Jak správně postupovat při sjednání pojištění u dětí
02. 09. 2020

Jak správně postupovat při sjednání pojištění u dětí

Pojištění má krýt hlavně dlouhodobé dopady“Od pojištění pro děti nemůžete čekat, že bude fungovat jako něco výdělečného. Smyslem pojištění by primárně nemělo být ani krytí krátkodobých rizik,” vysvětluje finanční poradce Jindřich Hrdý (Finovo) s tím, že je lépe ho sjednávat i s pojištěním ostatních členů rodiny, jelikož pojišťovny v tomto případě poskytují slevy.

Jak správně postupovat při sjednání pojištění u dětí
Jak správně postupovat při sjednání pojištění u dětí

A co tedy od pojistky pro nejmenší očekávat?

“Odpovím příkladem z praxe, kdy si dítě poranilo oko střepem, jednalo se o hodně komplikovaný úraz. V České republice jej ale neuměli léčit. Díky kvalitnímu pojištění, které dítěti rodiče sjednali, si ale mohli dovolit úspěšnou léčbu v cizině,” doplňuje Hrdý.   

Přestože dítě nevydělává, i kvůli jeho úrazu či nemoci se může rodina dostat do finančních potíží. Nenadálý úraz či nemoc totiž může v rodině způsobit výdaje trojího typu. 

 1. Výdaje spojené se samotným léčením. Může se jednat o náklady na nadstandardní léčbu, rehabilitace, nebo o náklady spojené s hlídáním dítěte (v případě, že rodiče nemohou s dítětem zůstat doma). 
 2. Výpadek příjmu jednoho z rodičů. Kdy jeden z rodičů musí zůstat s dítětem doma, což se projeví na jeho nižším příjmu, či dokonce jeho výpadku. 
 3. Výpadek budoucího příjmu dítěte. V nejhorším případě se může stát, že dítě má následky trvalé, tedy až do dospělosti (invalidita), což se negativně promítne na jeho budoucím pracovním uplatnění. 

Parametry, které by pojištění pro děti mělo obsahovat

 • Trvalé následky úrazu – může se jednat například o nutnost vybudování bezbariérového bydlení v případě, že vaše dítě částečně nebo zcela ztratí pohyblivost. 
 • Závažné onemocnění – jedná se především o náklady na nadstandardní léčbu. 
 • Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu – dostanete peníze za každý den léčení úrazu dítěte. 
 • Invalidita vzniklá nemocí či úrazem a soběstačnost – v případě, že se chcete o dítě starat sami a nechcete jej umístit do ústavního zařízení, bude muset jeden z rodičů opustit své zaměstnání. Pokud si na péči o invalidní dítě najmete ošetřovatelku,čekají vás měsíční výdaje v rozsahu 20 – 30000 Kč. V případě, že dítě umístíte do ústavu, vyjde vás to měsíčně na zhruba 14 – 30 000 Kč.  
 • Ošetřování dítěte – může se stát, že vaše dítě bude trpět nemocí, která nespadá do závažných onemocnění, ale jejíž léčba je velmi dlouhá. Pokud se o nemocné dítě staráte, stát vám sice vyplatí 60 % vašeho příjmu za den, ale jen po dobu 9 dní.  
 • Smrt úrazem. 

*Méně závažným parametrem je pak hospitalizace, tzn. že se vaše dítě bude léčit v nemocnici a za každý den pobytu vám pojišťovna vyplatí určitou částku. Z finančního hlediska to ale nedává příliš smysl, protože pobytem v nemocnici rodině žádné dodatečné náklady nevznikají. 

Výhody pojištění pro děti

 • lze ho kdykoliv vypovědět 
 • můžete poměrně pružně měnit jeho rozsah 
 • pojišťovny nabízí širokou škálu možností připojištění 

Nevýhody pojištění pro děti

 • rodiče si nemohou tuto položku odečíst od daňového základu 
 • je to pouze výdajová položka rodinného rozpočtu, při vypovězení smlouvy se zpět nic nevyplácí 

Příklad rozsahu životního pojištění

 • trvalé následky úrazu pojištěného dítěte již od 0,5 % trvalého poškození 
 • velmi vážná onemocnění dítěte (včetně např. meningitidy a encefalitidy) 
 • pojištění denního odškodného při léčení úrazu dítěte 
 • zproštění od placení pojistného v případě smrti dospělého pojištěného/pojistníka 
 • pojištění smrti dospělého pojištěného/pojistníka z jakýchkoliv příčin 
 • pojištění plné invalidity dospělého pojištěného/pojistníka 

Výhody pro klienta

 • pojištění dětí až do věku 25 let za nízké sazby
 • finanční podpora při zdravotních potížích dítěte 
 • zajištění dítěte v případě tragické události v rodině 
 • možnost zvolit rozsah pojištění dle individuálních přání a potřeb 

Autor: Jindřich Hrdý ve spolupráci s Jaroslavou Voců (Finovo)

VyplňteVyberteVyřešeno!