Pojištění odpovědnosti lze sjednat i dětem
15. 06. 2018

Pojištění odpovědnosti lze sjednat i dětem

Pojistka odpovědnosti za škodu v případě dětí pokryje škodu způsobenou například v obchodě, na domácnost se už nevztahuje. Víme, jak to vyřešit.

Před sjednáním pojištění si vždy udělejte jasno o rozsahu krytí podle vašich konkrétních potřeb.

Výlukou z pojištění je škoda doma

Pokud dítě způsobí hmotnou škodu na majetku rodičů, pojistná ochrana podobné věci nepokryje. Škoda totiž nesmí být způsobena v rámci rodiny, a to platí i pro další členy. Další výlukou z pojištění je škoda způsobená ve škole nebo během mimoškolních aktivit. V tomto případě přebírá zodpovědnost dozor z řad pedagogů či vedoucí dětského letního tábora.

Co (ne)potřebujete pojistit

Před samotným sjednáním pojištění odpovědnosti si proto vždy udělejte jasno o rozsahu krytí podle vašich konkrétních potřeb. Pokud se potomek věnuje aktivně sportu nebo je od přírody živější, určitě bude lepší rizika úrazů nebo hmotné odpovědnosti řešit skrze další připojištění. Nebojte se proto prohlédnout si nabídku více různých pojišťoven a porovnat jejich nabídku.

Všechno v jedné pojistce

Není nutné sjednávat speciální pojištění odpovědnosti za dítě, vaše pojistka se totiž může vztahovat na všechny členy domácnosti: dítě, partnera nebo i zvíře. Tuzemské pojišťovny jsou pak v tomto ohledu rozděleny na dvě skupiny. Některé totiž nabízejí přímo balíček pojištění odpovědnosti (obecně pro celou rodinu jako celek), jiné zase jako součást dalších pojistek, například pojištění domácnosti, případně u životního pojištění. V každém případě, tato varianta pojištění je cenově dostupná, pohybuje se v řádu stokorun za rok, přičemž pojistné limity mohou dosáhnout milionové výše.

VyplňteVyberteVyřešeno!