Povinné ručení z pohledu zákona: co je dobré vědět
28. 03. 2019

Povinné ručení z pohledu zákona: co je dobré vědět

Asi všichni přibližně tušíme, k čemu povinné ručení slouží a proč má smysl si ho platit. Znáte ale některé klíčové podrobnosti uvedené v zákoně? Povíme si, kdy je potřeba povinné ručení mít bezpodmínečně, kdy ho mít nemusíme a řekneme si také, jak řešit náhradu škody, když nás nabourá nepojištěný řidič.

Co o povinném ručení říká zákon

Oficiálně se povinné ručení jmenuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Zákonná poučka uvádí, že na silnici, dálnici nebo kterékoliv jiné veřejně přístupné cestě můžeme jezdit jedině tehdy, když máme svoje vozidlo pojištěné.

Například: pan Bubeníček má povinné ručení sjednané pro auto, ale ne na motorku, kterou zdědil po svém tatínkovi. Protože na ní nejezdí, a v registru vozidel je vedená jako „vyřazená“, teoreticky ho nic nenutí uzavírat si povinné ručení. Jakmile by se na ní ale chtěl projet – třeba i jen v ulici, kde stojí jeho dům – pojištění už by sjednané mít měl. Proč?

Pokud viník nemá pojištění a od nehody neujel, odškodné dostanete.

Když bourám bez povinného ručení

V případě, že by pan Bubeníček boural např. do zaparkovaného auta, kromě škody na automobilu by v případě, že by v něm někdo seděl, musel z vlastní kapsy hradit výlohy v řádu milionů Kč na lékařskou péči, rekonvalescenci a případně i na ušlý zisk. Za nás tedy malý apel – pokud povinné ručení nemáte, na silnici s žádným vozidlem nevyjíždějte, dokud si ho nesjednáte. Nemusí se to vyplatit.

Kdy musím mít vozidlo pojištěné včetně výjimek

Pokud opět nahlédneme do zákona, povinné ručení je třeba mít vždy, když jsme majitelé vozu, který je vedený v registru vozidel. Přitom nezáleží, jestli vůz aktivně používáme. Rozhoduje právě to, že je v evidenci České kanceláře pojistitelů (dále jen ČKP) zapsané jako „určené k provozu.“

Nutnost sjednat povinné ručení má přesto několik výjimek. Koho se týkají?

 • Řidičů z ciziny s platnou Zelenou kartou, vydanou v domovském státě
 • Hasičů (profesionálních i dobrovolných)
 • Vozů ministerstva vnitra, ministerstva obrany, BIS, policie…

Přestože mají tyto tři skupiny řidičů výjimku, povinnost hradit škody se jich přesto týká. U cizinců je hradí zahraniční pojišťovna, která vydala Zelenou kartu, zatímco u policie a ministerstev je platí státní správa.

Víte, že…

Za vozidla se z pohledu zákona nepovažuje vozík pro invalidy, kolo ani koloběžka. Jiné je to ale u elektrokol a koloběžek na motor s výkonem nad 250W – u nich je nutnost povinné ručení mít.

Jaké povinnosti plynou z povinného ručení

Zákon uvádí, že obě strany (my i pojišťovna), mají svoje práva a povinnosti. Nehodu musíme bez odkladu písemně nahlásit, předložit příslušné doklady a při šetření postupovat dle pokynů pojišťovny. Ten samý postup bychom měli uplatnit i ve chvíli, kdy na nás někdo vyžaduje zaplatit újmu.

Jaké další povinnosti máme jako poplatníci povinného ručení?

 • Hlásit zahájené správní nebo trestní řízení a informovat o jeho průběhu
 • Předložit záznam o dopravní nehodě
 • Dát k dispozici policejní protokol

Jaká práva má pojišťovna

Protože pojišťovna v případě nehody garantuje výplatu odškodného, logicky má svá práva. Ze zákona na nás může např. vymáhat úhradu na škodách, a to v následujících případech:

 • Způsobili jsme nehodu úmyslně.
 • Nesplnili jsme povinnost o sepsání záznamu o dopravní nehodě.
 • Ujeli jsme z místa dopravní nehody bez prošetření.
 • Bourali jsme bez platného řidičského průkazu.
 • Znemožňujeme šetření nehody.
 • V policejním protokolu je uvedené, že jsme odmítli zkoušku na přítomnost alkoholu v krvi.
 • Řídili jsme v době zákazu řízení.
 • Řídili jsme pod vlivem alkoholu, psychotropních látek nebo léků, zhoršující pozornost.
 • Vědomě jsme nechali řídit osoby bez průkazu, opilé anebo ty, které mají řízení zakázané.

Kromě výše uvedeného seznamu jsou i další sporné situace, kdy na nás pojišťovna může uvalit povinnost zaplatit škody. Často stačí řídit vozidlo, které má prokazatelnou (byť drobnou) technickou vadu.

Důležité je zajistit nejen to, aby bylo vozidlo způsobilé k jízdě po technické stránce, ale mělo k tomu také odpovídající dokumentaci (v tomto případě technický průkaz).

Kde si ověřím, zda mi povinné ručení platí?

Údaje o uzavřeném anebo neplatném povinném ručení jednoduše dohledáme v registru České kanceláře pojistitelů.

V registru ČKP dohledáte kromě platnosti povinného ručení i druh vozidla nebo tovární značku.

Můžeme jednu smlouvu uplatnit na více aut?

Platí, že jsme u více aut vedení jako vlastník, i na více aut jde uplatnit jedno povinné ručení.

Víte, že…

Když auto nebo jiné vozidlo zdědíte, přechází na vás podle zákona i povinnost platit povinné ručení.

Na co se povinné ručení vztahuje a jaké jsou pojistné limity

Jako u jiných pojištění je také u povinného ručení vymezeno, na úhradu čeho máme a nemáme v jeho rámci nárok. Níže uvádíme příklady situací, při kterých můžeme pojištění na auto čerpat:

 • Újma vzniklá ublížením na zdraví nebo usmrcením
 • Rekonvalescence
 • Náklady spojené s péčí o zraněné zvíře a škodu na ztrátě nebo poškození věci, kterou poškozený převážel
 • Ušlý zisk
 • Náklady na právní zastoupení

Co povinné ručení nehradí?

Jakmile se prokáže, že za nehodu můžeme my sami, zpravidla se od toho odvíjí i postoj, jaký k nám zaujme pojišťovna. Co to znamená? Jako poškození máme nárok pojistku čerpat. Když jsme ale viníci dopravní nehody, újmu na vlastním majetku si podle zákona platíme sami.

Limity pojistného plnění

Limit označuje nejvyšší hranici odškodného při nehodě. Pokud nás někdo nabourá, zničí nám auto a poraní třeba krční obratle, v obou případech je pojistný strop 35 000 000 Kč.

Do kdy jako poškozený dostanu peníze?

Pojišťovně předložíme společný záznam o dopravní nehodě a do 15 dnů od doložení všech dokumentů nám pojišťovna musí peníze proplatit. Ovšem pozor: vyšetřování se někdy může protáhnout i na 3 měsíce.

Pakliže pojišťovna nestíhá, naskakuje úrok z prodlení a zpravidla tak dostáváte zaplaceno víc peněz. Úroky se nastavují samostatně za každý započatý měsíc. Může se stát i to, že nám pojišťovna z nějakého důvodu zamítne škody hradit. V takovém případě musí podat odpovídající vysvětlení.

Kdo mi uhradí škody, když řidič od nehody ujede?

V takovém případě máme nárok na peníze z garančního fondu ČKP dostanete. Ale pozor – neplatí se náhrada škod na autě nebo jiném majetku. Z fondu nám ČKP zaplatí jen úhradu zdravotních výloh.

Víte, že…

Auto bez povinného ručení by nemělo parkovat ani na parkovišti před panelovým domem? Ze zákona jde totiž o veřejnou komunikaci.

Neplatíte? Nejen tehdy povinné ručení zaniká

Podle zákona existuje situací, kdy povinné ručení může zaniknout, celá řada. Zpravidla k tomu dochází, jakmile:

 1. Vozidlo prodáme
 2. Necháme vozidlo ekologicky zlikvidovat
 3. Požádáme o vyřazení z provozu
 4. Krádeží (považuje se za odcizené, jakmile pojišťovna i my, jako vlastníci, obdržíme od policie záznam)
 5. Dnem, kdy nereaujeme na urgenci pojišťovny o zaplacení pojistky (lhůta 1 měsíc)
 6. Dohodou
 7. Uplynutím doby, na kterou se pojištění sjednalo

Jaké povinnosti mám po zániku?

Především nesmíme zapomenout na odevzdání Zelené karty. Taky mysleme na to, že smlouva může přestat platit až měsíc po tom, co autem nejezdíme (tzv. výpověď dohodou). Do té doby musíme pojištění dál platit.

Co když povinné ručení nechci mít?

Když vozidlo nepoužíváme a nechceme platit povinné ručení, zbývá nám jedině odnést registrační značky do depozitu. Když je ale v registru zapsané pro běžný provoz, v takovém případě se nás týká tzv. příspěvek do garančního fondu ČKP. Platí se za každý den a násobí se sazbou podle druhu vozidla. Přesněji to rozepisuje následující tabulka.

Kolik se platí na příspěvek do garančního fondu?
VozidloUpřesněníDenní sazba
Automobilydo 1 000 cm330 Kč
1 001 – 1 350 cm335 Kč
1 351 – 1 850 cm347 Kč
1 851 – 2 500 cm365 Kč
nad 2 500 cm393 Kč
Přívěsdo 750 kg4 Kč
751 – 10 000 kg7 Kč

Jsou situace, kdy příspěvek platit nemusím?

Rozhoduje vždycky to, jak je vozidlo v registru vedené. Abychom příspěvek nemuseli platit, musí být vedené buď jako vyřazené, vyvezené do jiného státu, zaniklé nebo odcizené.

Příklad: jak řešit vyřazení vozidla z registru?

Dejme tomu, že máme na silnici před domem zaparkovanou Škodu 120. Víme, že s ní jezdit nebudeme, a nechceme platit povinné ručení ani příspěvek ČKP. Co jde v takové situaci dělat?

V první řadě podáme na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností žádost o vyřazení vozidla z provozu. Potřebovat budeme kromě vyplněného formuláře také občanský průkaz, obě osvědčení o registraci vozidla (tzv. velký a malý technický průkaz) a čistou tabulku registrační značky.

Uhradíme správní poplatek 200 Kč a úřad by měl do 30 dnů o vyřazení vozidla rozhodnout. Mezitím je důležité, abychom automobil zajistili tak, aby neohrožovalo silniční provoz nebo životní prostředí – můžeme ho např. přeparkovat do garáže. Také z něj neodstraňujeme žádné důležité části jako např. karoserii. V takovém případě hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Kdy se vozidlo vyřazuje z registru automaticky?

Tato situace nastává tehdy, kdy skončí platnost povinného ručení. Pak máme povinnost do 10 dnů odevzdat úřadu osvědčení o registraci vozidla, registrační značky a předložit technický průkaz. Úřadu také musíme sdělit, kde se vůz nachází a jaký je účel využití.

Pokud nám vozidlo někdo ukradne, je nutné doložit policejní protokol o odcizení.

Byl jsem vyzván k zaplacení příspěvku, ale auto nemám

V takové situaci radíme zachovat klid. ČKP většinou stačí kontaktovat na telefonním čísle 221 772 773, situaci vysvětlit a případně se domluvit na předání nezbytných dokumentů. Nejčastěji se to stává v momentě, kdy vozidlo prodáme, a změny se ještě nestihly do registru vozidel zanést. Českou kancelář pojistitelů můžete kontaktovat i přes webovou aplikaci.

Pokud příspěvek nezaplatím

Neuhrazené příspěvky ČKP může vymáhat až soudním řízením. Na tyto případy si raději dávejte pozor – někdy by za vás nemusela chtít platit jen příspěvek, ale i náklady na soudní řízení.

A to už je o povinném ručení z pohledu zákona vše. Dozvěděli jste se něco nového? A máte i vy nějaký tip, o který se chcete s ostatními řidiči podělit? Napište nám do komentářů.

VyplňteVyberteVyřešeno!