Povodňové mapy: V jaké povodňové zóně bydlíte?
15. 07. 2019

Povodňové mapy: V jaké povodňové zóně bydlíte?

Budete v nejbližší době řešit pojištění majetku? Nebo už vám na stole leží návrh pojistné smlouvy pojištění domu? Matou vás odborné výrazy jako povodňová zóna nebo povodňová mapa, zóna 1 a další… Jednoduše vás provedeme tématem a poradíme, kde a jak zjistit v jaké povodňové zóně se nachází vaše nemovitost.

Co jsou Povodňové mapy a komu k čemu jsou?

Povodňové mapy používají pojišťovny jako jeden ze zdrojů pro výpočet a stanovení cen pojistného u pojištění domácnosti i samotné nemovitosti. Mapy zjednodušeně ukazují rizikové zóny zasažení daného území povodní nebo záplavou na území České republiky. Česká asociace pojišťoven vytvořila 4 povodňové zóny, kdy v zóně 1 je pravděpodobnost výskytu velké vody nejnižší, v zóně 4 nejvyšší.

Co je povodeň a co je záplava? V každém případě voda, která páchá škody na majetku. Riziko povodně nebo záplavy definují povodňové mapy.

Co jaká zóna znamená?

Už jste slyšeli, že dané území zasáhla např. stoletá voda? Povodňové mapy rozlišují čtyři zóny:

  • 1. zóna – velmi nízké až zanedbatelné riziko povodně,
  • 2. zóna – nízké riziko povodně, zóna tzv. stoleté vody,
  • 3. zóna – střední až vysoké riziko povodně, zóna tzv. padesátileté vody,
  • 4. zóna – velmi vysoké riziko povodně.

Vymezení zón se odvíjí od měření, která proběhla v minulosti a stupně rizika zaplavení vodou. Program povodňových map pokrývá celé území ČR, veškeré vodní toky, kde hrozí vznik škody v důsledku zaplavení. Například stoletou vodou je v České republice ohroženo přibližně 400 tisíc lidí ve více než 3 000 obcích.

let
Stisknutím tlačítka “Odeslat” souhlasíte s obchodními podmínkami společnosti Chytrý Honza a.s., které najdete zde. O tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete informace zde.
let
Pro vámi zadaná kritéria jsme nanašli žádnou vhodnou hypotéku
ČS a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Celková výše úvěru 3 000 000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 18 547 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok), počet splátek: 300, úroková sazba fixovaná na 5 let ve výši 5,49 % ročně, poplatky spojené s úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů úvěru: správní poplatky za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč, náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovitosti 5 000 Kč, doba trvání úvěru: 25 let, roční procentní sazba nákladů činí 5,75 % a celková částka splatná spotřebitelem 5 577 472 Kč (za předpokladu, že se úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu nezmění). Reprezentativní příklad nezahrnuje náklady na pojištění zástavy (nemovitosti), jejich výše nám není známa. Tyto náklady budete platit příslušné pojišťovně, u které si pojištění sjednáte.
KB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Výše úvěru 3 200 000 Kč, splatnost 30 let, pevná úroková sazba 5,49 % p.a, fixace 3 roky, RPSN 6,08 %, celková splatná částka 6 825 946,26 Kč. 1. splátka úroků 6832 Kč, 2.-359. anuitní splátka 18170 Kč, 360. anuitní splátka 17354,26 Kč. Jednorázové poplatky za: poskytnutí úvěru 4 900 Kč, návrh na vklad do katastru 2 000 Kč, návrh na výmaz z katastru 2 000 Kč. Měsíční poplatky za: spravování úvěru 0 Kč, běžný účet MůjÚčet 0 Kč, el. výpisy 0 Kč, rizikové životní pojištění 800 Kč. Příklad je spočítán k datu čerpání od 1.následujícího měsíce a termínu splácení úvěru vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění – zástavní právo k nemovitosti, včetně pojištění nemovitosti.
ČSOB – Hypoteční banka
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Celková výše úvěru: 3 350 000 Kč Termín jednorázového čerpání úvěru v plné výši: 12 měsíců po podpisu smlouvy Doba trvání úvěru ode dne dočerpání úvěru: 30 let Pevná výpůjční úroková sazba: 5,59 % p.a. s fixací na 3 roky Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 6,44 % Celková částka zaplacená klientem: 7 390 592 Kč Měsíční splátka: 19 211 Kč Počet splátek: 360 O úvěr žádají dvě osoby Sjednáno inkaso z běžného účtu vedeného u ČSOB/Poštovní spořitelny alespoň 3 měsíce Platí při realizaci 3 plateb platební kartou měsíčně a za podmínky používání aplikace ČSOB Smart minimálně jednou za 3 měsíce. V případě nesplnění podmínek dle tohoto bodu se úroková sazba zvyšuje o 0,3procentního bodu. Sjednáno úvěrové životní pojištění či pojištění Náš život na 100 % výše úvěru od ČSOB Pojišťovny. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,2procentního bodu. Úvěr za splácení z účtu v ČSOB, na který chodí každý měsíc alespoň 50 000 Kč. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,1procentního bodu. Uvedená měsíční splátka zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a níže uvedených opakovaných poplatků hrazených s měsíční frekvencí.
RB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Výpočet RPSN vycházejí z předpokladu, že je úvěr čerpán jednorázově okamžitě po uzavření úvěrové smlouvy. Bance zaplatíte: poplatek za ocenění nemovitosti 5 900 Kč, poplatek za čerpání úvěru na návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí 1 900 Kč, jednu splátku úroků v období čerpání v maximální výši, odpovídající počet měsíčních anuitních splátek, měsíční poplatky za vedení běžného účtu ve výši 49 Kč (orientační údaj, banka nabízí i běžný účet bez poplatku). Dále jsou s úvěrem spojeny tyto jednorázové náklady nehrazené bance (uvedeny v orientační výši): náklady na pořízení výpisů z katastru nemovitostí 350 Kč, náklady na ověření podpisů smluv 240 Kč, náklady za zápis a výmaz do katastru nemovitostí ve výši 4500 Kč. Podmínkou poskytnutí úvěru je zřízení zástavního práva a zákazu zcizení k nemovitosti a sjednání pojištění nemovitosti včetně vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky.
UCB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Reprezentativní příklad: Celková výše úvěru 2 000 000 Kč. Doba trvání úvěru 300 měsíců. Úroková sazba 5,39 % p.a., pevná úroková sazba na 3 roky. Výše měsíční splátky 12 151 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 5,55 % p.a. Do RPSN jsou započítány jednorázové náklady na poskytnutí úvěru 2 900 Kč, vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč a ověření podpisu 50 Kč. Celková splatná částka 3 652 369,42 Kč. Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy. Informace k úrokové sazbě: Úroková sazba 5,39 % je platná pro fixaci na 3 roky a při poskytnutí úvěru ve výši maximálně 80 % hodnoty poskytnutého zajištění.

Povodňovou zónu určuje povaha terénu, vzdálenost a převýšení toků v okolí, jejich průtok a mohutnost, velikost sběrného území toku a výskyt trvalých protipovodňových zábran.

V roce 2013 Prahu postihly rozsáhlé povodně. Povodeň je definována jako zaplavení území vodou, která se vylila ze břehů vodních toků nebo vodních nádrží (přehrad a rybníků).

Povodňové zóny a pojistné krytí

V případě, že je vaše nemovitost v zóně 1, je velmi nepravděpodobné, že by vás postihla povodeň a mohlo dojít k poškození vašeho majetku. V povodňové zóně 2 hrozí nízké riziko vzniku povodně. Proto v některých případech, dle uvážení pojistitele, může dojít k navýšení pojistného.

Povodňová zóna 3, to už je oblast, kde pojišťovny zpozorní. Střední riziko výskytu povodní může znamenat, že některé pojišťovny nemovitost nepojistí nebo ano, ale za výrazně vyšší pojistné. Případně ve variantě nižšího pojistného krytí nebo za podmínky osobní návštěvy pracovníka pojišťovny, který si nemovitost a její polohu osobně prohlédne. V povodňové zóně 4 existuje velmi vysoké riziko vzniku povodní a bývá zpravidla nepojistitelná.

Sami si můžete zkontrolovat, v jaké zóně se nachází vaše nemovitost. Na webu České asociace pojišťoven to jde snadno online. Ovšem pozor, ČAP upozorňuje, že informace v mapách jsou standardem ČAP a jednotlivé pojišťovny z nich nemusí pro cenovku pojištění vycházet zcela, ale mohou pracovat i s vlastními daty, například z analýz pojistných událostí z minulých období.

Víte, že…

Povodeň je charakterizována jako jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta vodních toků. Záplavou se rozumí nedostatečný odtok z přívalových dešťů nebo tajícího sněhu, a s tím související zpětné vzdutí přes kanalizační systém.

Hlásná povodňová služba a ČHMÚ

Povodně jsou v České republice nejrizikovějším přírodním živlem. Proto je věnována značná pozornost protipovodňové ochraně. Včasným varováním občanů je možné snížit povodňové škody. Proto podle Vodního zákona (254/2001 Sb.) vznikla Hlásná povodňová služba Českého hydrometeorologického ústavu, která informuje o nebezpečí, průběhu a vývoji povodně. Monitoruje aktuální situaci v povodí, připravuje hydrologické předpovědi a vydává výstrahy v případě hrozící povodně.

Na závěr, pokud před sebou máte návrh pojistné smlouvy pojištění nemovitosti nebo domácnosti, zkontrolujte si na webových stránkách ČAP, v jaké povodňové zóně se nachází vaše nemovitost, a bude-li ve vašem návrhu zóna jiná, dotazujte se, proč to tak je přímo pojistitele. V našem srovnávači pojištění můžete na jednom místě vidět, která pojišťovna vás před povodní a záplavou pojistí.

VyplňteVyberteVyřešeno!