Mějte kupní smlouvu na auto pod kontrolou!
29. 07. 2019

Mějte kupní smlouvu na auto pod kontrolou!

Editováno: Květen 2023

Prodáváte nebo kupujete automobil? Na ústní dohodu nedejte a zajistěte si písemnou kupní smlouvu, která jasně vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Máme pro vás jednoduchý vzor kupní smlouvy na auto.

Kupní smlouva o prodeji ojetého auta se uzavírá podle občanského zákoníku – ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Vzor této smlouvy ke stažení naleznete níže.

Povinné náležitosti kupní smlouvy na ojeté auto

Následující informace se vztahují k prodeji prakticky jakéhokoliv předmětu, nejen automobilu, a bez nich by smlouva postrádala smysl:

 • označení smluvních stran,
 • prohlášení prodávajícího, že je vůz jeho majetkem a že další osoby k němu nemají práva nebo jiné nároky, tedy neváznou na něm žádné dluhy ani závazky, není odcizeno a není předmětem exekuce nebo dědického řízení,
 • technická specifikace auta: značka, model, identifikační číslo vozidla (VIN), zdvihový objem motoru, barva, rok výroby, registrační značka vozidla, číslo velkého technického průkazu, počet najetých kilometrů, počet předaných klíčů, datum STK a seznam dokumentů k vozu,
 • celková cena, způsob platby a lhůty jejího zaplacení (do smlouvy je vhodné zapracovat, jak a kdy na kupujícího přejde vlastnické právo k automobilu – např. až zaplacením kupní ceny auta, nebo předáním vozidla),
 • datum uzavření smlouvy,
 • podpis zúčastněných stran.

Další náležitosti kupní smlouvy

Kupní smlouva na auto bez záruky by z důvodu ochrany jak kupujícího tak prodávajícího měla ještě zahrnovat tyto informace:

 • stav automobilu (zda bylo bourané, či nikoliv, výbava, příslušenství a vybavení vozu),
 • seznam všech stávajících vad, na které byl kupující upozorněn,
 • způsob předání automobilu a příslušných dokladů a způsob změny v evidenci vozidel (kdo, kdy a na čí náklady změnu zajistí),
 • odpovědnost za vady,
 • součástí by měl být také předávací protokol.

Víte, že…

Ke koupi použitého vozu si s sebou vezměte automechanika nebo zkušeného motoristu, který pozná, zda stav automobilu odpovídá počtu ujetých kilometrů. Všímejte si změn odstínu laku automobilu (díl mohl být vyměněn po havárii), funkčnosti kontrolek, motoru, stavu interiéru i pásů.
Při podpisu kupní smlouvy na auto věnujte pozornost vyplnění všech závad na vozidle.

Kupní smlouva na auto ke stažení:

Kupní smlouva ve verzi .doc ke stažení (aktualizováno pro rok 2023, zdroj OctaviaClub.cz)

Kupní smlouva ve verzi .pdf ke stažení (aktualizováno pro rok 2023, zdroj OctaviaClub.cz)

Nejedná se o právní poradenství. ChytryHonza.cz negarantuje správnost vzoru. Pro právní poradenství při sepisování konkrétní smlouvy vyhledejte služby odborníka (advokáta/notáře).

Co když se ojeté auto po koupi porouchá?

Kupní smlouva na auto by měla být pro obě strany velkým pomocníkem v případě vad zjištěných po koupi vozidla. Kupující se ve smlouvě zavazuje, že prodávané auto předává v ní popsané a vzájemně odsouhlasené kvalitě.

Víte, že…

Fotodokumentace může ušetřit spoustu nervů i peněz. Udělejte ji proto včas a přiložte ji k předávacímu protokolu k automobilu.

Pokud se vada na automobilu projeví během šesti měsíců od převzetí, předpokládá se, že auto už prodávající s touto skrytou vadou prodal a nese za ni svou odpovědnost.

Prodávající může však dokázat, že při prodeji tato vada na automobilu nebyla. Bližší specifikace je v § 2161 odst. 2 občanského zákoníku.

V případě vady by měl kupující navštívit specializovaný servis a nechat si vypracovat posudek, který předá prodávajícímu. Prodávající má povinnost vady na své náklady odstranit. U ojetého vozidla ale nemá kupující právo na výměnu vadné věci za bezvadnou, postačí výměna použité části za jinou použitou část.

Prodávající odpovídá však jen za vady, které vznikly jinak než běžným používáním vozidla. Při používání automobilu s hodně najetými kilometry mohou vzniknout vady v souvislosti s běžným opotřebením některých součástí, za které už však prodávající nenese odpovědnost.

Víte, že…

Pokud automobil změní vlastníka, je nutné absolvovat i evidenční kontrolu na Stanici technické kontroly STK.

Je možné odstoupení od kupní smlouvy?

Ano, i odstoupení od smlouvy je možné, a to ve dvou případech:

 • byly zjištěny závažné vady právní povahy, které znemožňují jeho bezpečné používání a vůz proto není vhodný pro účely, ke kterým byl zakoupen,
 • prodávající neopraví zjištěnou vadu do 30 dnů a vada je označena jako neodstranitelná.

Je nutné zařídit i nové pojištění?

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem musíte mít sjednané už ve chvíli, kdy opouštíte autobazar. Bez něj by vám v případě kontroly hrozila pokuta a v případě způsobení dopravní nehody byste museli veškerou škodu oprávněné osobě hradit ze svého.

Využijte naší kalkulačky povinného ručení a sjednejte si pojištění okamžitě. Doklady k pojištění obdržíte ihned po sjednání na váš e-mail, takže třeba v průběhu podepisování kupní smlouvy na auto.

Víte, že…

Ode dne podepsání kupní smlouvy na auto máte na podání žádosti o změnu vlastníka silničního vozidla pouze deset pracovních dní. Tuto žádost musí kupující společně s prodávajícím společně podat na obecním úřadě s rozšířenou působností, v Praze na Magistrátu hlavního města Prahy. K předem definovaným úkonům můžete zmocnit jeden druhého nebo třetí osobu.
VyplňteVyberteVyřešeno!