Daň z nemovitosti: vše, co potřebujete vědět
13. 02. 2019

Daň z nemovitosti: vše, co potřebujete vědět

Rozhodli jste se, že chcete žít „ve vlastním“? Než se začnete poohlížet po novém domově a nejvýhodnější hypotéce, je dobré vědět, že jako budoucímu majiteli vám přibude povinnost platit daň z nemovitosti. Na kolik vás ročně vyjde? A jaké sankce hrozí, pokud její placení zanedbáte? V následujícím článku jsme shrnuli všechny náležitosti a tipy. Plus jsme přihodili podrobný návod, se kterým vyplníte formulář daňového přiznání během pár minut.

Ze všeho nejdřív si pojďme ujasnit, jaký je rozdíl mezi daní z nemovitosti a daní z nabytí nemovitosti. V prvním případě jde o poplatek, který jednou ročně odvádí každý majitel nemovitosti. Její výše se může podle různých okolností měnit.

Daň z nabytí nemovitosti je oproti tomu poplatek jednorázový. Základ daně jsou 4 % z ceny nemovitosti anebo tzv. směrné hodnoty, kterou určuje finanční úřad. Přiznání k této dani se podává nejpozději 3 měsíce od doby, kdy v katastru uplatníte na nový byt nebo dům vlastnické právo. Tato daň se ovšem týká jenom prodeje a směny. V případech dědictví, daru nebo koupi družstevního bytu jste od ní osvobozeni.

Na koho se daň z nemovitosti vztahuje

Povedlo se vám dosáhnout na hypotéku a koupit vysněný byt nebo dům? Můžete být v klidu, protože přihlásit se k dani z nemovitosti (oficiální název je „Daň z nemovitých věcí“) stačí až začátkem následujícího roku. V roce, během kterého jste nemovitost koupili, se daňová povinnost pořád vztahuje na původního majitele.

Víte, že…

Pokud v roce 2019 koupíte byt, v tom samém roce přiznává a platí daň z nemovitosti původní majitel. Vás se daňová povinnost týká až do roku 2020. Přihlásit se k dani je nutné v takovém případě nejpozději do 31. ledna 2020. Zaplatit pak musíte do konce května.

Obecně platí, že po nabytí nemovitosti stačí daňové přiznání podat jednou a pak už si jen nastavit trvalý příkaz a každoročně odvést finančnímu úřadu vyměřenou částku. Ovšem pozor: pokud se jakkoliv změní parametry nemovitosti nebo pozemku (např. rekonstrukcí nebo jiným způsobem), přiznání musíte podat nové. Pochopitelně se pak změní i výše daně.

Další formulář? Žádný strach, s naším návodem ho zvládnete vyplnit levou zadní.

A na koho se daň z nemovitosti vztahuje? Povinnost se vás týká tehdy, vlastníte-li byt, dům nebo pozemek. K dani z nemovitosti se běžně přiznávají i nebytové prostory, např. garáže nebo sklepy. Jen pokud bydlíte v družstevním bytě nebo v podnájmu a žádnou nemovitost nebo pozemek nevlastníte, máte od ní klid.

Krok za krokem vyplňujeme elektronický formulář daňového přiznání

Nejčastější situací, kdy se lidé poprvé přihlašují k dani z nemovitosti, je koupě bytu. Pojďme si tedy tento případ rozebrat více do detailu.

  1. Určitě se neobejdete bez podrobných informací o bytě. Mějte proto po ruce kupní smlouvu a výpis z katastru nemovitostí. Najdete v něm vše od čísla parcely až po podlahovou výměru bytu. Pokud u sebe výpis nemáte, většina informací jde dohledat na stránkách ČÚZK.
  2. V záhlaví formuláře vyplňte kraj a okres finančního úřadu, pod který spadáte. Na řádku 101 uveďte svoje DIČ (pokud vám bylo při registraci k jiným daním přiděleno). V řádku 102 vyplňte rodné číslo. Právnické osoby místo toho vepíšou identifikační číslo. Řádku 104 věnujte pozornost pouze tehdy, podnikáte-li v zemědělství nebo chovu ryb. Jestliže daňové přiznání podáváte v běžném termínu, na řádku 105 zaškrtněte kolonku „řádné“. Počet příloh vyplňovat nemusíte, doplní se automaticky.
  3. První oddíl patří z velké části kontaktním údajům. Rodné číslo nebo IČ se automaticky doplní ze záhlaví. Uveďte své jméno, příjmení i adresu trvalého bydliště. Vyplňte telefonní číslo, e-mail a (pakliže ji máte) identifikátor datové schránky. Nakonec dopište číslo účtu, ze kterého budete daň platit. Úřad díky tomu snáz rozezná vaši platbu a v případě přeplatku vám na něj bude moct vrátit peníze. Údaje o podepisující osobě můžete klidně přeskočit, pakliže daňové přiznání vyplňujete vy sami.
  4. V našem případě jsme nekoupili dům s pozemkem, ale samostatný byt. Vyplnění druhého oddílu o pozemcích můžeme přeskočit.
  5. Třetí oddíl daňového přiznání už je trochu oříšek. Řádek po řádku si proto detailně rozepíšeme v tabulce níže. Jestliže neznáte parcelní číslo, pomůže nahlédnutí do katastru nemovitostí. Doporučujeme hledat podle části obce (ulice) a č. popisného či orientačního.
  6. Na závěrečné straně se do buněk 401, 402 a 403 sama vepíše vypočtená daň. Pokud nemáte pozemky, ř. 401 zůstane nevyplněný.
Číslo řádkuPopis & řešení
301Značení stavby: podáváme daňové přiznání za byt, takže vyberte písmeno R (zdanitelná jednotka sloužící pro bydlení), platí to i pro trvale obydlený ateliér.
302Pole určené pro situace, kdy se zápis nového bytu do katastru termínově protáhl. V běžných případech se nevyplňuje.
303 – 305Název obce (ř. 303) a kód katastrálního území (ř. 305) se vyplní automaticky. Uveďte pouze název katastrálního území (ř. 304). Našeptávač vám ho po vepsání několika písmen většinou dohledá.
306Do řádku 306 a) vepište číslo popisné nebo evidenční. Řádek 306 b) je vyhrazený pro číslo jednotky. Většinou je stejné jako orientační číslo, uvedené za lomítkem (např. 1978/4). Neznáte-li rok dokončení stavby, uveďte přibližný odhad (306 d)). V řádku 306 f) doplňte výměru podlahové plochy bytu bez sklepa apod. v metrech čtverečních. Buňky 306 g) & h) zůstanou prázdné.
307Plocha zdanitelných staveb: vyplní se do formuláře automaticky z předchozího řádku.
308Osvobození se na byty nevztahuje. Toto pole nechte prázdné.
309Výměra podlahové plochy: doplní se automaticky z řádku 306 f).
310Uveďte koeficient 1,20. Jen pokud vedle bytu vlastníte i část pozemku (stačí podílově, spoluvlastnictví), na kterém bytový dům stojí, a zároveň tento pozemek přesahuje zastavěnou část (jeho součástí je např. společná předzahrádka nebo dvůr) použijte koeficient 1,22.
311Základ daně: po doplnění řádku 310 se vypočítá automaticky.
312Sazba daně: vyplní se automaticky.
313, 314Počet nadzemních podlaží & zvýšení sazby o nadzemní podlaží: tyto řádky nechte prázdné.
315Koeficient podle § 11: doplní se automaticky podle kraje nebo okresu, ve kterém se dům s vaším bytem nachází.
316Výsledná sazba daně: vyplní se automaticky.
317Samotná daň: dopočítá se automaticky.
318 – 321Tato pole nechte prázdná.
322Daň po navýšení: doplní se automaticky z ř. 317.
323Pokud jste výhradní vlastník bytu, tento řádek nevyplňujete.
324Stejný údaj jako na řádcích 317 a 322 – doplní se automaticky.
325Místní koeficient: většinou se doplní automaticky. Může se ale stát, že pro vaši obec nebo okres není stanovený a pole zůstane prázdné. V takovém případě ho vyplňovat nemusíte. Zda koeficient existuje nebo ne, se můžete ujistit přes vyhledávač finanční správy.
326Daň po uplatnění místního koeficientu: vyplní se automaticky anebo vůbec. Záleží, jestli je pro vaši obec nebo okres nastavený místní koeficient.

Víte, že…

Jestliže neznáte parcelní číslo, pomůže nahlédnutí do katastru nemovitostí. Doporučujeme hledat podle části obce (ulice) a č. popisného či orientačního.
Nemáte papírový výpis z katastru nemovitostí? Důležité údaje, jako např. parcelní číslo, jdou vyhledat online.

Na kolik vás daň může vyjít?

Základní sazba se vždycky liší podle využití budovy. U obytného domu zaplatíte např. 2 Kč / m², zatímco u budovy využívané k podnikání je to až 10 Kč / m². Přehled všech sazeb najdete na webu Finanční správy.

Velký vliv má na výši daně také místní koeficient. Ten se odvíjí od počtu obyvatel obce nebo okresu. Pro srovnání: vesnice s méně než 1 000 obyvateli mají většinou koeficient 1. V Praze ovšem může být koeficient i 4,5 nebo vyšší. Logicky tedy platí, že pokud chcete na daních platit co nejméně, vyplatí se mít nemovitosti v řídce obydlených částech republiky.

Příklady, na kolik může vyjít daň z nemovitosti

  • Za byt v Praze na Lužinách s výměrou 60 m² zaplatíte 720 Kč / rok.
  • Rodinný dům bez nadzemního podlaží (150 m²) a se zahradou (300 m²) v Mladé Boleslavi vás na dani vyjde na 2 640 Kč / rok.
  • Za pozemek v Bohunicích u Prachatic (300 m²) odvedete 60 Kč / rok.

Kam s vyplněným daňovým přiznáním

Hotové daňové přiznání odevzdáváte finančnímu úřadu v kraji, kde se nemovitost nachází. Pokud vlastníte nemovitosti ve více krajích, podat je musíte bohužel všude zvlášť. Práci vám nicméně urychlí možnost elektronického podání: pokud máte datovou schránku, ušetříte si spoustu času s přejížděním.

S příchodem února se fronty před finančními úřady vytratí. Přihlášení k dani z nemovitosti má totiž uzávěrku k poslednímu lednu.

3 metody platby daně: složenkou, bankovním převodem nebo příkazem SIPO

Třeba za rok 2019 je třeba daň z nemovitosti zaplatit do konce května 2019. Počkejte si, až od finanční správy dorazí složenka nebo e-mail s platebními údaji. Pokud platíte na poslední chvíli, je dobré to udělat 1 až 2 pracovní dny před termínem. To aby úřad měl peníze na účtu včas.

Příjemnou zprávou je, že když vás celková daň vyjde na víc než 5 000 Kč, můžete si ji rozložit do 2 splátek. První z nich je splatná do posledního května, druhá do konce listopadu. Daň z nemovitosti je splatná i přes SIPO. K tomu je třeba finančnímu úřadu včas poslat příslušné oznámení (ke stažení zde).

Jako variabilní číslo použijete rodné číslo nebo IČ, pokud se jedná o právnickou osobu. Konstantní symbol uveďte dle tabulky níže.

Při bezhotovostní platbě – 1148
Při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
Při platbě v hotovosti daňovou složenkou – 0001

Platíte-li daň převodem z bankovního účtu, zde je tabulka s přehledem bankovních údajů finanční správy, rozdělených podle krajů.

Úřady dle krajůČíslo účtu pro platbu daně
Praha7755-77628031/0710
Středočeský kraj7755-77628111/0710
Jihočeský kraj7755-77627231/0710
Plzeňský kraj7755-77627311/0710
Karlovarský kraj7755-77629341/0710
Ústecký kraj7755-77621411/0710
Liberecký kraj7755-77628461/0710
Královéhradecký kraj7755-77626511/0710
Pardubický kraj7755-77622561/0710
Vysočina7755-67626681/0710
Jihomoravský kraj7755-77628621/0710
Olomoucký kraj7755-47623811/0710
Moravskoslezský kraj7755-77621761/0710
Zlínský kraj7755-47620661/0710

Informace o platbě můžete dostat i do mailu

Kdo nechce čekat na složenku, může si místo ní objednat informační e-mail. Zpráva obsahuje stejné údaje, jako jsou na složence. Navíc je v ní i QR kód. Ten umožňuje zaplatit daň přes internetové bankovnictví nebo mobilní platební aplikaci.

Ke službě se přihlašuje do 15. března. Když to uděláte později, budete e-mail místo složenky dostávat až od příštího roku. Přihlášení je snadné, finanční správě stačí poslat tuto žádost.

Víte, že…

Služba zasílání údajů e-mailem je určena výhradně pro fyzické osoby, které neplatí daň přes SIPO. Využít ji mohou i firmy bez datové schránky.

Jaké sankce vás čekají, pokud se opozdíte?

Za datum podání daňového přiznání se považuje den, kdy jste ho odeslali, případně kdy jste ho donesli do podatelny finanční správy. Pokud daňové přiznání odevzdáte nejpozději 5 pracovních dnů po termínu, projde vám to bez sankce. Jen pozor, už nestačí přiznání odeslat, do 5 dnů ho od vás úřad musí mít „na stole“.

let
Stisknutím tlačítka “Odeslat” souhlasíte s obchodními podmínkami společnosti Chytrý Honza a.s., které najdete zde. O tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete informace zde.
let
Pro vámi zadaná kritéria jsme nanašli žádnou vhodnou hypotéku
ČS a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Celková výše úvěru 3 000 000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 18 547 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok), počet splátek: 300, úroková sazba fixovaná na 5 let ve výši 5,49 % ročně, poplatky spojené s úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů úvěru: správní poplatky za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč, náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovitosti 5 000 Kč, doba trvání úvěru: 25 let, roční procentní sazba nákladů činí 5,75 % a celková částka splatná spotřebitelem 5 577 472 Kč (za předpokladu, že se úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu nezmění). Reprezentativní příklad nezahrnuje náklady na pojištění zástavy (nemovitosti), jejich výše nám není známa. Tyto náklady budete platit příslušné pojišťovně, u které si pojištění sjednáte.
KB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Výše úvěru 3 200 000 Kč, splatnost 30 let, pevná úroková sazba 5,49 % p.a, fixace 3 roky, RPSN 6,08 %, celková splatná částka 6 825 946,26 Kč. 1. splátka úroků 6832 Kč, 2.-359. anuitní splátka 18170 Kč, 360. anuitní splátka 17354,26 Kč. Jednorázové poplatky za: poskytnutí úvěru 4 900 Kč, návrh na vklad do katastru 2 000 Kč, návrh na výmaz z katastru 2 000 Kč. Měsíční poplatky za: spravování úvěru 0 Kč, běžný účet MůjÚčet 0 Kč, el. výpisy 0 Kč, rizikové životní pojištění 800 Kč. Příklad je spočítán k datu čerpání od 1.následujícího měsíce a termínu splácení úvěru vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění – zástavní právo k nemovitosti, včetně pojištění nemovitosti.
ČSOB – Hypoteční banka
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Celková výše úvěru: 3 350 000 Kč Termín jednorázového čerpání úvěru v plné výši: 12 měsíců po podpisu smlouvy Doba trvání úvěru ode dne dočerpání úvěru: 30 let Pevná výpůjční úroková sazba: 5,59 % p.a. s fixací na 3 roky Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 6,44 % Celková částka zaplacená klientem: 7 390 592 Kč Měsíční splátka: 19 211 Kč Počet splátek: 360 O úvěr žádají dvě osoby Sjednáno inkaso z běžného účtu vedeného u ČSOB/Poštovní spořitelny alespoň 3 měsíce Platí při realizaci 3 plateb platební kartou měsíčně a za podmínky používání aplikace ČSOB Smart minimálně jednou za 3 měsíce. V případě nesplnění podmínek dle tohoto bodu se úroková sazba zvyšuje o 0,3procentního bodu. Sjednáno úvěrové životní pojištění či pojištění Náš život na 100 % výše úvěru od ČSOB Pojišťovny. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,2procentního bodu. Úvěr za splácení z účtu v ČSOB, na který chodí každý měsíc alespoň 50 000 Kč. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,1procentního bodu. Uvedená měsíční splátka zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a níže uvedených opakovaných poplatků hrazených s měsíční frekvencí.
RB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Výpočet RPSN vycházejí z předpokladu, že je úvěr čerpán jednorázově okamžitě po uzavření úvěrové smlouvy. Bance zaplatíte: poplatek za ocenění nemovitosti 5 900 Kč, poplatek za čerpání úvěru na návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí 1 900 Kč, jednu splátku úroků v období čerpání v maximální výši, odpovídající počet měsíčních anuitních splátek, měsíční poplatky za vedení běžného účtu ve výši 49 Kč (orientační údaj, banka nabízí i běžný účet bez poplatku). Dále jsou s úvěrem spojeny tyto jednorázové náklady nehrazené bance (uvedeny v orientační výši): náklady na pořízení výpisů z katastru nemovitostí 350 Kč, náklady na ověření podpisů smluv 240 Kč, náklady za zápis a výmaz do katastru nemovitostí ve výši 4500 Kč. Podmínkou poskytnutí úvěru je zřízení zástavního práva a zákazu zcizení k nemovitosti a sjednání pojištění nemovitosti včetně vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky.
UCB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Reprezentativní příklad: Celková výše úvěru 2 000 000 Kč. Doba trvání úvěru 300 měsíců. Úroková sazba 5,39 % p.a., pevná úroková sazba na 3 roky. Výše měsíční splátky 12 151 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 5,55 % p.a. Do RPSN jsou započítány jednorázové náklady na poskytnutí úvěru 2 900 Kč, vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč a ověření podpisu 50 Kč. Celková splatná částka 3 652 369,42 Kč. Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy. Informace k úrokové sazbě: Úroková sazba 5,39 % je platná pro fixaci na 3 roky a při poskytnutí úvěru ve výši maximálně 80 % hodnoty poskytnutého zajištění.

Když se opozdíte o víc než 5 pracovních dnů, dostanete za každý následující den pokutu ve výši 0,05 % vyměřené daně. Sankce ale nemůže být vyšší než 5 % daně a také nesmí přesáhnout částku 300 000 Kč. Když vám vyjde pokuta nižší než 200 Kč, úředníci vám ji většinou odpustí.

Sankce bude poloviční, jakmile daňové přiznání odevzdáte do 30 dnů po uplynutí řádné lhůty a v daném kalendářním roce nemáte na úřadech jiné resty (tzn., že ostatní daňová přiznání jste podali v termínu). Když daňové přiznání nepodáte vůbec, ani když vás k tomu finanční úřad vyzve, počítá se sankce stejně, ale čekejte minimálně pětistovku.

A na závěr: pokud podáváte přiznání k dani nižší než v předešlém roce, a zpozdíte se, pokuta nehrozí. Aspoň pokud nebudete otálet tak dlouho, že vás budou muset úředníci vyloženě urgovat.

VyplňteVyberteVyřešeno!