Proč byste se neměli spoléhat pouze na státní důchod ve své penzi?
14. 07. 2023

Proč byste se neměli spoléhat pouze na státní důchod ve své penzi?

Důchodový systém a zajištění finanční stability po odchodu do důchodu je důležitým tématem pro každého z nás. V České republice státní důchodový systém poskytuje základní jistotu, ale existuje několik zásadních důvodů, proč byste se neměli spoléhat pouze na stát a měli byste přijmout osobní odpovědnost za svou finanční budoucnost, uvádí Jakub Lukšík, investiční specialista v Chytrém Honzovi.

V článku se dozvíte:

1) rozbor aktuálních vlivů týkajících se důchodového systému

2) v závěru článku nabízím možnosti, jak lze aktuální situaci řešit 

Nejistota a nestabilita státního systému 

Je obecně známo, že státní důchodový systém je závislý na politických a ekonomických faktorech, které se mohou v průběhu času měnit. Vlády mohou přijímat rozhodnutí o reformách důchodového systému, která mohou ovlivnit věk odchodu do důchodu a jeho výši. To znamená, že nevíte přesně, jaký důchod dostanete, kdy ho dostanete a zda bude postačující k pokrytí vašich potřeb. Nedávno nás o tom ostatně přesvědčilo rozhodnutí vlády v rámci valorizace důchodů. Více o valorizaci důchodů si můžete přečíst zde

Demografický vývoj a dlouhověkost 

V České republice se stejně jako v mnoha jiných zemích potýkáme s demografickým problémem – stárnutím populace a poklesem porodnosti. Do konce 21. století totiž bude v Česku lidí starších 65 let více než třetina podílu celkové populace (více o tématu zde). 

To znamená, že počet důchodců se zvyšuje ve srovnání s počtem pracujících lidí, což může ohrozit dlouhodobou udržitelnost státního důchodového systému. Navíc se zlepšující se zdravotní péčí a kvalitním životním standardem roste dlouhověkost, což znamená, že peněžně bude penze o to dražší. 

Omezená výše státního důchodu 

Státní důchod v České republice je často nedostačující k pokrytí všech životních nákladů. Průměrná výše důchodu je relativně nízká a mnoho důchodců se musí spoléhat na přídavky, sociální podporu nebo pomoc rodiny. Na začátku roku 2023 tak vzrostla částka celkového průměrného starobního důchodu na 19 438 korun. Kvůli nepříznivému vývoji inflace bude navíc v červnu tato sazba znovu navýšena. 

Pokud si přejete užívat si aktivního a kvalitního důchodu, bude nutné mít další zdroje příjmů mimo státní důchod. 

Inflace a kupní síla 

Ceny životních potřeb se časem zvyšují, a to nejen v důsledku inflace. Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v květnu 2023 cenová hladina meziročně o 11,1 %. Inflace sice výrazně zpomalila, nadále se však nacházela vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB.  

Státní důchodový systém nemusí vždy držet krok s inflací a vaše penze tak postupně ztrácí kupní sílu. Mít další zdroje příjmů nebo investice, které jsou chráněny proti inflaci, vám umožní udržet si finanční stabilitu i v důchodovém věku. 

Osobní finanční nezávislost a svoboda 

Spoléhat se pouze na státní důchod znamená odevzdat svou finanční budoucnost do rukou státu. Mít vlastní penzijní plán, spoření nebo investice vám dává větší míru kontroly nad vaší finanční situací. Budete mít možnost rozhodovat o svých investicích a přizpůsobit si svůj důchodový příjem svým potřebám a cílům. 

Jak postupovat? 

Za první krok bych požadoval oslovení finančního poradce a konzultace ohledně postupu přípravy sebe na penzi ve vlastní režii. Dnešní finanční trh je až “přeplněn” možnostmi jak zhodnotit své prostředky a je úkolem poradce pracovat tak, aby pro klienta z nich, dle jeho možností a vize sestavil finanční plán, který bude mít schopnost těchto cílů dosáhnout. 

Druhým krokem je poté už samotný výběr a realizace plánu dle zadaných kritérií, jako jsou právě časový horizont, fin. možnosti a hlavně nutné diverzifikace. 

V poslední řadě, je nutná pravidelná kontrola a optimalizace plánu dle vývoje na trhu a změnách v životní situaci klienta, aby tento finanční plán udržel svou aktuálnost a tím i jistou míru bezpečí. 

Závěr

  • Spoléhání se pouze na státní důchodový systém v České republice může být rizikové a nedostatečné k zajištění dostatečného životního standardu v důchodovém věku. 
  • Je důležité přijmout osobní odpovědnost za svou finanční budoucnost a rozvíjet další zdroje příjmů a investice, které vám umožní dosáhnout finanční nezávislosti a stability i po odchodu do důchodu. 
  • V rámci své práce proto učím své klienty, ať nejdříve platí “sami sobě”, tzn. ať se naučí pracovat s finančním plánem, který jim tuto nezávislost a stabilitu splní. 
  •  Důležité je v něm zahrnout nejen přípravu na výdaje, které lze od života očekávat, ale i nutnou diverzifikaci, která chrání vůči nečekaným vlivům. 

Kontaktujte mě

Rád s vámi zkonzultuji vaši životní situaci a možnostii. Jsem vám k dispozici na telefonu: 774 431 860 nebo e-mailu jakub.luksik@royalvision.cz 

VyplňteVyberteVyřešeno!