Neplacení povinného ručení se od roku 2018 hodně prodraží
25. 09. 2018

Neplacení povinného ručení se od roku 2018 hodně prodraží

Až 93 korun denně – to je od ledna letošního roku další sankce pro ty, kteří neplatí povinné ručení. Staronové placení pokut pro ty, kdo nemají sjednáno povinné ručení, je totiž zpět. Peníze jdou do garančního fondu, ze kterého se vyplácí odškodné za nehody způsobené vozy bez povinného ručení. Rozdíl mezi sankcemi a placením řádného povinného ručení je přitom obrovský – i několik desítek tisíc ročně.

Výše sazeb za neplacení povinného ručení se liší dle objemu

Poplatky, které jsou řidiči nuceni od 1. 1. 2018 odvádět do garančního fondu, se odvíjí od objemu motoru jejich vozidla, za které nezaplatili povinné ručení. Za motorku bude Česká kancelář pojistitelů (ČKP) vymáhat maximálně 25 korun. Za tu s nejmenším objemem (do 50 cm3) to budou koruny čtyři. Nejvyšší sazbu za chybějící povinné ručení pak budou účtovat těm, kteří mají osobní automobil nad 2 500 cm3. Na začátku letošního roku totiž nabyla platnosti novela č. 293/2017 Sb. k zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Tento zákon upravuje povinné ručení.

Výše poplatků do garančního fondu za neplacení povinného ručení se pro auto a motorku liší.

Výše denních sazeb příspěvku za neplacení povinného ručení

a) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru do 50 cm3 včetně ve výši 4 Kč,

b) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně ve výši 8 Kč,

c) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně ve výši 21 Kč,

d) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 500 cm3 ve výši 25 Kč,

e) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru do 1 000 cm3 včetně ve výši 30 Kč,

f) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně ve výši 35 Kč,

g) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně ve výši 47 Kč,

h) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně ve výši 65 Kč,

i) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 2 500 cm3 ve výši 93 Kč,

j) obytný automobil ve výši 61 Kč,

k) sanitní automobil ve výši 94 Kč,

l) autobus s nejvyšší povolenou hmotností do 5 000 kg včetně ve výši 155 Kč,

m) autobus s nejvyšší povolenou hmotností nad 5 000 kg ve výši 290 Kč,

n) trolejbus ve výši 56 Kč,

o) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností do 3 500 kg včetně ve výši 86 Kč,

p) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 3 500 kg do 12 000 kg včetně ve výši 145 Kč,

q) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 12 000 kg ve výši 261 Kč,

r) nákladní automobil, který je nebo má být v registru silničních vozidel zapsán jako tahač návěsů, nebo tahač přívěsů, ve výši 563 Kč,

s) traktor ve výši 16 Kč,

t) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 750 kg včetně ve výši 4 Kč,

u) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 750 kg do 10 000 kg včetně ve výši 7 Kč,

v) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 10 000 kg ve výši 70 Kč,

w) vozidla jiná než podle písmen a) až v) ve výši 20 Kč.

Pro vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem se použije denní sazba příspěvku podle

– písm. a) pro motocykl,

– písm. e) pro osobní automobil s výkonem do 40 kW včetně,

– písm. f) pro osobní automobil s výkonem nad 40 kW do 55 kW včetně,

– písm. g) pro osobní automobil s výkonem nad 55 kW do 80 kW včetně,

– písm. h) pro osobní automobil s výkonem nad 80 kW do 135 kW včetně,

– písm. i) pro osobní automobil s výkonem nad 135 kW.

Výše nákladů ČKP spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek činí 300 Kč.

Ročně do garančního fondu může jeden řidič odvést až desetitisíce

Pro ty, kteří neplatí za své auto ručení, je tak dnes důležité počítat. Sazby na neplacení povinného ručení jsou totiž na denní bázi. Za celý rok se tak u nejsilnějších vozů mohou vyšplhat i nad 30 tisíc korun. Například u nejprodávanějšího vozu v Česku, Škody Octavia, s objemem motoru 1,8 litru, se roční odvod do garančního fondu bude pohybovat kolem 24 tisíc korun.

Přitom částka za řádně placené povinné ručení je u takových vozidel s maximálními bonusy zhruba do 4 tisíc ročně.

Znovuobnovení sankcí se zavádí kvůli stále vyššímu počtu neplatičů

Podobné poplatky už jednou řidiči do garančního fondu platili a to do roku 2015. Jenže tehdy začaly majitelům vozidel chodit výzvy k uhrazení i bezdůvodně. Právě proto se později tento druh „pokut“ zrušil. Dnes se tak jedná o pokus číslo dvě. Důvodem je fakt, že počet hříšníků, kteří na povinné ručení a jeho placení zapomínají, neustále narůstá.

Zavedení poplatků do garančního fondu neznamená konec pokut za neplacení

Odvádění peněz do fondu ale není jedinou cestou, jak se vypořádat s těmi, kteří placení povinného ručení ignorují. Stále platí také pokuty, které vám mohou naúčtovat policisté při běžné kontrole. V takovém případě si řidič připraví částku 1 500 až 3 000 korun. Pokuta za chybějící povinné ručení se pak může vyšplhat až na 40 tisíc. A pokud řidič bez pojištění navíc spáchá dopravní nehodu, Česká kancelář pojistitelů za něj vše, co způsobí druhému majiteli auta, zaplatí. Pak po něm ale bude chtít peníze zpět. A to až do výše 300 tisíc korun. A právě tento limit je také novinkou. Dříve mohla kancelář po neplatičích, kteří způsobili nehodu, chtít zaplatit celou škodu. Dnes už to je jen jedna třetina vzniklé škody – a její výše je právě ohraničena už zmíněným limitem.

Pokud řidič bez povinného ručení spáchá nehodu, Česká kancelář pojistitelů za něj zaplatí.

Na vymáhání peněz do garančního fondu má ČKP omezený čas

Peníze do garančního fondu po vás kancelář pojistitelů může chtít až od 1. ledna roku 2018. Zavedení sankcí tak neplatí zpětně. Důležité je i to, že vymáhat peníze nebudou po řidičích kdykoli a za jakkoli dlouhou dobu. Česká kancelář pojistitelů na to vždy bude mít maximálně 12 měsíců. Dříve to byly dokonce tři roky. To už dnes ale neplatí.

Co obsahuje výzva k zaplacení sankce:

  • důvod vzniku nároku na příspěvek,
  • vyčíslení výše příspěvku a nákladů České kanceláře pojistitelů
  • lhůtu pro zaplacení vypočtené částky v trvání nejméně 30 dnů ode dne doručení výzvy,
  • poučení adresáta o jeho právech a povinnostech. Adresát má možnost doložit ČKP okolnosti vylučující vznik nároku na příspěvek,
  • informaci o možnosti ČKP uplatnit nárok na zaplacení příspěvku a nákladů ČKP soudní cestou.

Kdo je tedy neplatičem povinného ručení v roce 2018?

Na silnicích se pohybují dva druhy neplatičů povinného ručení – ti, kteří si to moc dobře uvědomují a zkrátka pojištění hradit nechtějí, a pak jsou tu ti, kteří o tom ani neví. Povinnost platit má každý majitel vozidla, které je v registru. A to i přesto, že ho máte zaparkované v garáži a nejezdíte s ním. Poplatku se tak můžete vyhnout jen pokud jste odevzdali registrační značku do depozitu nebo zkrátka vaše auto zlikvidujete.

VyplňteVyberteVyřešeno!