Vinkulace pojistného plnění
27. 03. 2019

Vinkulace pojistného plnění

Samotné slovo vinkulace nepatří mezi výrazy, které bychom denně slýchali. Při podání žádosti o hypoteční úvěr se s ním ale určitě potkáte. V oblasti pojišťovnictví a bankovnictví je tento pojem totiž naprosto běžný. Pochází z latinského vinculum a znamená připoutání, vázání. Banka si na sebe totiž opravdu na určitou dobu “připoutá” předmět, na který svému klientovi půjčuje.

Vinkulace pojistného plnění je služba, kterou si banka (nebo jakýkoliv jiný věřitel, který půjčuje peněžní prostředky) na sebe váže případnou výplatu pojistného plnění. Jejím cílem je zajistit věřiteli řádné splacení prostředků, které půjčil, a umožňuje mu za předem daných podmínek inkasovat pojistné plnění vztahující se k zajištěnému předmětu. Vinkulace se obvykle využívá u hypotečních úvěrů a půjček na nemovitosti.

Schůzka s finančním poradcem
Vinkulace pojistného plnění není bankovní strašák, je to jen ochrana věřitele, aby nepřišel o své finanční prostředky, které klientovi půjčil. 

Jak na vinkulaci

S vinkulací musí vždy dát souhlas pojištěný. S devinkulací musí souhlasit věřitel, v jehož prospěch bylo pojistné plnění vinkulováno. Každá banka má vlastní podmínky pro vinkulaci, stejně tak i vlastní dokumenty, které musí klient odsouhlasit. Vy si ale můžete vybrat pojištění, které si pro klidné spaní uzavřete, o pojišťovací společnosti banka nerozhoduje.

Víte, že…

Opačný směr, tedy vyvázání nebo odpoutání, je pak označován jako devinkulace.

V případě, že si budete sjednávat pojištění online, zašlete před jeho finálním uzavřením úvěrové společnosti jeho kalkulaci. Banka se vám vyjádří, zda je pro ni takové krytí dostatečné, nebo je potřeba ještě pojištění rozšířit.

let
Stisknutím tlačítka “Odeslat” souhlasíte s obchodními podmínkami společnosti Chytrý Honza a.s., které najdete zde. O tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete informace zde.
let
Pro vámi zadaná kritéria jsme nanašli žádnou vhodnou hypotéku
ČS a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Celková výše úvěru 3 000 000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 18 547 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok), počet splátek: 300, úroková sazba fixovaná na 5 let ve výši 5,49 % ročně, poplatky spojené s úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů úvěru: správní poplatky za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč, náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovitosti 5 000 Kč, doba trvání úvěru: 25 let, roční procentní sazba nákladů činí 5,75 % a celková částka splatná spotřebitelem 5 577 472 Kč (za předpokladu, že se úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu nezmění). Reprezentativní příklad nezahrnuje náklady na pojištění zástavy (nemovitosti), jejich výše nám není známa. Tyto náklady budete platit příslušné pojišťovně, u které si pojištění sjednáte.
KB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Výše úvěru 3 200 000 Kč, splatnost 30 let, pevná úroková sazba 5,49 % p.a, fixace 3 roky, RPSN 6,08 %, celková splatná částka 6 825 946,26 Kč. 1. splátka úroků 6832 Kč, 2.-359. anuitní splátka 18170 Kč, 360. anuitní splátka 17354,26 Kč. Jednorázové poplatky za: poskytnutí úvěru 4 900 Kč, návrh na vklad do katastru 2 000 Kč, návrh na výmaz z katastru 2 000 Kč. Měsíční poplatky za: spravování úvěru 0 Kč, běžný účet MůjÚčet 0 Kč, el. výpisy 0 Kč, rizikové životní pojištění 800 Kč. Příklad je spočítán k datu čerpání od 1.následujícího měsíce a termínu splácení úvěru vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění – zástavní právo k nemovitosti, včetně pojištění nemovitosti.
ČSOB – Hypoteční banka
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Celková výše úvěru: 3 350 000 Kč Termín jednorázového čerpání úvěru v plné výši: 12 měsíců po podpisu smlouvy Doba trvání úvěru ode dne dočerpání úvěru: 30 let Pevná výpůjční úroková sazba: 5,59 % p.a. s fixací na 3 roky Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 6,44 % Celková částka zaplacená klientem: 7 390 592 Kč Měsíční splátka: 19 211 Kč Počet splátek: 360 O úvěr žádají dvě osoby Sjednáno inkaso z běžného účtu vedeného u ČSOB/Poštovní spořitelny alespoň 3 měsíce Platí při realizaci 3 plateb platební kartou měsíčně a za podmínky používání aplikace ČSOB Smart minimálně jednou za 3 měsíce. V případě nesplnění podmínek dle tohoto bodu se úroková sazba zvyšuje o 0,3procentního bodu. Sjednáno úvěrové životní pojištění či pojištění Náš život na 100 % výše úvěru od ČSOB Pojišťovny. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,2procentního bodu. Úvěr za splácení z účtu v ČSOB, na který chodí každý měsíc alespoň 50 000 Kč. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,1procentního bodu. Uvedená měsíční splátka zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a níže uvedených opakovaných poplatků hrazených s měsíční frekvencí.
RB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Výpočet RPSN vycházejí z předpokladu, že je úvěr čerpán jednorázově okamžitě po uzavření úvěrové smlouvy. Bance zaplatíte: poplatek za ocenění nemovitosti 5 900 Kč, poplatek za čerpání úvěru na návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí 1 900 Kč, jednu splátku úroků v období čerpání v maximální výši, odpovídající počet měsíčních anuitních splátek, měsíční poplatky za vedení běžného účtu ve výši 49 Kč (orientační údaj, banka nabízí i běžný účet bez poplatku). Dále jsou s úvěrem spojeny tyto jednorázové náklady nehrazené bance (uvedeny v orientační výši): náklady na pořízení výpisů z katastru nemovitostí 350 Kč, náklady na ověření podpisů smluv 240 Kč, náklady za zápis a výmaz do katastru nemovitostí ve výši 4500 Kč. Podmínkou poskytnutí úvěru je zřízení zástavního práva a zákazu zcizení k nemovitosti a sjednání pojištění nemovitosti včetně vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky.
UCB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Reprezentativní příklad: Celková výše úvěru 2 000 000 Kč. Doba trvání úvěru 300 měsíců. Úroková sazba 5,39 % p.a., pevná úroková sazba na 3 roky. Výše měsíční splátky 12 151 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 5,55 % p.a. Do RPSN jsou započítány jednorázové náklady na poskytnutí úvěru 2 900 Kč, vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč a ověření podpisu 50 Kč. Celková splatná částka 3 652 369,42 Kč. Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy. Informace k úrokové sazbě: Úroková sazba 5,39 % je platná pro fixaci na 3 roky a při poskytnutí úvěru ve výši maximálně 80 % hodnoty poskytnutého zajištění.

V případě pojistné události (např. zničení nemovitosti) využije banka nejprve peníze z pojištění k úhradě svého dluhu. Majiteli nemovitosti (dlužníkovi, neboli klientovi) vyplatí pouze to, co z pojistného plnění zbyde, případně mu je poskytne k uvedení předmětu do původního stavu. Pro klienta z toho však plyne jasná nevýhoda: po dobu vinkulace má omezenou možnost nakládat s danou věcí (v tomto případě nemovitostí).

Rozsah vinkulace

S jakou vinkulací se můžeme nejčastěji setkat?

  • vinkulace pojištění majetku
  • vinkulace pojištění osob

Vinkulace pojištění majetku se vztahuje na případy, kdy je nemovitost zničena, nebo dokonce kompletně zbourána (např. při přírodní katastrofě). Pro případ smrti dlužníka se banka může jistit požadavkem na vinkulaci životního pojištění. K tomuto kroku ale přistupují úvěrové společnosti méně často, a to hlavně v případech, kdy se jedná o jediného žadatele, a tedy jediného možného splácejícího, např. matku samoživitelku.

S vinkulací se také jistě setkáte u financování nákupu auta leasingovým úvěrem. V takovém případě po klientovi leasingová společnost bude vyžadovat uzavřít havarijní pojištění v její prospěch. Pokud by došlo k nehodě, bylo by plnění z takového pojištění vyplaceno leasingové společnosti. Nevýhodou však může opět být, že po celou dobu splácení je leasingová společnost majitelem automobilu.

Formální náležitosti

Dohoda o vinkulaci pojistného plnění standardně obsahuje následující údaje:

  • předmět vinkulace (např. u automobilu se uvádí VIN kód)
  • hranici, od které bude pojistné plnění vypláceno úvěrové společnosti
  • údaje o pojišťovně
  • osobní údaje klienta
  • údaje o úvěrové společnosti
  • odkaz na smlouvu o pojištění (číslo smlouvy)
  • běžné náležitosti smlouvy – jako je číslo, datum a podpisy

Vinkulace pojistného plnění není jediný způsob, jak se banka může krýt. Je to jen jedna z možností zástavy. Běžně se při schvalování hypotéky uzavírá zástavní smlouva na danou nemovitost. Ta je také ochranou věřitele v případě, že by klient přestal úvěr splácet. Banka může takto zastavenou nemovitost prodat v exekuci, aby získala půjčené prostředky zpět.

Víte, že…

O zástavě nemovitosti je veden záznam v katastru nemovitostí.
VyplňteVyberteVyřešeno!