Jak postupovat při dopravní nehodě?
20. 08. 2019

Jak postupovat při dopravní nehodě?

Zachovejte chladnou hlavu a volejte pojišťovnu! Jsou situace, které z paměti jen tak nevymažete. Slyšíte silnou ránu a první co vám proletí hlavou je obava o to, jestli jsou všichni v pořádku. Jsou, ok. Pak sada sprostých slov a následně pocit bezmoci…co mám teď dělat, kam mám volat, s čím můžu, mám nebo nesmím hýbat…v následujícím článku vám dáme návod jak postupovat při dopravní nehodě.

Co je potřeba při dopravní nehodě udělat ze všeho nejdříve?

Než vystoupíte z auta, zapněte výstražná světla, oblečte si reflexní vestu a pak zabezpečte místo nehody (umístěním výstražného trojúhelníku). Jestliže jsou na místě zraněné osoby, poskytněte první pomoc a volejte záchrannou službu.

Víte, že…

Výstražný trojúhelník se má umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 metrů, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší.

Telefon do ruky a volejte!

Dopravní nehodu jste povinni policii hlásit v případě, že:

  • došlo ke zranění osob nebo škodě na majetku třetí osoby,
  • odhadovaná výše škody na některém z poškozených vozidel je vyšší než 100 tisíc korun,
  • se nedohodnete s účastníkem nehody na tom, kdo z vás je viníkem nehody a nejste tak schopni vyplnit záznam o dopravní nehodě,
  • dojde ke škodě na majetku třetí osoby nebo k poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace. To znamená, je-li poškozeno firemní vozidlo, dalšího – třetí vozidlo,dům, svodidla, sloup veřejného osvětlení apod.
Magická „stodvanáctka“ by sice měla stačit, ale nezapomínejte, že se tím příjezd potřebné jednotky protáhne.

Nikdy s vozidly nemanipulujte do příjezdu policie. V nezbytném případě, kdy je potřeba s vozidly pohnout z důvodu například vyproštění zraněných nebo umožnění průjezdu vozidel IZS, zdokumentujte polohu vozidel, například vyfoťte mobilním telefonem. Jestliže máte v autě např. barevný sprej nebo křídu, vyznačte polohy vozidel. Ušetříte tak práci policistům a vyhnete se dohadům s účastníkem nehody.

Komunikujte s pojišťovnou

Než začnete s kýmkoliv cokoliv sepisovat, kontaktujte asistenční službu vaší pojišťovny. Toto je velice důležité, protože se tak vyhnete možným nepříjemnostem při řešení pojistné události, jako krácení až odmítnutí plnění. Pracovník na lince vás přesně navede, jak postupovat. Například i při sepisování záznamu o dopravní nehodě.

Urychlení následné likvidace může pomoci i elektronická komunikace s pojišťovnou. Mnohé nabízí aplikace pro vklad dokumentů k pojistné události nebo webové formuláře, kam nahrajete potřebné dokumenty a fotky.

„Doporučuji důkladně zvážit přijetí nabídky asistenčních služeb od nehodových asistenčních služeb. Tyto se zjevují bez objednání na místě nehody a nejsou smluvními asistenčními službami vaší pojišťovny, nebo smluvními asistenčními službami pojišťovny dalšího účastníka nehody. Jejich služby rozhodně nejsou zdarma, narozdíl o služeb smluvní pojišťovny účastníků nehody.“

dodává Vít Suchý, metodik pojistných produktů.
K datu 23. 7. 2019 řešila Policie ČR bezmála 59 tisíc dopravních nehod v celkové výši škod přesahujících 5,6 miliard korun.

Mějte v autě Evropský záznam o dopravní nehodě

Jestliže není třeba na místo nehody volat policii a dohodli jste se účastníkem nehody na zavinění, vyplňte Evropský záznam o dopravní nehodě. Tento formulář sice není povinnou součástí povinné výbavy, přesto byste jej měli v autě mít. Většina pojišťoven jej každoročně zasílá k nové zelené kartě. Návod na vyplnění Záznamu o dopravní nehodě naleznete na webových stránkách České asociace pojistitelů.

Nezapomeňte se, jako obě zúčastněné strany dopravní nehody, na formulář podepsat. V případě, že by dorazil do pojišťovny formulář pouze s podpisem jedné strany, bude pojišťovna vyžadovat doplnění a celé řešení pojistné události se, v lepším případě protáhne, v horším může být pojišťovnou i zamítnuto. Jestliže byli u nehody svědci, kteří budou ochotni doplnit případné dotazy pojišťovny, připište jejich kontaktní údaje. Záznam o dopravní nehodě doručte neprodleně do vaší pojišťovny.

Nejdůležitější údaje, které je třeba do záznamu vyplnit jsou:

  • SPZ poškozených vozidel,
  • jména a adresy řidičů, ale i případných svědků nehody,
  • fotodokumentace místa nehody,
  • čísla dokladů totožnosti a řidičských oprávnění
  • čísla zelených karet.

Kdo nehodu zavinil?

Jestliže byla škoda na vozidle způsobena vám, kontaktujte pojišťovnu viníka s nárokem na náhradu škody. Na místě nehody si vyfotografujte, například mobilním telefonem, zelenou kartu a doklad totožnosti spolu s řidičským průkazem viníka. Jestliže je viník cizincem, volejte k místu nehody Policii ČR. S tímto problémem a nebo například v případě, že vás nabouralo nepojištěné auto pomůže Česká kancelář pojistitelů.

Jestliže jste viníkem dopravní nehody vy, vše komunikujte s vaší pojišťovnou. Pojišťovna zpravidla oprávněný nárok poškozených uhradí aniž by byla třeba vaše další součinnost.

Někdy je na první pohled složité určit, kdo nehodu zavinil. Běžně se stávají situace, kdy nehodu nezaviníte, ale nemáte jak dokázat svou nevinu a druhý řidič samozřejmě uznat vinu nechce. Abyste se vyhnuli podobným situacím, doporučujeme používat kameru do auta, která může pomoci při dokazování své neviny. Kamera do auta je dnes relativně levnou záležitostí. Základní autokamera lze pořídit v řádu stokorun. Její obraz nebude příliš kvalitní, ale pro dokázání své neviny bohatě postačí.

Když mi vznikla na vozidle totální škoda…

Rozhodnutí, zda vznikla na vozidle totální škoda rozhoduje vždy likvidátor pojistné události z pojišťovny na základě celkového rozsahu škod. Podle vyčíslení výše škody buď pojišťovna hradí opravu nebo vyplatí částku za totální škodu.

O totální škodu se jedná v případě, že náklady na opravu vozidla přesahují obvyklou cenu auta. Obvyklá cena znamená, taková cena za kterou by bylo možné vaše vozidlo dnes pořídit, s ohledem na jeho stáří, najeté kilometry, opotřebení atd.

To, co pojišťovna následně uhradí, je stanoveno na základě rozdílu právě obvyklé ceny vozidla a hodnoty použitelných dílů z poškozeného vozidle nebo prodeje vraku.

Víte, že…

Pojišťovny rozlišují dva typy totální škody: ekonomickou škodu – náklady na opravu přesahují současnou hodnotu vozidla, a technickou škodu – vozidlo se již nedá uvést do provozuschopného stavu.

Jestliže se vám stane dopravní nehoda v zahraničí, vždy volejte, pokud je to možné, vaši asistenční službu. Chystáte-li se do zahraničí v nejbližší době, pro klid duše, kontaktujte vaši pojišťovnu a zjistěte si, jaký rozsah asistenčních služeb vaše pojištění obsahuje. Informujte se také o možnosti navýšení balíčku o služby v případě vzniku nehody i poruchy a limitů plnění, stane-li se něco v cizině.

VyplňteVyberteVyřešeno!