Vinkulace pojistného plnění
27. 03. 2019

Vinkulace pojistného plnění

Samotné slovo vinkulace nepatří mezi výrazy, které bychom denně slýchali. Při podání žádosti o hypoteční úvěr se s ním ale určitě potkáte. V oblasti pojišťovnictví a bankovnictví je tento pojem totiž naprosto běžný. Pochází z latinského vinculum a znamená připoutání, vázání. Banka si na sebe totiž opravdu na určitou dobu “připoutá” předmět, na který svému klientovi půjčuje.

Vinkulace pojistného plnění je služba, kterou si banka (nebo jakýkoliv jiný věřitel, který půjčuje peněžní prostředky) na sebe váže případnou výplatu pojistného plnění. Jejím cílem je zajistit věřiteli řádné splacení prostředků, které půjčil, a umožňuje mu za předem daných podmínek inkasovat pojistné plnění vztahující se k zajištěnému předmětu. Vinkulace se obvykle využívá u hypotečních úvěrů a půjček na nemovitosti.

Schůzka s finančním poradcem
Vinkulace pojistného plnění není bankovní strašák, je to jen ochrana věřitele, aby nepřišel o své finanční prostředky, které klientovi půjčil. 

Jak na vinkulaci

S vinkulací musí vždy dát souhlas pojištěný. S devinkulací musí souhlasit věřitel, v jehož prospěch bylo pojistné plnění vinkulováno. Každá banka má vlastní podmínky pro vinkulaci, stejně tak i vlastní dokumenty, které musí klient odsouhlasit. Vy si ale můžete vybrat pojištění, které si pro klidné spaní uzavřete, o pojišťovací společnosti banka nerozhoduje.

Víte, že…

Opačný směr, tedy vyvázání nebo odpoutání, je pak označován jako devinkulace.

V případě, že si budete sjednávat pojištění online, zašlete před jeho finálním uzavřením úvěrové společnosti jeho kalkulaci. Banka se vám vyjádří, zda je pro ni takové krytí dostatečné, nebo je potřeba ještě pojištění rozšířit.

let
Stisknutím tlačítka “Odeslat” souhlasíte s obchodními podmínkami společnosti Chytrý Honza a.s., které najdete zde. O tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete informace zde.
let
Pro vámi zadaná kritéria jsme nanašli žádnou vhodnou hypotéku
ČS a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

KB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

ČSOB – Hypoteční banka
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

RB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

UCB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

V případě pojistné události (např. zničení nemovitosti) využije banka nejprve peníze z pojištění k úhradě svého dluhu. Majiteli nemovitosti (dlužníkovi, neboli klientovi) vyplatí pouze to, co z pojistného plnění zbyde, případně mu je poskytne k uvedení předmětu do původního stavu. Pro klienta z toho však plyne jasná nevýhoda: po dobu vinkulace má omezenou možnost nakládat s danou věcí (v tomto případě nemovitostí).

Rozsah vinkulace

S jakou vinkulací se můžeme nejčastěji setkat?

  • vinkulace pojištění majetku
  • vinkulace pojištění osob

Vinkulace pojištění majetku se vztahuje na případy, kdy je nemovitost zničena, nebo dokonce kompletně zbourána (např. při přírodní katastrofě). Pro případ smrti dlužníka se banka může jistit požadavkem na vinkulaci životního pojištění. K tomuto kroku ale přistupují úvěrové společnosti méně často, a to hlavně v případech, kdy se jedná o jediného žadatele, a tedy jediného možného splácejícího, např. matku samoživitelku.

S vinkulací se také jistě setkáte u financování nákupu auta leasingovým úvěrem. V takovém případě po klientovi leasingová společnost bude vyžadovat uzavřít havarijní pojištění v její prospěch. Pokud by došlo k nehodě, bylo by plnění z takového pojištění vyplaceno leasingové společnosti. Nevýhodou však může opět být, že po celou dobu splácení je leasingová společnost majitelem automobilu.

Formální náležitosti

Dohoda o vinkulaci pojistného plnění standardně obsahuje následující údaje:

  • předmět vinkulace (např. u automobilu se uvádí VIN kód)
  • hranici, od které bude pojistné plnění vypláceno úvěrové společnosti
  • údaje o pojišťovně
  • osobní údaje klienta
  • údaje o úvěrové společnosti
  • odkaz na smlouvu o pojištění (číslo smlouvy)
  • běžné náležitosti smlouvy – jako je číslo, datum a podpisy

Vinkulace pojistného plnění není jediný způsob, jak se banka může krýt. Je to jen jedna z možností zástavy. Běžně se při schvalování hypotéky uzavírá zástavní smlouva na danou nemovitost. Ta je také ochranou věřitele v případě, že by klient přestal úvěr splácet. Banka může takto zastavenou nemovitost prodat v exekuci, aby získala půjčené prostředky zpět.

Víte, že…

O zástavě nemovitosti je veden záznam v katastru nemovitostí.
VyplňteVyberteVyřešeno!