Podílové fondy dnes mohou přinést atraktivní zhodnocení
27. 03. 2018

Podílové fondy dnes mohou přinést atraktivní zhodnocení

Různá míra rizika, různé výnosy. Podílových fondů je na našem finančním trhu poměrně dost. Platí, že kdo riskuje, má vyšší zisk?

Atraktivní zhodnocení s podílovými fondy
Atraktivní zhodnocení s podílovými fondy

Vyšší risk znamená lepší zhodnocení

Obecně platí, že každý podílový fond představuje určité investiční riziko. Zatímco u některých je hrozba ztráty naprosto minimální, u jiných druhů fondů přistupujeme na poměrně vysokou míru rizika. Všechna rizika nelze stoprocentně potlačit ani tehdy, když finanční prostředky rozdělíme do několika různých fondů. Každý z nich má pevně dané cíle a různou míru rizika, čemuž pak podléhá výběr budoucí investiční strategie.

Každý potenciální investor má na výběr z několika základních typů podílových fondů, které uvádíme ve srovnání. Nicméně na trhu jsou i další varianty v podobě fondu kvalifikovaných investorů, různé fondy fondů a další modifikace základních podílových fondů.

Akciové fondy potkáte nejčastěji

Jak se tedy konkrétně dělí podílové fondy? Pojďme se na celou záležitost podívat podrobněji.

1) Akciové fondy

Představují největší skupinu na trhu a zároveň znamenají největší risk. Nejlepším řešením je zde portfolio diverzifikovat, tedy rozdělit. V praxi to znamená nakoupit akcie různých firem z odlišných odvětví.

2) Dluhopisové fondy

Tyto fondy se věnují nákupu dluhopisů, které se za jistý čas zase prodají – pokud možno se ziskem. Relativně velmi bezpečnou variantu představují státní dluhopisy. Zde je však nutné počítat s faktem, že zvýšení úrokových sazeb znamená snížení jejich hodnoty. Rizikovější jsou firemní dluhopisy, typicky jsou označeny ratingem pro lepší orientaci investorů.

3) Smíšené fondy

Tento typ pak vyvažuje bezpečnost investice, příjmu a zhodnocení vkladu. Cílem je zde portfolio s vyrovnaným podílem akcií a dluhopisů (typicky 60 ku 40).

4) Fondy peněžního trhu

Jde o relativně krátkodobou investici, která je určena pro konzervativně zaměřené investory. Jedná se o podobnou záležitost, jako je například spořicí účet nebo termínovaný vklad. Dočkáte se sice obecně nižšího výnosu, na druhou stranu jde o maximálně bezpečnou investici.

Výběr mezi globálním a mezinárodním fondem

Na závěr pak ještě doplňme, že existují globální, mezinárodní a regionální fondy. Rozdíl mezi nimi je v tom, že zatímco globální fondy mohou investovat celosvětově (tj. včetně ČR), mezinárodní fondy se zabývají investicemi mimo naši zemi. Vybrat si ale můžeme i regionální fondy, zaměřující se na určitý světadíl nebo stát. Riziko ztráty je tu však značné, zvláště pokud danou oblast postihnou ekonomické problémy.

VyplňteVyberteVyřešeno!