Povodňové mapy: V jaké povodňové zóně bydlíte?
15. 07. 2019

Povodňové mapy: V jaké povodňové zóně bydlíte?

Budete v nejbližší době řešit pojištění majetku? Nebo už vám na stole leží návrh pojistné smlouvy pojištění domu? Matou vás odborné výrazy jako povodňová zóna nebo povodňová mapa, zóna 1 a další… Jednoduše vás provedeme tématem a poradíme, kde a jak zjistit v jaké povodňové zóně se nachází vaše nemovitost.

Co jsou Povodňové mapy a komu k čemu jsou?

Povodňové mapy používají pojišťovny jako jeden ze zdrojů pro výpočet a stanovení cen pojistného u pojištění domácnosti i samotné nemovitosti. Mapy zjednodušeně ukazují rizikové zóny zasažení daného území povodní nebo záplavou na území České republiky. Česká asociace pojišťoven vytvořila 4 povodňové zóny, kdy v zóně 1 je pravděpodobnost výskytu velké vody nejnižší, v zóně 4 nejvyšší.

Co je povodeň a co je záplava? V každém případě voda, která páchá škody na majetku. Riziko povodně nebo záplavy definují povodňové mapy.

Co jaká zóna znamená?

Už jste slyšeli, že dané území zasáhla např. stoletá voda? Povodňové mapy rozlišují čtyři zóny:

  • 1. zóna – velmi nízké až zanedbatelné riziko povodně,
  • 2. zóna – nízké riziko povodně, zóna tzv. stoleté vody,
  • 3. zóna – střední až vysoké riziko povodně, zóna tzv. padesátileté vody,
  • 4. zóna – velmi vysoké riziko povodně.

Vymezení zón se odvíjí od měření, která proběhla v minulosti a stupně rizika zaplavení vodou. Program povodňových map pokrývá celé území ČR, veškeré vodní toky, kde hrozí vznik škody v důsledku zaplavení. Například stoletou vodou je v České republice ohroženo přibližně 400 tisíc lidí ve více než 3 000 obcích.

let
let
Stisknutím tlačítka “Odeslat” souhlasíte s obchodními podmínkami společnosti Chytrý Honza a.s., které najdete zde. O tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete informace zde.

Povodňovou zónu určuje povaha terénu, vzdálenost a převýšení toků v okolí, jejich průtok a mohutnost, velikost sběrného území toku a výskyt trvalých protipovodňových zábran.

V roce 2013 Prahu postihly rozsáhlé povodně. Povodeň je definována jako zaplavení území vodou, která se vylila ze břehů vodních toků nebo vodních nádrží (přehrad a rybníků).

Povodňové zóny a pojistné krytí

V případě, že je vaše nemovitost v zóně 1, je velmi nepravděpodobné, že by vás postihla povodeň a mohlo dojít k poškození vašeho majetku. V povodňové zóně 2 hrozí nízké riziko vzniku povodně. Proto v některých případech, dle uvážení pojistitele, může dojít k navýšení pojistného.

Povodňová zóna 3, to už je oblast, kde pojišťovny zpozorní. Střední riziko výskytu povodní může znamenat, že některé pojišťovny nemovitost nepojistí nebo ano, ale za výrazně vyšší pojistné. Případně ve variantě nižšího pojistného krytí nebo za podmínky osobní návštěvy pracovníka pojišťovny, který si nemovitost a její polohu osobně prohlédne. V povodňové zóně 4 existuje velmi vysoké riziko vzniku povodní a bývá zpravidla nepojistitelná.

Sami si můžete zkontrolovat, v jaké zóně se nachází vaše nemovitost. Na webu České asociace pojišťoven to jde snadno online. Ovšem pozor, ČAP upozorňuje, že informace v mapách jsou standardem ČAP a jednotlivé pojišťovny z nich nemusí pro cenovku pojištění vycházet zcela, ale mohou pracovat i s vlastními daty, například z analýz pojistných událostí z minulých období.

Víte, že…

Povodeň je charakterizována jako jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta vodních toků. Záplavou se rozumí nedostatečný odtok z přívalových dešťů nebo tajícího sněhu, a s tím související zpětné vzdutí přes kanalizační systém.

Hlásná povodňová služba a ČHMÚ

Povodně jsou v České republice nejrizikovějším přírodním živlem. Proto je věnována značná pozornost protipovodňové ochraně. Včasným varováním občanů je možné snížit povodňové škody. Proto podle Vodního zákona (254/2001 Sb.) vznikla Hlásná povodňová služba Českého hydrometeorologického ústavu, která informuje o nebezpečí, průběhu a vývoji povodně. Monitoruje aktuální situaci v povodí, připravuje hydrologické předpovědi a vydává výstrahy v případě hrozící povodně.

Na závěr, pokud před sebou máte návrh pojistné smlouvy pojištění nemovitosti nebo domácnosti, zkontrolujte si na webových stránkách ČAP, v jaké povodňové zóně se nachází vaše nemovitost, a bude-li ve vašem návrhu zóna jiná, dotazujte se, proč to tak je přímo pojistitele. V našem srovnávači pojištění můžete na jednom místě vidět, která pojišťovna vás před povodní a záplavou pojistí.

VyplňteVyberteVyřešeno!