Pojištění odpovědnosti za škody v zaměstnání se může hodit i vám
26. 03. 2018

Pojištění odpovědnosti za škody v zaměstnání se může hodit i vám

Jde o klasickou pojistku, která stále více nabývá na významu. Pomůže zaplatit třeba škodu za rozbitý služební notebook.

Pojistka se týká většiny škod

Pokud způsobíte zaměstnavateli hmotnou škodu, má právo žádat po vás dle platné legislativy adekvátní odškodnění. V určitých případech se může výsledná částka vyšplhat do astronomických výšek: Pokuta může činit až 4,5 násobek vašeho měsíčního příjmu. I proto je velmi důležité nepodceňovat pojištění odpovědnosti za škodu.

Výjimku tvoří hrubá nedbalost

Pojistka kryje nejen případy, kdy dojde ke škodám na majetku, ale také případné újmě na zdraví. Pojistná ochrana zahrnuje i neúmyslné poškození služebních věcí nebo škody způsobené při služební cestě, a to nejen na území ČR. Týká se škod způsobených kmenovým zaměstnancem i problémů, které má na svědomí externista pracující na dohodu o provedení práce. Pojistná ochrana je tedy velmi komplexní a pojišťovnám nezáleží ani na věku ani vykonávaném povolání pojištěnce. Samozřejmě pak platí, že u méně rizikového povolání bude roční pojistné nižší.

Alkohol na pracoviště nepatří

Existují ale i případy, kdy došlo k poškození z nedbalosti. Úmysl nebo dokonce hrubá nedbalost na pracovišti pak tvoří nejčastější výluku z pojištění. Požití alkoholu nebo jiných omamných látek se na pojištění odpovědnosti za škodu pochopitelně vůbec nevztahuje, v takových případech obvykle zaměstnanec nejen musí uhradit škodu, ale často přijde i o danou práci. Všechny výluky pojištění jsou uvedeny v podmínkách pojistné smlouvy, nezapomeňte si ji proto pečlivě přečíst.

VyplňteVyberteVyřešeno!