Sleva na životní pojištění: jak ušetřit na daních?
14. 02. 2019

Sleva na životní pojištění: jak ušetřit na daních?

Na podání přiznání k dani z příjmu za rok 2020 máte čas do 1. dubna. Věděli jste ale, že pokud si platíte životní pojištění, můžete za určitých podmínek získat na dani slevu? Čtěte dál: srozumitelně poradíme, jak na to.

Daň z příjmu si můžete snížit i o několik tisíc: záleží, kolik si na životní pojištění měsíčně posíláte.

Dejme tomu, že jste zaměstnanec nebo OSVČ a že si na životní pojištění měsíčně posíláte 500 Kč. Hned, jak si při vyplňování daňového formuláře spočítáte základ daně z příjmu, odečíst od něj můžete celkem 6 800 Kč. Reálně na daních ušetříte 900 Kč za rok.

Stisknutím tlačítka “Zobrazit výsledky” souhlasíte s obchodními podmínkami společnosti Chytrý Honza a.s., které najdete zde. O tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete informace zde.
Kooperativa Flexi
Flexi
Pro jistotu, pokud vás potká nemoc, invalidita nebo úraz. Životní pojištění se flexibilně přizpůsobí životní situaci jednotlivce i celé rodiny. Nastavíte si ho dle vašich potřeb tak, aby pomohlo v případě snížení nebo úplného výpadku příjmu po nemoci nebo úrazu.
 • dokáže flexibilně reagovat na změny ve vašem životě
 • výrazné slevy až 30 % při komplexním pojištění vážných rizik.
 • platí po celém světě
 • nemá přirážky za zaměstnání ani rekreační sport, pojistí vrcholové i profesionální sportovce.
Vstupní a výstupní věk
Vstupní́ věk: dovršených 18 let k datu sjednání nabídky – 70 let
Výstupní věk: 80 let
Minimální výše běžného pojistného
Minimální výše běžného pojistného – 300 Kč / měsíčně
Investiční složka
Životní pojištění FLEXI je životním pojištěním s volitelnou investiční složkou. Umožňuje Vám spojení komplexní pojistné ochrany a možnosti investování podle Vámi zvolené investiční strategie.
Minimální pojistná doba
minimální doba trvání pojištění je 5 let
maximální doba trvání pojištění je do roku, ve kterém se dožijete maximálně 80 let
Čekací doba
nejdříve od 0.00 hod. dne následujícího po datu sepsání – počátek pojištění lze odložit maximálně o 3 měsíce
ČPP NEON
Neon
Nastavte si pojistnou ochranu pro případ úrazu či nemoci s pojistným krytím smrti a dožití. NEON je komplexní životní a úrazové pojištění, které umí pojistné navíc zhodnotit. Sjednejte si NEON, abyste si mohli v klidu užívat život naplno za každé situace.Pojistné plnění za hospitalizaci nyní poskytneme kdekoliv na světě a bez omezení počtu dnů.
 • Víme, že lidí s civilizačními chorobami neustále přibývá. Proto nabízíme krytí úrazu pro klienty trpící cukrovkou bez omezení.
 • Pojistné plnění za hospitalizaci nyní poskytneme kdekoliv na světě a bez omezení počtu dnů.
 • U denního odškodného úrazem stačí doložit dokumenty z prvotního vyšetření. Plníme ihned od prvního dne léčení úrazu a nevyžadujeme dodatečné lékařské zprávy.
 • Zaplatíme dva cykly asistované reprodukce nehrazené státem a postavíme se za vás v případě nutné operace dítěte díky jeho vrozené vadě.
 • Úrazové připojištění sjednáte až do 85 let (varianta LIFE a RISK), navíc s rozšířeným krytím.
 • Připojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace mohou sjednat i klienti v I. stupni invalidity.
 • Díky připojištění ČPP Pomoc zodpovíme dotazy z oblasti zdravotní a sociálně právní problematiky a poskytneme vám poradenství. 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně.
Vstupní a výstupní věk
Vstupní́ věk: dovršených 18 let k datu sjednání nabídky – 70 let Výstupní věk: 85 let
Minimální výše běžného pojistného
Minimální výše běžného pojistného – 100 Kč / měsíčně
Investiční složka
U investičního životního pojištění alokuje pojistník pojistné podle své úvahy do portfolia a fondů, včetně možnosti investovat do Garantovaného fondu. U NEON INVEST je minimální investované pojistné již od 0 Kč (nemusí platit pro všechny verze NEON INVEST, u některých verzí se jednalo o částku 50 Kč).
Minimální pojistná doba
minimální doba trvání pojištění je 5 let maximální doba trvání pojištění je do roku, ve kterém se dožijete maximálně 85 let
Čekací doba
2 měsíce
Uniqa Domino
Domino
S jedním pojištěním získáte klid ve všech nenadálých situacích, které v životě mohou nastat. Životní pojištění DOMINO Risk si sestavíte na míru podle aktuálních potřeb. A když ve vašem životě nastane změna (například sňatek, narození dětí, platový postup, odchod dětí z domova) nebo dojde na finanční závazky (hypotéka), můžete jej dané situaci přizpůsobit. Hodí se zejména pro všechny, na jejichž výdělečné činnosti a péči jsou závislé další osoby.
 • pojištění až dvou dospělých osob a neomezeného počtu dětí v jedné smlouvě
 • zajištění všech hlavních rizik a nejširší nabídka připojištění podle vašich potřeb
 • možnost navýšení pojistných částek při zásadních životních událostech
 • cenové zvýhodnění pojištění pro případ smrti oproti investičnímu pojištění
 • speciální krytí (pojištění horních končetin, pojištění proti ztrátě řidičského průkazu ze zdravotních důvodů, měsíční dávka v pracovní neschopnosti apod.)
 • bezplatná poradna ke koronaviru, která zahrnuje konzultace s odborníky, hotline se zdravotním personálem a dotazník pro lepší zvládnutí onemocnění COVID-19
 • nadstandardní služby Diagnose.me v oblasti zdraví a zdravého životního stylu na jeden rok zdarma
 • zrychlená likvidace škody pojištění osob
Vstupní a výstupní věk
Vstupní́ věk: dovršených 15 let k datu sjednání nabídky – 55 let Výstupní věk: 80 let
Minimální výše běžného pojistného
Cena pojistného: minimálně 300,- Kč měsíčně, při jiné frekvenci 1.000,- Kč
Investiční složka
Pojištění nabízí kromě krytí rizik možnost pravidelného investování v různých investičních programech podle vaší volby ke zhodnocování prostředků. Při pravidelném ukládání finančních prostředků na důchod si můžete snížit daňový základ až o 24 000 Kč ročně.
Minimální pojistná doba
minimálně 5 let
Čekací doba
Pojištění smrti – ne Invalidita – 12 měsíců (diagnóza může nastat už v průběhu čekací doby) Pracovní neschopnost – 2 měsíce. Závažné onemocnění – 2 měsíce.
NN Orange Risk
Orange Risk
Dobře víme, že životní situace se mění každým dnem. Ideální je mít produkt, který se jim dokáže vždy přizpůsobit. Na to jsme mysleli a připravili prémiové rizikové životní pojištění za atraktivní cenu, které vás bude provázet celý život.
 • Pro celou rodinu až do deseti členů, a to na jedné smlouvě
 • Slevy max 32%: Fit Program, Fit Dárce, Fit Prevence, Fit BMI
 • Jistíme Vás kdekoliv na světě
Vstupní a výstupní věk
Pro děti i dospělé až do 85 let.
Minimální výše běžného pojistného
Již od 300 Kč / měsíčně
Investiční složka
Životní pojištění NN – Orange je životním pojištěním s volitelnou investiční složkou. Umožňuje Vám spojení komplexní pojistné ochrany a možnosti investování podle Vámi zvolené investiční strategie.
Minimální pojistná doba
Nejméně na 5 let a třeba i na 40 let.
Čekací doba
2 měsíce
ČSOB Náš Život
Náš Život
Náš život je jednoduché rizikové životní pojištění, které si poskládáte tak, jak potřebujete, aniž by vám někdo diktoval, kolik musíte minimálně platit. Protože nikdo z nás neumí předem odhadnout, co ho v budoucnu čeká, je lepší být vždy připraven. Díky pojištění Náš život zabezpečíte sebe a svou rodinu, když se život zkomplikuje.
 • Srozumitelné pojistné podmínky bez nesmyslných výluk.
 • Můžete si navýšit pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu v případě významných životních událostí.
 • Pokud máte úvěr nebo jste často na cestách, máme pro vás speciální cenově výhodná řešení.
 • Dvojnásobné plnění v případě hospitalizace na JIP a ARO. Jako jediní na trhu vyplácíme pojistné plnění i v případě neodkladné operace.
 • Můžete si sjednat pojištění úrazu bez zkoumání zdravotního stavu
Vstupní a výstupní věk
Vstupní́ věk: dovršených 15 let, k datu sjednání nabídky – 80 let Výstupní věk: max 85 let
Minimální výše běžného pojistného
Minimální výše běžného pojistného – 30 Kč / měsíčně
Investiční složka
S investiční složkou lze získat daňovou úlevu až 3 600 Kč ročně a příspěvek zaměstnavatele, který je do limitu 50 000 Kč ročně osvobozen od daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
Minimální pojistná doba
minimální doba trvání pojištění je 5 let
Čekací doba
2 měsíce pro všechna volitelná pojištění (neuplatňujeme v případě úrazu)
GČP Belmondo
Belmondo
Pojištění poskytuje ochranu před snížením životního standardu způsobeným invaliditou nemocí či úrazem a pokryje dodatečné náklady spojené se zdravotním omezením.
 • Komplexní životní pojištění pro celou rodinu
 • Za zdravý životní styl získáte zpětnou slevu na pojistném
 • Peníze vyplácíme rychle a hradíme i následnou péči v lázních
 • Plníme i za úrazy dětí při rizikových či extrémních činnostech a sportech
 • Máme až 10násobné progresivní plnění.
 • Nabízíme progresivní plnění již od 15% tělesného poškození.
 • Pojistíme každé povolání. Už nemáme nepojistitelná povolání, ani povolání s omezeným rozsahem pojištění.
 • Povolání dělíme jen do 2 skupin
Vstupní a výstupní věk
Vstupní́ věk: dovršených 18 let, k datu sjednání nabídky – 96 let Výstupní věk: max 99 let
Minimální výše běžného pojistného
– není určena
Investiční složka
Investiční varianta pojištění Můj život umožňuje vytvoření finanční rezervy pro různé životní situace, nejen pro udržení životního standardu v penzi. Investovat můžete dle zvolené strategie do fondů: Fond fondů vyvážený Dynamický fond fondů Fond konzervativní
Minimální pojistná doba
minimální doba trvání pojištění je 3 roky
Čekací doba
Smrt – ne Úrazové pojištění – 3 dny Závažné onemocnění, Invalidita – 3 měsíce

Stejný postup použijme s tím, že místo 500 Kč měsíčně si na životní pojištění platíte 2 000 Kč. Odpočet v takovém případě dělá 24 000 Kč. V praxi tedy ušetříte na daních celkem 3 600 Kč.

Roční úsporu podle výše měsíční platby na životní pojištění srovnává následující tabulka.

Měsíční platba na životní pojištěníRoční odpočet od základu daně z příjmuRoční sleva na dani
100 Kč1 200 Kč180 Kč
200 Kč2 400 Kč360 Kč
300 Kč3 600 Kč540 Kč
400 Kč4 800 Kč720 Kč
500 Kč6 000 Kč900 Kč
600 Kč7 200 Kč1 080 Kč
700 Kč8 400 Kč1 260 Kč
800 Kč9 600 Kč1 440 Kč
900 Kč10 800 Kč1 620 Kč
1 000 Kč12 000 Kč1 800 Kč
1 100 Kč13 200 Kč1 980 Kč
1 200 Kč14 400 Kč2 160 Kč
1 300 Kč15 600 Kč2 340 Kč
1 400 Kč16 800 Kč2 520 Kč
1 500 Kč18 000 Kč2 700 Kč
1 600 Kč19 200 Kč2 880 Kč
1 700 Kč20 400 Kč3 060 Kč
1 800 Kč21 600 Kč3 240 Kč
1 900 Kč22 800 Kč3 420 Kč
2 000 Kč24 000 Kč3 600 Kč
přes 2 000 Kč24 000 Kč3 600 Kč

Jak vidíte, platit na životní pojištění přes 2 000 Kč měsíčně se z hlediska daňové úspory nevyplatí.

Co musí splňovat smlouva, abyste dostali slevu?

Získat daňovou slevu (max. 3 600 Kč) na životní pojištění ale není tak jednoduché. Abyste si mohli díky odpočtům snížit za rok 2018 základ daně z příjmů, potřebujete, aby vaše smlouva splňovala následující podmínky:

 1. Pojistník a pojištěná osoba se musí shodovat: jednoduše řečeno – pokud např. v roce 2017 na vaše jméno uzavřou smlouvu o životním pojištění vaši rodiče, nárok na daňovou slevu v roce 2018 nemáte.
 2. 5letá výplatní lhůta: ve smlouvě musí být uvedeno, že pojistku dostanete vyplacenou nejdříve za 60 měsíců od doby, kdy ji podepíšete.
 3. Platnost pojistky minimálně do 60 let věku: životní pojištění musí končit nejdříve v kalendářním roce, ve kterém vám bude 60 let.
 4. Nejde vyplácet kapitálové hodnoty: z pojistky nejdou čerpat peníze určené na spoření.

Připomeňme i to, že z daní nejde odečíst částku na úrazové pojištění nebo na pojištění závažných onemocnění.

Dalších 3 600 Kč ale jde ušetřit, pokud si platíte penzijní připojištění. Když k tomu připočteme slevu za životní pojištění, dohromady můžete na daň z příjmu odvést každý rok až o 7 200 Kč méně.

Pro odpočty jsou v daňovém přiznání vyhrazené řádky 48 a 49.

Víte, že…

Pokud vám zaměstnavatel přispívá na životní pojištění, získáte také daňové zvýhodnění.

A teď – jak odpočty za rok 2018 správně zanést do daňového přiznání, aby finanční úřad slevu na dani zohlednil?

 • Jestliže za vás daňové přiznání zpracuje a podá zaměstnavatel, povinnost máte jen jednu: do 15. února odevzdat potvrzení o zaplaceném pojistném a potvrzení o platbách penzijního připojištění. Připravené raději mějte i kopie pojistných smluv.
 • Pokud daně svěřujete poradcům, požadovat po vás budou tytéž doklady.
 • Kdo si daně dělá sám, ten prostě jen vyplní částky za zaplacené pojistné na penzijním připojištění a životním pojištění. K tomu je v daňovém přiznání vyhrazený oddíl 3 a řádky 48 a 49 (ve zjednodušeném formuláři to jsou řádky 27 a 28). Potvrzení o pojistném a smlouvy pak připojíte k formuláři jako přílohy.

Pokud smlouvu zrušíte, úřadu vracíte peníze

Opatrnost doporučujeme pro případ, kdy se rozhodnete smlouvu o životním pojištění předčasně zrušit. Všechny uplatněné odpočty byste museli 10 let zpětně doplatit. Tzn., že pokud si desátým rokem nárokujete daňovou slevu 3 600 Kč, finančnímu úřadu byste museli doplatit 36 000 Kč.

Jak postupovat, když zrušíte smlouvu, na kterou vám přispíval zaměstnavatel? V první řadě je nutné mu zrušení životní pojistky oznámit. A to nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém k tomu došlo.

Dál je třeba vzít v potaz, že všechny jeho příspěvky se s ukončením smlouvy stávají tzv. příjmem ze závislé činnosti (to platí, pokud celková částka překročí 6 000 Kč). Takové příjmy je potřeba uvést na daňovém přiznání, aby o nich finanční úřad věděl.

Potvrzení o výši příspěvků dostanete na požádání od zaměstnavatele.

Srovnejte si, která pojistka se nejvíc vyplatí

Když si jako zaměstnavatel nejste jistí, jestli smlouva o životním pojištění splňuje podmínky pro daňové zvýhodnění, o pomoc můžete požádat přímo pojišťovnu. Ta smlouvu posoudí a podle výsledku vám vystaví potvrzení. V něm je uvedená i výše příspěvků, kterou jste svému zaměstnanci platili.

„Pokud zaměstnavatel v rámci svého rozhodnutí o rozsahu firemních benefitů nabízí zaměstnancům příspěvky na životní pojištění, je dobré o využití uvažovat zvláště tehdy, když zaměstnanec dosud nemá žádné životní pojištění a má například hypotéku, rodinu nebo jiné závazky a zároveň nemá dostatečné rezervy na krytí výpadku příjmu. Je však velmi důležité životní pojištění nastavit tak, aby krylo hlavně životní rizika a rezervotvornou složku udržet pouze v nezbytném minimu,“

doplňuje Vít Suchý, metodik pojištění v ChytryHonza.cz

Na závěr pouvažujme, kdy má smysl mít životní pojištění. Jestli ho dosud nemáte a nabízí se výhodné podmínky k jeho zřízení (zaměstnavatel vám např. nabídne příspěvek), rozhodně se vyplatí o něm přemýšlet. Obzvlášť, pokud máte rodinu a větší finanční závazky, jako třeba hypotéku.

VyplňteVyberteVyřešeno!