Přehřívání české ekonomiky a vliv na inflaci
28. 03. 2018

Přehřívání české ekonomiky a vliv na inflaci

Ekonomice se daří, nezaměstnanost je minimální, domácnosti bohatnou. Jak dlouho je ale takováto situace udržitelná?

Česká ekonomika se pohybuje na svém potenciálu, který je limitován především strukturálním nesouladem nabídky a poptávky práce, kvalitou infrastruktury a investic. Proto je dle ČNB předpokládán potenciál české ekonomiky na úrovni 3% ročního růstu HDP. Loni však rostla ekonomika okolo 4%, letos se očekává růst kolem 3,5%.

Hrubý domácí produkt ČR výrobní metodou

Nezaměstnanost se zároveň pohybuje na historických minimech, což zapříčinilo poprvé v historii růst průměrné mzdy přes hranici 30 tisíc měsíčně. Dodatečný růst je tedy možný díky přílivu externích pracovníků, či díky automatizaci a robotizaci, která ovšem může nahradit zhruba jen 10% hledaných pracovníků.

Průměrný počet zaměstnanců – průměrný měsíční mzda

Domácnosti navíc díky nemovitostnímu boomu bohatnou. Při současných cenách nemovitostí vlastní domácnosti majetek v hodnotě sedmi-násobku svých průměrných ročních příjmů.

Jak jsme tedy na tom? Hrozí nám přehřátí české ekonomiky?

K přehřívání ekonomiky dochází, když je velmi nízká nezaměstnanost podpořena růstem cenové hladiny, tj. inflace. Takový jev nastává v případě propadu nezaměstnanosti pod určitou hranici a lze pozorovat na tzv. Phillipsově křivce.

Phillipsova křivka 2012 – 2017

Výrobci navíc podporují dodatečně nízkou nezaměstnanost, tím že s očekávaným růstem zvyšují dodatečně svou výrobu. V případě nenaplnění jejich očekávání to má ovšem negativní dopad, jelikož jim rostou náklady (mzdy, skladové zásoby), což pak vede k následnému propouštění, potenciálním insolvencím, či recesi. V druhém případě hrozí hyperinflační a devalvační tlaky. Proto je z pohledu centrální banky velmi důležité regulovat míru inflace svou měnovou politikou.

Lze tedy konstatovat, že se česká ekonomika v současné době nachází na vrcholu konjunkturálního cyklu, a také na pokraji přehřívání. V tomto směru a s přihlédnutím na očekávané zvýšení úrokových sazeb evropskou centrální bankou a americkou centrální bankou (Fed) očekáváme zvýšení základní úrokové sazby při následujícím zasedáním ČNB.

VyplňteVyberteVyřešeno!