Invalidita je skutečný problém pro rodinný rozpočet
28. 07. 2014

Invalidita je skutečný problém pro rodinný rozpočet

Lidé u nás velmi podceňují riziko invalidity a spíše si pojišťují rizika, která nemají tak závažný finanční dopad.

Invalidita je z hlediska nízkých náhrad od státu a obtížného uplatnění na trhu práce skutečný problém pro rodinný rozpočet. Riziko invalidity v produktivním věku je vyšší než riziko úmrtí a hrozí bez rozdílu každému. Riziko navíc se vzrůstajícím věkem roste.

Riziko invalidity je mnohými podceňované

Zaměříme-li se pouze na finanční povahu následků invalidity, jedná se jednoznačně o riziko s nejzávažnějším ekonomickým dopadem na samotného invalidu a jeho nejbližší rodinné příslušníky. Toto riziko hrozí opravdu každému, bez ohledu na věk, životní styl nebo výdělečnou činnost. Spoléhat se na stát není rozumné, protože invalidní důchod je velmi nízký.

Invalidní důchod za příjem 25 000 Kč

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) rozlišuje pouze jeden invalidní důchod. V závislosti na zjištěném stupni invalidity se tento invalidní důchod rozlišuje na invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně. Rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity spočívá v míře poklesu pracovní schopnosti pojištěnce.

V invalidním důchodu je v Česku 420 tisíc lidí. Minimální invalidní důchod je nyní pouhých 3 110 korun. Náhrada od státu například za hrubý měsíční příjem 25 000 korun u invalidity prvního stupně je jen 5 703 korun, u druhého stupně invalidity je to 7 385 korun a u třetího stupně invalidity 12 429 korun. Údaje vychází z výpočtových parametrů ČSSZ pro rok 2014.

Nechcete-li riskovat dramatický pokles životní úrovně, je jednou z možností pořízení pojištění invalidity.

Pojistit invaliditu z úrazu nestačí

Proč si nestačí jen pojistit invaliditu následkem úrazu? Zásadní důvod pro pojištění invalidity z jakýchkoli příčin tkví v pravděpodobnosti, riziko invalidity z úrazu je takřka zanedbatelné.

Největší podíl přiznané invalidity způsobené úrazem mají muži mezi 20 a 24 lety, a to jen necelých 20 procent. Celkově pojištění pro případ trvalých následků úrazu pokrývá jen 5 procent invalidit. Nemoci jsou tedy mnohem častější příčinou invalidity, a to v 95 procentech případů.

Pojištění invalidity z jakýchkoli příčin rozhodně nestojí za to podceňovat. Je sice dražší, ale vyšší cena je dána vyšší pravděpodobností pojistné události.

Speciálně na invaliditu se zaměřuje pojišťovna Aegon, která nabízí nejširší rozsah zajištění následků invalidity z jakékoliv příčiny. Pojistné Aegon je navíc zhruba o 20 procent nižší než průměrné pojistné ostatních produktů na trhu. Pojištění si nastavíte snadno na míru se specialistou Chytrého Honzy ve vašem kraji.

Kolik stupňů invalidity pojistit?

Pojištění invalidity druhého a třetího stupně by mělo být minimem. Když máte takové zdravotní postižení, nemůžete většinou pracovat vůbec nebo se značnými obtížemi. Pro komplexní krytí je dobré pojistit také invaliditu prvního stupně (třeba i na nižší částku), protože ta u nově přiznaných invalidit převládá.

U pojištění invalidity platí více než kdy jindy, že je důležité se seznámit s podmínkami, za kterých je pojištění poskytováno. Pojištění může obsahovat některé výluky. Pozor hlavně na výluku na invaliditu kvůli psychickým a psychiatrickým nemocem. Až každý pátý invalidní důchod souvisí s těmito nemocemi. Proto je důležité, aby pojišťovna plnila i v těchto případech.

VyplňteVyberteVyřešeno!