Jak se správně pojistit? Vybírejte chytře limity pojistného plnění
22. 10. 2018

Jak se správně pojistit? Vybírejte chytře limity pojistného plnění

K povinnému ručení patří spousta různých náležitostí. Mezi nimi i vhodně vybrané limity pojistného plnění. Za levnější pojistku sice platíte méně, ale v případě úrazu nebo nehody bude i pojistné plnění nižší.

Co jsou limity pojistného plnění

Pojistným limitem se rozumí suma, jíž si vzájemně schválili pojistník a pojistitel. Jde o takovou částku, která ohraničuje nejvyšší účast pojišťovny na jednu konkrétní pojistnou událost. Naopak nejnižší možný limit určuje zákon. Ideální je pak vybrat si takovou variantu, která kryje všechna rizika. A to může být hodně ožehavé téma, zvláště pokud cestujeme do ciziny s kamionem nebo patříme do okresu či kraje s vyšším rizikem nehodovosti.

Pak je lepší nasměrovat limity pojistného plnění poměrně vysoko.

Minimální limit pojistného plnění

Nejnižší zákonné pojistné plnění u povinného ručení je stanoveno na 35 milionů korun, nejvyšší limit je pak u některých pojišťoven až 250 milionů. Většina pojišťoven jde zlatou střední cestou a nabízí pojistné limity většinou někde kolem 100 milionů korun.

Pro srovnání: třeba cestovní pojištění má nejvyšší limity výrazně níže, typicky v jednotkách milionů.

Odborníci radí, která výše limitů je “dost”

Pokud jde o rady odborníků, rozhodně byste se neměli držet při zemi. Naopak, je výhodnější mít pojistku sjednanou tak, aby ani závažná nehoda, například když poničíte nejdražší model auta, který se aktuálně na trhu prodává, nebo dojde k takzvané řetězové havárii, nezpůsobila průvan v peněžence.

Lékařské ošetření po havárii je také velmi drahé, zvláště pokud jde o skutečně velmi vážné zranění. 35 milionů sice zní jako přímo pohádková suma, ale specialisté v oboru radí, abyste šli minimálně na hranici padesátky. A to i přes to, že limit se počítá vždy na jednoho konkrétního účastníka nehody, nikoliv tedy jako rozpočet na pokrytí celé takové události.

Rozdíl v roční platbě za povinné ručení rodinný rozpočet v zásadě nepozná, ale limity pojistného plnění budou navoleny v podstatě ideálním způsobem.

Není radno sjednávat příliš nízké limity pojistného plnění, nehoda se může prodražit.

Na cesty do ciziny – například do Německa – myslete na vyšší limity

Je však pravdou, že třeba havárie na německé dálnici může vyjít na částku skutečně mimořádnou. Původní zákon, jehož znění došlo změn v červnu 2008, přitom stanovil minimální limit na 18 milionů.

Ukázalo se však na případech v praxi, že podobná suma nemusí stačit, zvláště na západ od českých hranic.

Co znamenají dvě hodnoty?

Nenechte se zmást, že limity pojistného plnění se obvykle uvádí ve třech variantách – a vždy jsou zde k dispozici dvě cifry.

Je to vlastně velmi jednoduché, protože první číslo udává limit u škod na zdraví, druhé se naopak týká majetkové újmy (počítá se sem i event. ušlý zisk, poškození/zničení věci apod.).

A pozor, v případě, že tyto limity překročíte, a to i o relativně malou sumu, může také pojišťovna požadovat, abyste si veškeré další náklady uhradili z vlastní kapsy.

Pokud jde o miliony, máme před sebou takřka neřešitelný problém.

Limity se týkají i připojištění

Kromě klasického povinného ručení se limity u pojistného plnění objevují i v případě sjednaného připojištění. Ve hře je kupříkladu připojištění čelního skla, úrazové pojištění a další možnosti.

V případě sjednaného limitu připojištění skel v řádu pěti tisíc korun získáte za rozbité sklo tuto částku jako náhradu škody.

Vyplatí se proto maximální pozornost, limity připojištění někdy mohou být příliš nízko a bude jistě lepší si mírně připlatit. Máte pak prakticky jistotu, že rodinnou kasu nenabourají žádné zbytečně velké výdaje navíc.

V případě sjednaného limitu připojištění skel v řádu 5 000 korun získáte za rozbité sklo pouze tuto částku.

Jak se správně pojistit

Především si sjednejte kvalitní povinné ručení. Rozhodně nemusíte platit nejdražší možné pojistné, nic podobného opravdu nebude nutné. Lepší bude jít pověstnou zlatou střední cestou. 35 milionů skutečně nemusí stačit, protože aktuálně platný občanský zákoník operuje s výrazně vyšším plněním v případě újmy na zdraví než ten dřívější.

Počet událostí, kdy je pojistný limit překročen, přibývají – a nehody na silnicích si zkrátka nevybírají, rozhodně je lepší jakýkoli jiný limit než ten zcela minimální.

Kdy dostanu pojistné plnění

Pokud dojde ke škodní události, pojišťovna má na ukončení likvidace maximálně tři měsíce od nahlášení. Od data ukončení běží 15denní lhůty pro vyplacení pojistného plnění. Praxe je ale taková, že pojišťovny se většinou o výplatu peněz v řádech dnů.

TIP: Když se pojišťovně z nějakého důvodu pojistnou událost do stanovené lhůty tří měsíců nepodaří uzavřít, je povinna poškozenému sdělit důvod nedodržení termínu. Způsob, jak tomuto riziku předejít, je tzv. záloha pojistného plnění. Tu by pojišťovna měla vyplatit ještě před samotným uzavřením pojistné události. Při pojistné události je třeba zájem o zálohu sdělit zástupci pojišťovny už v době oznámení pojistné události.

VyplňteVyberteVyřešeno!