• Funkční cookies

  • Cookies pro sociální média a reklamy

Co dělat s životním pojištěním ve finanční tísni?

Co dělat s životním pojištěním ve finanční tísni? Chvíle, kdy zvažujeme zrušení životního pojištění, může přijít kdykoliv. Nejčastěji se to stává, když ztratíme práci, potřebujeme vyjít s těsnějším rozpočtem a nemám peníze na placení pojistného. Doporučujeme ale zdrženlivost: pojistka jde totiž upravit tak, abychom měsíční poplatky zvládali bez problémů.

26. 2. 2019

Mladý pár studuje smluvní podmínky u životního pojištění a radí se, jestli se zrušení doopravdy vyplatí.Zrušit či změnit? Pokud nevíte, jestli je vhodná doba na odhlášení od životního pojištění, není ostuda se o tom předem poradit.

Kromě výpovědi jsou i jiné možnosti

Zrušení životního pojištění není většinou nutné ani v případech, kdy peněz nemáme nazbyt. Za potíže s platbami totiž často může jen nevhodně nastavená výše poplatků. Pomoct nám taky může když si místo měsíčních plateb domluvíme platby čtvrtletní anebo půlroční. Na změnu podmínek pojišťovny většinou ochotně přistupují.

Co dělat, když si pojištění nemůžu dovolit?

Uvedeme příklad: pan Novotný začal mít po odchodu z instalatérské firmy finanční problémy. Nové zaměstnání nepřišlo tak rychle, jak by čekal, a chybějící příjem mu pomalu ukrajuje peníze z našetřených úspor. Začíná proto systematicky snižovat svoje náklady a v potaz přichází i výpověď životního pojištění.

Co ale pan Novotný může udělat místo toho?

  1. Snížit měsíční platby

Pan Novotný doposud na pojištění odváděl 1 200 Kč měsíčně. Minimální měsíční odvody si ale může nastavit na 500, 300 a dokonce až na 200 Kč / měsíc. S nižším pojistným sice dostane v případě úrazu méně peněz, ale jakmile si znovu najde zaměstnání, nastaví si u pojišťovny původní limit.

  1. Místo měsíčně platit např. čtvrtletně

Peníze na životní pojištění nemusí pak Novotný odvádět jen jednou za měsíc. Platit se dá i čtvrtletně, pololetně anebo jednou za rok. Právě s roční frekvencí někdy přicházejí výhody v podobě několikaprocentní slevy na pojištění.

  1. Odložit platby anebo zmrazit životní pojištění

Neplatí to všude, ale zrovna pojišťovna, u které má pan Novotný svoje pojištění, dovoluje platby dočasně pozastavit. Limit je nastavený na půl roku - do té doby má tedy dost času najít novou práci a znovu získat pravidelný příjem.

  1. Zrušit všechna další připojištění

Poplatky na životní pojištění si pan Novotný může snížit i tak, že zruší všechna doplňková připojištění (např. na úraz, hospitalizaci, vážnou nemoc apod.). Přijde tím sice o pojistné krytí, ale lépe to pomůže přečkat dobu bez zaměstnání.

Shrnutí

Životní pojištění se docela snadno dá poplatit i v dobách, kdy jste bez stálého příjmu. Sice klesne pojistná ochrana, ale na druhou stranu pojištění může pokračovat dál, aniž byste ho rušili a museli čelit poplatkům, které jsou s tím spojené.

Výhody a nevýhody při výpovědi životního pojištění

Někdy ale ani opatření, navržená v případě pana Novotného nepomůžou. A právě tehdy přichází na řadu výpověď životního pojištění. Jakkoliv se říká, že všechno má svá pro a proti, u životního pojištění to přináší spíš negativa. Ukazuje to i následující tabulka.

Výhody zrušení Nevýhody zrušení
Ušetříte peníze za pravidelné platby. Přijdete o pojistnou ochranu (při úrazu nebo dlouhodobé nemoci nedostanete odškodné).
Když chcete v pozdějším věku uzavřít novou pojistku, musíte znovu prokazovat svůj zdravotní stav. Pojištění se navíc nebude vztahovat na již existující nemoci, kterých je s narůstajícím věkem víc a víc.
Sjednání životního pojištění vyjde s přibývajícími roky dráž.
Pokud jste uplatňovali slevu na dani z příjmu, pak peníze, které jste ušetřili za posledních 10 let, musíte vrátit finančnímu úřadu.
Za výpověď smlouvy se většinou platí poplatek.

Jak probíhá zrušení?

Jako jiné situace, ve kterých figuruje smlouva, nejde ani životní pojištění zrušit jen tak. Obecně platí tři následující pravidla:

Písemná forma - pojištění můžete závazně zrušit jedině písemným oznámením. Vzor výpovědi je většinou ke stažení na stránkách pojišťovny.

Lhůta pro doručení – oznámení o výpovědi je třeba doručit nejpozději šest týdnů před ukončením pojistného období. To se vymezuje podle frekvence splátek anebo se uvádí ve smlouvě. Navíc platí, že pojistné hradíte i ve výpovědní lhůtě, tj. dokud pojištění úplně nezanikne.

Včasné podání – správný termín doporučujeme ohlídat: jinak na vás může pojišťovna chtít zaplatit pojistné i na další rok.

Při uzavírání nové smlouvy se zkoumá zdravotní stav a klient již nemusí být přijat do pojištění za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako byl pojištěn smlouvou původní,
tvrdí Karel Žyla, pojišťovna AXA.

Jaké jsou termíny?

Pokud se vám stane, že jste podepsali smlouvu, ale vzápětí se rozhodnete, že pojištění nechcete, doporučujeme jednat rychle. Do dvou měsíců je výpověď životní pojistky jednoduchá - prostě přečkáte osmidenní výpovědní lhůtu, zaplatíte administrativní poplatek a vše je hotové.

Zrušit pojištění jde ale i bez poplatku, když to zvládnete do 30 dnů. V takovém případě nemusíte k výpovědi uvádět žádný důvod. Jestliže to nestihnete v ani jedné zmíněné lhůtě, je dobré se o tomto kroku nejdřív poradit s finančním poradcem nebo na klientské lince dané pojišťovny. S výběrem nového pojištění, pokud o něj stojíte, pak můžete začít přes online srovnávač.

Prasátko na úspory se právem tváří smutně. Část peněz totiž místo něj zhltne pojišťovna.

Jakmile životní pojištění vypovíte, dostanete většinou zpátky míň peněz, než kolik jste do něj vložili.

Když pojištění zruším, kolik peněz dostanu zpět?

Jak jsme si už řekli, většinou pro peněženku znamená výpověď životního pojištění finanční ztrátu. U pojistek se sjednaným spořením ji tvoří smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy. Plus část peněz pojišťovna spolkne na vstupní poplatky. Teprve pokud po jejich odečtení zbyde na účtu pojištění kladný zůstatek, putuje na vaše bankovní konto.

Modelové příklady

  1. Bez uplatnění slevy na daň z příjmu

Pan Souček si po dobu 12 let platil na životní pojištění 2 000 Kč měsíčně. Celkem má tedy našetřeno 288 000 Kč. Nedávno ale přišel o zaměstnání a tak se rozhodl pojistku ukončit a peníze použít jako kapitál pro vlastní podnikání. Kolik pan Souček dostane? Pojišťovna celou částku vezme a odečte z ní celkem 2 % za poplatky na správní náklady. Celkem mu tedy vrátí 282 240 Kč.

  1. Se slevou na daň z příjmu, uplatňovanou 10 let

Pan Kolář si v letech 2008 - 2018 platil na životní pojištění 2 000 Kč měsíčně a snižoval si základ daně z příjmu každoročně o 24 000 Kč. Tím během deseti let nastřádal 240 000 Kč a na daních ušetřil 36 000 Kč. V roce 2019 ale pan Kolář přišel o práci a jeho rodina se dostala do úzkých. Stáhl si proto vzor výpovědi, vyplnil ji a do několika týdnů pojištění přestalo platit.

Kolik pan Kolář dostal zpět? Pojišťovna z částky 240 000 Kč ukrojila 2 % za poplatky a vrátila mu 235 200 Kč.

Dalších 36 000 Kč, které si za 10 let pan Kolář odepsal na daních, musí vrátit finančnímu úřadu.

Celkem mu tedy zbyde 199 200 Kč.

Může pojištění i samo zaniknout?

Existuje několik situací, za kterých životní pojištění automaticky zaniká. Výpověď ke konci pojistného období je pouze jedna z možností. Které jsou ty další?

  • Skončením pojistného období, uvedeném ve smlouvě - platí, že přesně o půlnoci uvedeného dne pojištění končí.
  • Úmrtím - není co řešit. Pokud nejde uplatnit výluku z pojištění (případy, na které se pojistné krytí nevztahuje), pojišťovna začne vyřizovat vše potřebné a vyplatí pozůstalým smluvní pojistné.

Co se stane, když životní pojištění nezaplatím?

V takovém případě dostanete od pojišťovny upomínku. A pokud nezareagujete, pojišťovna smlouvu ukončí. Doporučujeme ale opatrnost, protože nezaplacené pojistné může pojišťovna vymáhat jako dluh. Což vás ve finále může vyjít o dost dráž.

Podmínky pro uzavření životního pojištění se celkem často mění. Pokud ho máte sjednané už delší dobu, jednou za 5 let doporučujeme smlouvu projít a zkusit si s pojišťovnou vyjednat lepší podmínky.

Zrušené životní pojištění z pohledu daní

Kdo si přes odpisy na životní pojištění snižuje základ daně z příjmu, bude muset finančnímu úřadu všechny slevy za posledních 10 let zpětně doplatit. Zrušené životní pojištění, na které vám přispíval zaměstnavatel, se dodaňuje jako Ostatní příjmy (dle § 10 ZDP). V daňovém přiznání se tyto příjmy uvádějí řádku 40 a potom v příloze 2 na řádcích 207 a 209.

Zvýrazněné kolonky v přiznání k dani z příjmu, ve kterých se zpětně dodaňují slevy na životní pojištění.

Pozor na daňové slevy. U předčasné výpovědi pojištění je musíte zpětně dodanit a vrátit finančnímu úřadu.

Alternativa k běžnému životnímu pojištění

V posledních letech je oblíbené sjednání tzv. rizikového životního pojištění. Rozdíl je u něj v tom, že se nevytváří finanční rezerva na dožití. Tzn., že se při předběžném (ale i řádném ukončení) nevyplácí pojistná smlouva. Platíte totiž jen za rizika jako ztráta života, úraz, nemoc, invalidita apod. Ve srovnání s klasickým životním pojištěním je tato varianta o dost jednodušší a dají se mnohem snáz změnit jeho parametry.

Ať už si u pojišťovny sjednáte tuto alternativu anebo zůstanete u klasické pojištění, vždycky platí, že když se dostanete do úzkých, svět se nezboří. V klidu si promyslete další postup a na věci, které nevíte, se nebojte zeptat odborníků. Rádi vám poradíme třeba na naší zákaznické lince 775 785 248.

Související články

28. 5. 2019

Co získáte za zpožděný let: svačinu nebo peníze?

Na co máte právě teď při čekání na zpožděný let nárok? A jak si dodatečně žádat o kompenzaci za zpoždění? S naším průvodcem to zjistíte.