• Funkční cookies

  • Cookies pro sociální média a reklamy

Role spoluúčasti u havarijního pojištění

16. 3. 2018

Havarijní pojištění je něco jako anděl strážný vašeho vozu v momentě, kdy zaviníte dopravní nehodu. Víte ale, jakou roli hraje také spoluúčast?

havarijní pojištění

Díky havarijnímu pojištění vám bude umožněna rychlá oprava vašeho automobilu.

Definice spoluúčasti

Díky sjednanému havarijnímu pojištění a pojistnému plnění vám bude umožněna rychlá oprava automobilu. Důležitou roli zde hraje také tzv. spoluúčast na pojištění. To je částka, kterou vy jako pojištěný zaplatíte v případě jakékoliv škodné události, která se přihodí na vašem vozidle. Pojišťovna má poté za úkol zaplatit zbytek částky (nad částku spoluúčasti), kterou předloží autoservis zodpovědný za opravu vašeho auta. Jak vysoká bude vaše spoluúčast se dozvíte přímo v pojistné smlouvě. Hovoří se o ní buď v procentech nebo minimální částkou.

Správně nastavená výše spoluúčasti

Zvolíte-li si vyšší spoluúčast, počítejte s tím, že cena za havarijní pojištění bude nižší.

Nevýhodou ale je, že v případě větší pojistné události budete muset ze své kapsy zaplatit více peněz. Výši spoluúčasti proto volte uvážlivě.

Související články

29. 3. 2019

Předávací protokol auta: vzor k nezaplacení

Bez předávacího protokolu se prodej auta obejde, představuje ale důležitou ochranu pro obě strany. Využijte náš vzor a budete mít o starost méně.