve Vaše zájmu nám oznámit jakékoli změny Vašich osobních údajů, abychom měli možnost provést opravu a mohli zachovat kvalitu poskytovaných služeb.

F.3 Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

F.4 Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování. Na rozdíl od práva na výmaz, tyto osobní údaje budeme i nadále uchovávat, pouze je po omezenou dobu nebudeme zpracovávat. Stejně jako u práva na výmaz však i zde platí, že ke zpracování osobních údajů musí dojít, pokud nám takové zpracování ukládá zákon nebo náš oprávněný zájem Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

F.5 Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které nám byly z Vaší strany poskytnuty a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (viz část B.5 výše) a/nebo na základě plnění smlouvy (viz část B.4 výše). Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Může se přitom jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v elektronických databázích.

F.6 Právo na námitku při zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část B. výše). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme bez dalšího Vaše osobní údaje zpracovávat. V ostatních případech tak učiníme, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

F.7 Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz/).

G. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím:

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce od jejího doručení. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat. Po obdržení žádosti Vás mohou kontaktovat naši pracovníci odpovědní za vyřizování žádostí o uplatnění práv, a to například s požadavkem na upřesnění Vaší žádosti nebo ověření Vaší totožnosti.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) můžete kontaktovat napřímo na e-mailové adrese: dpo@chytryhonza.cz.