Je úrazové pojištění pro děti zbytečný nadstandard?
23. 09. 2019

Je úrazové pojištění pro děti zbytečný nadstandard?

Děti jsou k neutahání, pořád někde skáčou, lezou, ale taky padají. Špatně srostlá kost po zlomenině může být jen začátek. Ačkoliv se může zdát, že je investice do úrazového pojištění pro děti zbytečná, se správným krytím její výhody oceníte, až půjde opravdu do tuhého. Na co si dát pozor?

Návštěva dětské pohotovostní ambulance je zkušenost, kterou si rodič nechce ani představit a je jedno, jestli jde o zlomenou ruku, píchnutí včelou nebo třeba řeznou ránu.

Úrazové pojištění pro děti kryje zejména možné následky, které jsou mnohdy doživotní.

Rodičům se bude nejspíš svírat žaludek už ve chvíli, kdy si budou procházet detailní popisky úrazů v oceňovacích tabulkách pojišťoven. Přesto by jim měli věnovat svůj čas, prostudovat je a srovnat ještě před sjednáním úrazového pojištění pro děti. Každá pojišťovna má tyto podmínky odlišné, proto by měli být obezřetní.

Cena pojištění by neměla být hlavním rozhodovacím kritériem při výběru. Tím by měly být kvalita a rozsah plnění, které jsou ukotveny v pojistných podmínkách, primárně v oceňovacích tabulkách. Zastáváme názor, že úrazové pojištění pro děti má být sestaveno tak, aby krylo trvalé následky úrazu, nekomplikovanou zlomeninu ruky kompenzovat nemusí.

Stisknutím tlačítka “Zobrazit výsledky” souhlasíte s obchodními podmínkami společnosti Chytrý Honza a.s., které najdete zde. O tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete informace zde.
Kooperativa Flexi
Flexi
Pro jistotu, pokud vás potká nemoc, invalidita nebo úraz. Životní pojištění se flexibilně přizpůsobí životní situaci jednotlivce i celé rodiny. Nastavíte si ho dle vašich potřeb tak, aby pomohlo v případě snížení nebo úplného výpadku příjmu po nemoci nebo úrazu.
 • dokáže flexibilně reagovat na změny ve vašem životě
 • výrazné slevy až 30 % při komplexním pojištění vážných rizik.
 • platí po celém světě
 • nemá přirážky za zaměstnání ani rekreační sport, pojistí vrcholové i profesionální sportovce.
Vstupní a výstupní věk
Vstupní́ věk: dovršených 18 let k datu sjednání nabídky – 70 let
Výstupní věk: 80 let
Minimální výše běžného pojistného
Minimální výše běžného pojistného – 300 Kč / měsíčně
Investiční složka
Životní pojištění FLEXI je životním pojištěním s volitelnou investiční složkou. Umožňuje Vám spojení komplexní pojistné ochrany a možnosti investování podle Vámi zvolené investiční strategie.
Minimální pojistná doba
minimální doba trvání pojištění je 5 let
maximální doba trvání pojištění je do roku, ve kterém se dožijete maximálně 80 let
Čekací doba
nejdříve od 0.00 hod. dne následujícího po datu sepsání – počátek pojištění lze odložit maximálně o 3 měsíce
ČPP NEON
Neon
Nastavte si pojistnou ochranu pro případ úrazu či nemoci s pojistným krytím smrti a dožití. NEON je komplexní životní a úrazové pojištění, které umí pojistné navíc zhodnotit. Sjednejte si NEON, abyste si mohli v klidu užívat život naplno za každé situace.Pojistné plnění za hospitalizaci nyní poskytneme kdekoliv na světě a bez omezení počtu dnů.
 • Víme, že lidí s civilizačními chorobami neustále přibývá. Proto nabízíme krytí úrazu pro klienty trpící cukrovkou bez omezení.
 • Pojistné plnění za hospitalizaci nyní poskytneme kdekoliv na světě a bez omezení počtu dnů.
 • U denního odškodného úrazem stačí doložit dokumenty z prvotního vyšetření. Plníme ihned od prvního dne léčení úrazu a nevyžadujeme dodatečné lékařské zprávy.
 • Zaplatíme dva cykly asistované reprodukce nehrazené státem a postavíme se za vás v případě nutné operace dítěte díky jeho vrozené vadě.
 • Úrazové připojištění sjednáte až do 85 let (varianta LIFE a RISK), navíc s rozšířeným krytím.
 • Připojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace mohou sjednat i klienti v I. stupni invalidity.
 • Díky připojištění ČPP Pomoc zodpovíme dotazy z oblasti zdravotní a sociálně právní problematiky a poskytneme vám poradenství. 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně.
Vstupní a výstupní věk
Vstupní́ věk: dovršených 18 let k datu sjednání nabídky – 70 let Výstupní věk: 85 let
Minimální výše běžného pojistného
Minimální výše běžného pojistného – 100 Kč / měsíčně
Investiční složka
U investičního životního pojištění alokuje pojistník pojistné podle své úvahy do portfolia a fondů, včetně možnosti investovat do Garantovaného fondu. U NEON INVEST je minimální investované pojistné již od 0 Kč (nemusí platit pro všechny verze NEON INVEST, u některých verzí se jednalo o částku 50 Kč).
Minimální pojistná doba
minimální doba trvání pojištění je 5 let maximální doba trvání pojištění je do roku, ve kterém se dožijete maximálně 85 let
Čekací doba
2 měsíce
Uniqa Domino
Domino
S jedním pojištěním získáte klid ve všech nenadálých situacích, které v životě mohou nastat. Životní pojištění DOMINO Risk si sestavíte na míru podle aktuálních potřeb. A když ve vašem životě nastane změna (například sňatek, narození dětí, platový postup, odchod dětí z domova) nebo dojde na finanční závazky (hypotéka), můžete jej dané situaci přizpůsobit. Hodí se zejména pro všechny, na jejichž výdělečné činnosti a péči jsou závislé další osoby.
 • pojištění až dvou dospělých osob a neomezeného počtu dětí v jedné smlouvě
 • zajištění všech hlavních rizik a nejširší nabídka připojištění podle vašich potřeb
 • možnost navýšení pojistných částek při zásadních životních událostech
 • cenové zvýhodnění pojištění pro případ smrti oproti investičnímu pojištění
 • speciální krytí (pojištění horních končetin, pojištění proti ztrátě řidičského průkazu ze zdravotních důvodů, měsíční dávka v pracovní neschopnosti apod.)
 • bezplatná poradna ke koronaviru, která zahrnuje konzultace s odborníky, hotline se zdravotním personálem a dotazník pro lepší zvládnutí onemocnění COVID-19
 • nadstandardní služby Diagnose.me v oblasti zdraví a zdravého životního stylu na jeden rok zdarma
 • zrychlená likvidace škody pojištění osob
Vstupní a výstupní věk
Vstupní́ věk: dovršených 15 let k datu sjednání nabídky – 55 let Výstupní věk: 80 let
Minimální výše běžného pojistného
Cena pojistného: minimálně 300,- Kč měsíčně, při jiné frekvenci 1.000,- Kč
Investiční složka
Pojištění nabízí kromě krytí rizik možnost pravidelného investování v různých investičních programech podle vaší volby ke zhodnocování prostředků. Při pravidelném ukládání finančních prostředků na důchod si můžete snížit daňový základ až o 24 000 Kč ročně.
Minimální pojistná doba
minimálně 5 let
Čekací doba
Pojištění smrti – ne Invalidita – 12 měsíců (diagnóza může nastat už v průběhu čekací doby) Pracovní neschopnost – 2 měsíce. Závažné onemocnění – 2 měsíce.
NN Orange Risk
Orange Risk
Dobře víme, že životní situace se mění každým dnem. Ideální je mít produkt, který se jim dokáže vždy přizpůsobit. Na to jsme mysleli a připravili prémiové rizikové životní pojištění za atraktivní cenu, které vás bude provázet celý život.
 • Pro celou rodinu až do deseti členů, a to na jedné smlouvě
 • Slevy max 32%: Fit Program, Fit Dárce, Fit Prevence, Fit BMI
 • Jistíme Vás kdekoliv na světě
Vstupní a výstupní věk
Pro děti i dospělé až do 85 let.
Minimální výše běžného pojistného
Již od 300 Kč / měsíčně
Investiční složka
Životní pojištění NN – Orange je životním pojištěním s volitelnou investiční složkou. Umožňuje Vám spojení komplexní pojistné ochrany a možnosti investování podle Vámi zvolené investiční strategie.
Minimální pojistná doba
Nejméně na 5 let a třeba i na 40 let.
Čekací doba
2 měsíce
ČSOB Náš Život
Náš Život
Náš život je jednoduché rizikové životní pojištění, které si poskládáte tak, jak potřebujete, aniž by vám někdo diktoval, kolik musíte minimálně platit. Protože nikdo z nás neumí předem odhadnout, co ho v budoucnu čeká, je lepší být vždy připraven. Díky pojištění Náš život zabezpečíte sebe a svou rodinu, když se život zkomplikuje.
 • Srozumitelné pojistné podmínky bez nesmyslných výluk.
 • Můžete si navýšit pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu v případě významných životních událostí.
 • Pokud máte úvěr nebo jste často na cestách, máme pro vás speciální cenově výhodná řešení.
 • Dvojnásobné plnění v případě hospitalizace na JIP a ARO. Jako jediní na trhu vyplácíme pojistné plnění i v případě neodkladné operace.
 • Můžete si sjednat pojištění úrazu bez zkoumání zdravotního stavu
Vstupní a výstupní věk
Vstupní́ věk: dovršených 15 let, k datu sjednání nabídky – 80 let Výstupní věk: max 85 let
Minimální výše běžného pojistného
Minimální výše běžného pojistného – 30 Kč / měsíčně
Investiční složka
S investiční složkou lze získat daňovou úlevu až 3 600 Kč ročně a příspěvek zaměstnavatele, který je do limitu 50 000 Kč ročně osvobozen od daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
Minimální pojistná doba
minimální doba trvání pojištění je 5 let
Čekací doba
2 měsíce pro všechna volitelná pojištění (neuplatňujeme v případě úrazu)
GČP Belmondo
Belmondo
Pojištění poskytuje ochranu před snížením životního standardu způsobeným invaliditou nemocí či úrazem a pokryje dodatečné náklady spojené se zdravotním omezením.
 • Komplexní životní pojištění pro celou rodinu
 • Za zdravý životní styl získáte zpětnou slevu na pojistném
 • Peníze vyplácíme rychle a hradíme i následnou péči v lázních
 • Plníme i za úrazy dětí při rizikových či extrémních činnostech a sportech
 • Máme až 10násobné progresivní plnění.
 • Nabízíme progresivní plnění již od 15% tělesného poškození.
 • Pojistíme každé povolání. Už nemáme nepojistitelná povolání, ani povolání s omezeným rozsahem pojištění.
 • Povolání dělíme jen do 2 skupin
Vstupní a výstupní věk
Vstupní́ věk: dovršených 18 let, k datu sjednání nabídky – 96 let Výstupní věk: max 99 let
Minimální výše běžného pojistného
– není určena
Investiční složka
Investiční varianta pojištění Můj život umožňuje vytvoření finanční rezervy pro různé životní situace, nejen pro udržení životního standardu v penzi. Investovat můžete dle zvolené strategie do fondů: Fond fondů vyvážený Dynamický fond fondů Fond konzervativní
Minimální pojistná doba
minimální doba trvání pojištění je 3 roky
Čekací doba
Smrt – ne Úrazové pojištění – 3 dny Závažné onemocnění, Invalidita – 3 měsíce

Soustřeďte se především na tyto parametry smlouvy:

 • trvalé následky úrazu (to je nejdůležitější) např. špatně srostlá zlomenina,
 • denní odškodné za hospitalizaci z důvodů úrazu,
 • příspěvek na kosmetické operace při léčení úrazů např. popáleniny,
 • tělesné poškození následkem úrazu (=“bolestné“) např. po šití řezných ran,
 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu,
 • invalidita vzniklá úrazem,
 • smrt úrazem.

Pokud nechcete věnovat svůj drahocenný čas studování pojistných podmínek každé pojišťovny zvlášť, svěřte se do rukou našich finančních specialistů, kteří pomohou srovnat jednotlivé nabídky pojišťoven a vybrat právě pro vás to pravé úrazové pojištění pro děti.

Víte, že…

Každoročně se na poli finančních produktů pro drobnou klientelu vyhlašuje prestižní ocenění Banka roku. Porota je složená z nezávislých finančních analytiků, ekonomických novinářů, podnikatelů a akademiků. V roce 2018 si titul Pojišťovna roku odnesla Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, na druhém místě se umístila Allianz pojišťovna, a.s. a třetí byla Generali Pojišťovna a.s..

Výhody a nevýhody v kostce

Nevýhody úrazového pojištění pro děti:

 • rodiče si nemohou tuto položku odečíst od daňového základu,
 • je to pouze výdajová položka rodinného rozpočtu, při vypovězení smlouvy se zpět nic nevyplácí.

Výhody:

 • lze ho kdykoliv vypovědět,
 • můžete poměrně pružně měnit jeho rozsah,
 • pojišťovny nabízejí širokou škálu volitelných připojištění.

Pojištění má krýt hlavně dlouhodobé dopady

Při sjednávání úrazového pojištění pro děti si především pohlídejte krytí trvalých následků úrazu, tedy těch doživotních, dlouhodobých a vyžadujících dlouhodobou péči. S dobře sjednaným úrazovým pojištěním pro děti byste měli být schopni pokrýt například dlouhodobý výpadek části příjmu rodiče, který se vzdá zaměstnání, aby mohl pečovat o dítě.

Nejlepší nastavení úrazového pojištění je takové, kdy vám prostředky získané z pojistky poskytnou doživotní rentu a nahradí alespoň část obvyklého měsíčního příjmu. Finanční podpory se můžete dočkat i od státu. Za určitých podmínek je možné dosáhnout např. na příspěvek na péči nebo příspěvek na zvláštní pomůcku.

Takové pojištění vám musí také zajistit snížení nákladů na nové vybavení pro péči o dítě a zajistit vám finance pro zvýšené výdaje během jeho rekonvalescence. Kromě toho má umožnit zkvalitnění jeho života, stejně tak zachovat váš životní standard, na který jste byli zvyklí.

Od úrazového pojištění pro děti nemůžete čekat, že bude fungovat jako něco výdělečného. Smyslem pojištění by primárně nemělo být ani krytí krátkodobých rizik.

Pojišťovny vyplácí “bolestné” i za drobné úrazy, důležité ale je, aby úrazové pojištění pro děti správně pokrylo trvalé následky úrazu.

Nastavení pojištění je velmi individuální. Velmi zjednodušeně se dá říci, že nejdůležitější hodnoty krytí úrazového pojištění dětí by měly být:

 • základní pojistná částka na trvalé následky úrazu minimálně 1 milion korun (ideálně 2 miliony korun), při plné invaliditě se pak bude vyplácet násobek pojistné částky, tedy 2 až 4 miliony Kč i více, dle tzv. stupně progrese,
 • při plné invaliditě se bude vyplácet pojistná částka až 4 miliony Kč,
 • smrt následkem úrazu 300 000 Kč,
 • doživotní úrazový důchod 15 000 Kč.

Víte, že…

Ročně je pro úraz v chirurgických ambulancích v České republice ošetřeno okolo 360 000 dětí ve věku 0 – 14 let a 200 000 ve věku 15 – 19 let.

Závěr pro sjednání úrazového pojištění pro děti je jednoduchý: “Hlavně ho nepodceňte!”

VyplňteVyberteVyřešeno!