Jak na výpověď povinného ručení
24. 09. 2018

Jak na výpověď povinného ručení

Naštěstí lze vypovědět povinné ručení z několika pro pojišťovnu smysluplnějších důvodů, které jsme sepsali níže. Naprosto stejně funguje i zrušení havarijního pojištění, proto se mu již dále samostatně nevěnujeme. Vytvořili jsme také vzor výpovědi a přidali několik užitečných rad.

Editováno: Květen 2023

Vzor výpovědi povinného ručení

Abyste měli zrušení povinného ručení co nejsnazší, vytvořili jsme vzor výpovědi pojistné smlouvy. Stačí na odkaz jen kliknout a otevře se vzor výpovědi povinného ručení. Následně jej vytiskněte, vyplňte a podepište. Pokud nevíte, co máte do některých polí napsat, vyplnili jsme ukázkovou výpověď.

Tento vzor výpovědi uznává AXA, Kooperativa, ČSOB, Generali, ČPP, Allianz i všechny zbylé pojišťovny v ČR. Platnost garantujeme. Máme pro vás také jednu skvělou zprávu: Převodem od jedné pojišťovny ke druhé nepřijdete o případný bonus.

Výpověď platí jen písemně Výpověď platí písemně, e-mailem či datovou schránkou

Máte různé možnosti, jak výpověď povinného ručení doručit pojišťovně. Lze ji dodat osobně na kteroukoliv pobočku pojišťovny, zaslat doporučeně poštou, registrovaným e-mailem nebo také datovou schránkou. K doporučenému psaní získáte podací lístek, který slouží jako důkaz. Na webu České pošty můžete snadno ověřit, kdy byla výpověď doručena do rukou pojišťovny. Nezapomeňte, že rozhodující je termín dodání, nikoliv podání na poště!

Výpověď povinného ručení můžete potvrdit jen vlastnoručním podpisem.

Pozor na přílohy

V následujících situacích nestačí jen vyplněný vzor výpovědi povinného ručení. Krádež vozidla potvrdíte protokolem od policie. Při změně vlastníka nesmíte zapomenout přiložit kopii velkého technického průkazu se záznamem o změně majitele a to samé je potřeba doložit i při odhlášení automobilu, jen místo nového majitele se dokládá záznam o odhlášení.

Kdy lze výpověď podat

Vedle klasických způsobů zrušení smlouvy vysvětlených v níže zobrazené infografice existují i ty méně časté. Ihned smlouvu můžete vypovědět také pokud:

  1. Někdo ukradl vaše auto
  2. Chcete auto odhlásit z registru
  3. Převádíte majitele
  4. Dohodli jste se na zrušení
Toto jsou nejreálnější situace, kdy můžete povinné ručení vypovědět.

K dohodě se pojišťovny nemají

Ukončení smlouvy je možné i vzájemnou dohodou obou stran. K tomu však v praxi příliš často nedochází, proto ji ignorujeme. Je to logické, protože pojišťovny nemají právě ochotu něco podobného řešit, znamenalo by to pro ně zbytečný prodělek.

Jak komplikované zrušení obejít

Vozidlo můžete například přepsat na nového majitele nebo uložit SPZ do depozitu. Díky tomu zanikne původní pojistka ihned. Nicméně úřad si za takovou operaci řekne několik stokorun a připočítat musíte i čas strávený na úřadě, což jsou ve výsledku také peníze. Výpovědní lhůty tedy obejít můžete, ale většinou se to finančně nevyplatí a pokud máte i havarijní pojištění, tak to ani tímto způsobem obejít stejně nelze.

Víte, že…

Obcházení může pojišťovna snadno vyhodnotit jako podvod.

Kdy původní pojištění zaniká

Povinné ručení i havarijní pojištění zaniká v takřka všech případech v den doručení oznámení. To znamená, že po celý tento den již pojištění neplatí. Výjimkou je jen bezdůvodná výpověď nebo výpověď z důvodu změny ceny, kdy musíte počkat na doběhnutí původní pojistky. Při vzniku pojistné události se pak čeká 1 měsíc a u výpovědi nové smlouvy bude platit nová smlouva i přes zrušení prvních 8 dnů od sjednání.

O přeplatek nepřijdete, když

Vypovídáte smlouvu z důvodu odcizení vozidla, vyřazení z evidence vozidel, změny majitele nebo do dvou měsíců od sjednání? Pak se výpovědi nemusíte vůbec bát, protože nepřijdete ani o částku, kterou jste již zaplatili. Pojišťovna je povinna vrátit poměrnou část pojištění, pokud nedoběhlo sjednané období. Jak jste si již možná všimli ve vzoru výpovědi, přeplatek si můžete nechat poslat zdarma na bankovní účet i na adresu formou poštovní poukázky!

Pojištění auta lze vypovědět i po pojistné události.

Povinnost hradit povinné ručení trvá

Ukončení pojistné dohody pochopitelně neznamená, že jste automaticky zproštěni placení povinného ručení. Další sjednaná pojistka musí plynule navázat na tu dřívější tak, aby bylo auto již od následujícího dne pojišťěno jinde. V opačném případě hrozí vysoká sankce. Výjimku tvoří jen případy, kdy bude vozidlo škrtnuto z evidence nebo odcizeno.

Nejlevnější autopojištění si sjednejte klidně z pohodlí domova třeba ve srovnání online.

VyplňteVyberteVyřešeno!