10 rad při koupi pozemku
15. 10. 2018

10 rad při koupi pozemku

Pořízení pozemku, na kterém si chceme postavit dům, vyžaduje dostatek času a sledování mnoha parametrů. Podívejme se, na co při výběru pozemku nesmíme určitě zapomenout.

Nepodceňujte výběr pozemku. Pečlivost vám může ušetřit peníze i starosti.

1. Výběr vhodné lokality

Vybírejte lokalitu podle toho, kde si dovedete představit, že tam budete žít. Důležité je, zda ke svému životu potřebujete ruch města, nebo rádi pěstujete sousedské vztahy na vesnici. Můžete také nadevše milovat přírodu a vyhledávat samotu. Sledujte také, jaká je v dané lokalitě občanská vybavenost.

2. Na velikosti záleží

Ujasněte si, jak chcete velký dům a zahradu. Větší pozemek vám umožní upravit si okolí domu. Bude ale i dražší a jeho údržba bude náročnější. Možná vám bude stačit místo zahrady jen terasa.

3. Regulativ aneb veřejná omezení

Zjistěte si na stavebním úřadu všechno o platných regulích a omezeních v dané oblasti. Zda lze na pozemku stavět, vše o vlastníkovi, územním plánu obce a co bude stát na okolních parcelách. Omezení se může vztahovat na výšku, tvar, barvu střechy a fasády domu i typ architektury.

4. Hranice pozemku

Na katastrálním úřadě si zjistěte, zda pozemek není zatížen omezeními, jako je věcné břemeno, předkupní či zástavní právo. Pokud je na listu vlastnictví vyznačena plomba, označení P, je lepší od obchodu odstoupit.

5. Pozor na skryté pasti

Pokud je pozemek veden jako zemědělská půda, převod na stavební parcelu je dost komplikovaný. Zjistěte si, zda není pozemek zatížen právy třetích osob, neleží v záplavové či chráněné krajinné oblasti nebo v ochranném pásmu, které má kolem sebe železnice, vedení vysokého napětí či silnice. Do vzdálenosti 50m od lesa lze stavět jen se souhlasem orgánu ochrany lesa. Vede-li přes pozemek plynové vysokotlaké vedení či vedení vysokého napětí, je odstupová vzdálenost 5m na každou stranu a vznikne pás široký 10m na pozemku, kde nelze stavět.

6. Pozor na rizika

Myslete na přírodní rizika, jako rozvodněný potok, přehrada nebo sesuv půdy. Ostražitost budí blízkost zdrojů záření, jako vysílače, vedení vysokého napětí a trafostanice. Důležitá je hladina spodní vody, zdroje hluku i kvalita půdy. Vyžádat si lze i radonový a hydrogeologický posudek. Skalnaté podloží i vysoká hladina spodní vody zvýší náklady na stavbu a může způsobit zaplavení sklepních prostor, nebo ohrozit statiku.

7. Buďte důslední

Dejte si pozor na přístupovou cestu k pozemku a její vlastnictví. Zda je obecní, vaše či třetí osoby. K tomu se pojí zimní údržba a opravy. Ověřte si možnosti připojení na inženýrské sítě u příslušných správců sítí a komunikací. Existence sítí není zárukou připojení a ve hře je i omezená kapacita.

8. Orientace domu na světové strany

Přístupová komunikace napojená ze severní strany umožňuje optimální umístění obytných místností na jižní slunné straně včetně terasy. Na severní stranu umístěte vstup, garáž a technické místnosti. Berte v potaz, že u nás převažují západní větry a jde odtud prach, smog a zápach z okolí.

9. Jaké budete mít sousedy

Zejména řadový dům vyžaduje informace o sousedech a jejich podnikání. Mít vedle domácí zvířata či papoušky ve venkovní voliéře nemusí být zrovna příjemné. Během koupě pozemku je třeba prověřit, zda vám bude vyhovovat i vše, co se nachází v přilehlém okolí. Myslete také na minimální odstupovou vzdálenost dvou sousedních objektů, která má být z důvodu požární bezpečnosti 7m.

10. Na pozemek zajeďte vícekrát

Navštivte pozemek během dne, v noci, ve všední i sváteční den. Rozdíly mohou být opravdu velké.

VyplňteVyberteVyřešeno!