Co získáte za zpožděný let: svačinu nebo peníze?
28. 05. 2019

Co získáte za zpožděný let: svačinu nebo peníze?

K létu patří moře. Aby byla cesta za sluncem rychlá a co nejpohodlnější, volí se často letecká doprava. Se současným růstem počtu letů však roste i riziko zpoždění. Může se stát, že vám kvůli zpožděnému letu uletí navazující letadlo do cílové destinace, přijedete pozdě na dlouho plánované obchodní jednání nebo nestihnete check in v hotelu. I když už něco z toho opravdu změnit nelze, zjistěte s námi, jaká máte práva na odškodnění.

I hodinová zpoždění mohou vzniknout z naprosté banality

V letecké přepravě je všechno naplánované na minuty, a tak se může snadno stát, že i při drobné odchylce od tohoto harmonogramu, vzniknou hodinová zpoždění letů.

Víte, že…

Každý zpožděný let má přidělený důvod zpoždění formou standardizovaného číselného kódu, tzv. IATA delay code, kterých je 99.

Příčiny zpoždění letů mohou být různé. Nejčastěji se setkáváme se zpožděním letů z důvodu:

 • nepříznivých povětrnostních podmínek,
 • protažení času, který je nutný pro doplnění paliva, naložení či vyložení zavazadel, nebo v zimních měsících na rozmrazování,
 • stávky leteckého personálu,
 • nerespektování pokynů při nastupování a vystupování cestujícími,
 • technickými důvody pro zajištění bezpečnosti letecké dopravy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Při zpoždění letu nemusíte zůstat jen otráveně sedět v odletové hale. U letecké společnosti si můžete často nárokovat občerstvení, ubytování, nebo dokonce finanční kompenzaci. Detailně se problematikou reklamace zabývá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.

Čekání v letištní hale
Zpoždění letadla vám může dovolenou pořádne znepříjmenit

Uvedené nařízení stanovuje minimální práva cestujících v případech, kdy:

 1. je jim odepřen nástup na palubu proti jejich vůli,
 2. je jejich let zrušen,
 3. je jejich let zpožděn.

Evropská unie svým nařízením stanovuje nejen pravidla následného finančního odškodnění, ale i podmínky minimální pomoci cestujícímu při čekání na letišti z důvodu zpožděného letu.

Kdy máte nárok na občerstvení nebo ubytování?

Už ve chvíli, kdy letecká společnost očekává zpoždění letu, a vy pravděpodobně stojíte nebo sedíte na letišti, musí jednat. Podstatné u tohoto “očekávání” je délka letu a předpokládané zpoždění. Podle těchto dvou kritérií se určuje, jak se k vám musí zachovat.

Pokud se očekává, že let bude zpožděný o

 • dvě a více hodin u letů do 1500 kilometrů,
 • tři a více hodin u letů v rámci ES nad 1500 kilometrů,
 • tři a více hodin u letů mimo ES a délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů,
 • čtyři a více hodin u všech ostatních letů,

má cestující zdarma nárok na stravu a občerstvení, dva telefonní hovory, podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou.

Pokud let splňuje výše uvedené podmínky zpoždění a navíc je neplánovaně odložený o den, má cestující nárok na úhradu ubytování a přepravy do místa noclehu.

Kdy máte nárok na finanční odškodnění?

O kompenzaci od letecké společnosti se můžete hlásit až tři roky zpětně. Pro posouzení nároku na finanční kompenzaci za zpoždění vašeho letu jsou důležitá následující kritéria:

 1. doba trvání zpoždění (oproti času uvedeném v příletu na letence),
 2. délka letu (kilometry od místa odletu až po poslední cílovou stanici podle vaší letenky, tedy bez ohledu na přestup či mezipřistání),
 3. příčina zpoždění,
 4. sídlo letecké společnosti / místo odletu v Evropské unii.

Nárok na odškodnění máte pouze v případě, že ke zpoždění, nebo přímo zrušení letu, došlo vinou dopravce. Na reklamaci nemáte nárok v případě, že zpoždění vzniklo vlivem špatného počasí, stávky s vlivem na letecký provoz, živelné pohromy, chybou řízení letového provozu nebo náhody jako je třeba střet s ptákem.

Prokázané zpoždění pro vymáhání kompenzace na dopravci musí být alespoň tři hodiny. Při kratším zdržení se finančního odškodnění nedočkáte.

Nezbytnou podmínkou pro přisouzení finanční náhrady je také, aby let začínal na letišti v Evropské unii, nebo aby byl veden společností sídlící na jejím území (s cílovou destinací v EU).

Výše kompenzace závisí na délce letu:

 1. 250 EUR u všech letů o délce nejvýše 1500 kilometrů,
 2. 400 EUR u všech letů ve Společenství delších než 1500 kilometrů (včetně letů do zámořských území, která náleží některému ze států EU) a u všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů,
 3. 600 EUR u všech ostatních letů.

Kroky k zajištění kompenzace

O kompenzaci se budete muset přihlásit sami. Letecká společnost vám ji sama od sebe nevyplatí.

 1. zajistěte letenku a palubní vstupenku,
 2. pokud máte, připravte si potvrzení / důkaz o zpoždění letu,
 3. vyplňte standardizovaný formulář pro stížnosti v letecké přepravě,
 4. zašlete jej letecké společnosti.

Pokud už na letišti po příletu víte, že jste dorazili o více než tři hodiny později a budete chtít od letecké společnosti odškodnění, zajistěte si pro jistotu důkazy o zpoždění (hodit se může i fotografie z příletové haly informující o zpoždění). Potvrzení o zpoždění letu není sice nezbytné, ale může se vám později hodit, stejně tak i pojišťovně, pokud jste měli let pojištěný.

Odletová tabule na letišti
Potvrzení o zpoždění sice není k domáhání se kompenzace nezbytně nutné, ale budete tak mít jednoznačně navrch.

Víte, že…

Za konec příletu je považován okamžik, kdy se otevřou dveře letadla.

Pokud s řešením problému ze strany dopravce nejste spokojeni,

 1. můžete se obrátit na vnitrostátní dozorový orgán, což je v případě České republiky Úřad pro civilní letectví. U ostatních zemí je jejich seznam dohledatelný na stránkách Evropské Komise,
 2. nebo můžete předat stížnost k řešení soudní cestou.

Vymáhání odškodnění můžete také přenechat specializované agentuře, která se těmito případy zabývá. Obvykle si pak nechává odměnu 25 % z částky, kterou se jí podaří od aerolinek vymoci.

Cestovatelský portál Kiwi.com zajišťuje nejen letenky, ale pokud si přes něj uděláte rezervaci, můžete ho využít i při žádosti o kompenzaci zpožděného letu. Ponechá si ale provizi ve výši 30 % vymožené částky.

Víte, že..

Nejnižší provizi si ponechává společnost Refund My Ticket. Ze získané kompenzace vám odečtou jen 18 %. Ze zahraničních má dobré jméno společnost EUclaim, která ale vymáhá kompenzaci jen od některých leteckých společností. Z českých je známá třeba společnost Click2Claim.

Evropská unie v tomto směru zásadním způsobem dbá na ochranu spotřebitele a v oblasti letecké dopravy zajišťuje vysokou úroveň ochrany cestujících.

Přistávající letadlo při západu slunce
V letectví je vše naplánované na minuty. I drobné zaváhání pak může vést k velkým časovým posunům.

„O cestující, jejichž lety jsou zpožděné o určitou dobu, by mělo být dostatečně postaráno a měla by jim být poskytnuta možnost zrušení jejich letů a proplacení jejich letenek nebo pokračování za uspokojivých podmínek. Posádky mají z bezpečnostních důvodů velmi tvrdé limity na počty hodin ve službě. Pokud se vlivem čehokoliv výše uvedeného zdrží, můžou dosáhnout svého hodinového stropu a nemohou absolvovat další let.“

Jakub Habarta, konzultant týmu leteckých a dopravních služeb společnosti Deloitte

Navazující lety

Navazující lety jsou vždy více či méně risk, zda další spoj stihnete, nebo ne. Pokud máte celou cestu naplánovanou s jednou rezervací, ozvěte se dopravci. Pokud ale máte rezervací několik, a tedy i několik samostatných letenek, a nestihnete další let, musíte si s hledáním letu náhradního poradit na místě sami.

Zpoždění letu z pohledu pojišťoven

Některé české pojišťovny nabízí také možnost připojistit se pro případ zpoždění letu. Jedná se o duplicitní pojistnou ochranu k finanční kompenzaci garantované Evropskou unií. Její hlavní výhodou je menší počet limitů pro uznání pojistné události, pojistka se vyplácí např. i za zpoždění z důvodu špatného počasí, stávky nebo teroristického útoku.

Nevýhodou však je vyplácení až na poměrně velké zpoždění letu – nejkratší zpoždění 5 hodin pojišťuje Slavia pojišťovna. Ostatní pojišťovny vyplácení pojistku až za zpoždění šesti a více hodin.

PojišťovnaDélka zpoždění, za které se vyplácí pojistkaVyplacená částkaVýjimka z pojištěníVztahuje se na
Direct pojišťovna a.s.8 hodin a víceMaximálně 2 000 Kč na nákup nezbytných hygienických potřeb, stravy a ošacenízmeškání odletu vlastním zaviněním; zpoždění letu z důvodu stávky 
AXA pojišťovna6 a více hodin500 Kč za každou hodinu po uplynutí 6 hodin; max. 10 000 Kč zpoždění odletu nebo zrušení letu z důvodu stávky, provozních důvodů, selhání stroje nebo nepřízně počasí
Slavia pojišťovna5 a více hodin200 Kč za každou celou hodinu zpoždění po uplynutí 5 hodin zpoždění odletu nebo zrušení letu z důvodu únosu letadla nebo teroristického činu

Máte sami zkušenost se zpožděním letu a žádáním o kompenzaci? Podělte se s námi o ni. Pro větší klid při cestování využijte cestovní pojištění na míru, které si s námi sjednáte online. Vyřešíte tak nejen zpoždění letu, ale třeba i ztrátu nebo poničení zavazadel, i jejich zpoždění. Zároveň vám přejeme, aby se vás tyto problémy týkaly co nejméně.

VyplňteVyberteVyřešeno!