Repatriace: důležitá součást cestovního pojištění
26. 09. 2019

Repatriace: důležitá součást cestovního pojištění

Pod pojmem repatriace si představte přepravu zraněného nebo nemocného zpět do vlasti. Stejně tak se vztahuje i na převoz ostatků. Myslete na všechno a nezapomeňte při sjednávání cestovního pojištění zohlednit i tyto situace. Přečtěte si vše o repatriaci a proč je pro vás důležitá.

Každý rok se v zahraničí zraní nebo zemře mnoho českých turistů, které je potřeba přepravit zpět do vlasti. Právě proto je repatriace neopomenutelnou součástí cestovního pojištění.

Náklady na převoz se liší a dosti výrazně. Celkovou sumu ovlivňuje způsob zvolené přepravy zraněného člověka nebo jeho ostatků a také to, zda s vámi cestuje jen sestra nebo musí být přítomen také lékař. Zda vám v letadle stačí jedno sedadlo nebo kvůli zranění potřebujete prostoru mnohem víc.

Skutečné náklady v mnoha případech šplhají do stovek tisíc a bez řádného cestovního pojištění je zaplatí všechny pacient, pokud se jedná o zranění nebo nemoc. Za přepravu ostatků platí náklady blízká osoba zemřelého (blízcí příbuzní nebo osoby žijící ve společné domácnosti) a v případě služební cesty vysílající organizace. Podrobnější informace a podmínky řešení této situace jsou k nahlédnutí na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Rizikové sporty mají vždy dražší cestovní pojištění.

Dobré cestovní pojištění zajistí klidný spánek

S kvalitním pojištěním do zahraničí si zajistíte klidný spánek, a přitom vás nevyjde ani tak draze.

Celková cena se odvíjí od:

  • délky pobytu,
  • cílové destinace,
  • důvodu cesty,
  • výše léčebných výloh,
  • dalších vybraných připojištění.

Repatriace je automatickou součástí léčebných výloh cestovního pojištění a zajišťuje, že v případě úrazu vás převezou z ciziny zpět do České republiky, aniž by vás to stálo peníze. Zahrnuty jsou i náklady pro případ převozu tělesných ostatků, když dojde k úmrtí v zahraničí.

Jak moc důležitá je výše pojistného limitu?

Velmi. Ve snaze ušetřit pár stovek volí klienti často chybně nižší limity cestovního pojištění. V tomto případě se rozhodně šetřit nevyplatí a platí to pro Evropskou unii stejně jako zbytek světa. Třeba převoz ze severských zemí může vycházet na dva miliony a více, repatriace z USA i přes 5 000 000 Kč.

Až si budete vybírat cestovní pojištění, uvědomte si, že náklady vám pojišťovna může uhradit jen tehdy, pokud budete mít sjednanou odpovídající částku. Přesáhnou-li celkové náklady domluvený pojistný limit, doplácíte ze svého.

Víte, že…

Existuje i repatriace vozidla? Pojišťovna zajistí přepravu poškozeného auta zpět do ČR. Tato služba je součástí krátkodobého havarijního pojištění na cesty, které kryje vaše škody. A protože přes 80 % aut po havárii odtah potřebuje, není radno toto riziko podceňovat. Je fajn odjet do zahraničí s vědomím, že když nabouráte, někdo vám pomůže.
Bezpečnost by měla být vždy na prvním místě.

Možnosti převozu ze zahraničí do ČR

Vhodný způsob převozu vždy doporučuje asistenční lékař a posléze ještě schvaluje pojišťovna.

Přeprava pozemní ambulancí

Pokud pojištěný zvládne cestu sanitkou či běžnou linkou, aniž by potřeboval nějaké speciální lékařské vybavení, volí se tato možnost. Je totiž nejlevnější. Cena se počítá podle ujetých kilometrů a ze zemí EU obvykle vychází na 30 až 40 tisíc korun.

Letecká přeprava

Letecká přeprava je logicky dražší a cena se pohybuje ve velkém rozpětí. Ovlivňuje ji závažnost zranění, destinace, ze které je člověk přepravován apod. Někdy je také potřeba zajistit více sedadel vedle sebe. Pak cena adekvátně stoupá podle počtu sedadel.

Závažná zranění nebo pooperační stavy (pacient vyžaduje průběžný monitoring, kyslík apod.) se využívá tzv. stretcher. V podstatě jde o vybavené nemocniční lůžko, které ale zabere asi deset sedadel. Cena za něj se dokáže vyšplhat až do statisíců korun a pojišťovny se často potýkají s neochotou leteckých společností do svého letadla stretcher umístit.

Nejdražším typem transportu je letecká ambulance. Využívá se u velmi vážných poranění, kdy je potřebná rychlá operace nebo v situacích, kdy je člověk vážně ohrožen na životě během transportu. Tady náklady začínají asi na 250 tisících a mohou se dostat klidně i na milion. Teď už určitě chápete, proč pojištění do zahraničí jistě není zbytečný výdaj.

Repatriace leteckou přepravou patří k nejnákladnějším.

Ať už budete sjednávat cestovní pojištění online nebo na pobočce, myslete na každý detail a nepodceňujte důležitost repatriace a především pojistných limitů. U položky léčebné výlohy volte ten nejvyšší a ještě lépe neomezený. Za tu jistotu vám pár stovek navíc stojí.

VyplňteVyberteVyřešeno!