Investice za rok 2017 převyšují výdaje státního rozpočtu
19. 04. 2018

Investice za rok 2017 převyšují výdaje státního rozpočtu

Souhrnná výše investic v ČR roste. Jen za uplynulý rok šlo o takřka 1,4 bilionu korun. A tato suma byla přibližně o sto miliard vyšší než výdaje státní kasy.

Souhrnná výše investic v ČR byla přibližně o sto miliard vyšší než výdaje státní kasy.

let
Stisknutím tlačítka “Zobrazit výsledky” souhlasíte s obchodními podmínkami společnosti Chytrý Honza a.s., které najdete zde. O tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete informace zde.
let
Výsledná částka
Zainvestováno
Možné zhodnocení pravidelné investice
Možné zhodnocení jednorázové investice
Celkové možné zhodnocení za 10 let
Zainvestováno
Zhodnocení

Objem aktiv ve fondech narůstá

Příjmy státního rozpočtu za rok 2017 činily 1,25 bilionu korun, výdaje pak byly ještě výše: Dotkly se 1,3 bilionu korun. Pro srovnání uvádíme rok 2010, kdy výdaje státního rozpočtu dosáhly úhrnné částky 1,16 bilionu korun, příjmy pak jednoho bilionu téže měny. Stoupá ale i podíl aktiv ve fondech. Ten meziročně zaznamenal 12% nárůst. V absolutních číslech pak hovoříme o více než 53 miliardách korun. V zásadě jde o finance, které lidé nebo firmy svěřují správcům aktiv v ČR nebo zprostředkovaně i v zahraničí.

Smíšené fondy a nemovitosti vedou

Investice putují zejména do smíšených fondů, výrazný nárůst (a to hned o 26 % oproti minulému roku) zaznamenaly i fondy nemovitostní: V naprosté většině jde o domácí investice. Naproti tomu fondy, které se orientují například na dluhopisy nebo obecně peněžní trh, zaznamenávají další pokles. Aktuální hodnota majetku v podílových fondech činí 483,5 miliardy korun.

Investice do zahraničí

Rozdělení investic vychází ve prospěch domácích fondů, kde dominují smíšené nebo dluhopisové fondy. Celková výše investic činí 280,2 miliardy korun, v zahraničních fondech je investováno 203,3 miliardy korun, a to zejména do akciových a smíšených fondů. Nárůst investic jednoduše znamená, že česká společnost bohatne a snaží se odpovědněji zacházet s financemi.

VyplňteVyberteVyřešeno!