Investice za rok 2017 převyšují výdaje státního rozpočtu
19. 04. 2018

Investice za rok 2017 převyšují výdaje státního rozpočtu

Souhrnná výše investic v ČR roste. Jen za uplynulý rok šlo o takřka 1,4 bilionu korun. A tato suma byla přibližně o sto miliard vyšší než výdaje státní kasy.

Souhrnná výše investic v ČR byla přibližně o sto miliard vyšší než výdaje státní kasy.

let
%
Stisknutím tlačítka “Odeslat” souhlasíte s obchodními podmínkami společnosti Chytrý Honza a.s., které najdete zde. O tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete informace zde.

Objem aktiv ve fondech narůstá

Příjmy státního rozpočtu za rok 2017 činily 1,25 bilionu korun, výdaje pak byly ještě výše: Dotkly se 1,3 bilionu korun. Pro srovnání uvádíme rok 2010, kdy výdaje státního rozpočtu dosáhly úhrnné částky 1,16 bilionu korun, příjmy pak jednoho bilionu téže měny. Stoupá ale i podíl aktiv ve fondech. Ten meziročně zaznamenal 12% nárůst. V absolutních číslech pak hovoříme o více než 53 miliardách korun. V zásadě jde o finance, které lidé nebo firmy svěřují správcům aktiv v ČR nebo zprostředkovaně i v zahraničí.

Smíšené fondy a nemovitosti vedou

Investice putují zejména do smíšených fondů, výrazný nárůst (a to hned o 26 % oproti minulému roku) zaznamenaly i fondy nemovitostní: V naprosté většině jde o domácí investice. Naproti tomu fondy, které se orientují například na dluhopisy nebo obecně peněžní trh, zaznamenávají další pokles. Aktuální hodnota majetku v podílových fondech činí 483,5 miliardy korun.

Investice do zahraničí

Rozdělení investic vychází ve prospěch domácích fondů, kde dominují smíšené nebo dluhopisové fondy. Celková výše investic činí 280,2 miliardy korun, v zahraničních fondech je investováno 203,3 miliardy korun, a to zejména do akciových a smíšených fondů. Nárůst investic jednoduše znamená, že česká společnost bohatne a snaží se odpovědněji zacházet s financemi.

VyplňteVyberteVyřešeno!