Povinné ručení: Co je bonus a malus
05. 12. 2017

Povinné ručení: Co je bonus a malus

Pojmy bonus a malus jednoduše znamenají výhodnější nebo naopak méně výhodné podmínky spojené s platbou povinného ručení. Každá pojišťovna má totiž ze zákona povinnost brát ohled na jeho bezproblémový průběh a v takovém případě má pojistník nárok na bonus.

Povinné ručení: Bonus a malus
Pojmy bonus a malus hledejte u povinného ručení.

Bonus

Je výhoda poskytnutá zákazníkovi za každých 12 měsíců bez zavinění dopravní nehody, zpravidla to bývá 5 %. Jednotlivé bonusy se však sčítají, takže při několikaletém provozu bez jakýchkoli problémů se cena povinného ručení znatelně snižuje.

Malus

Znamená v podstatě sankci za to, že je zákazník často původcem dopravních nehod a stojí pojišťovnu více peněz. Za způsobenou rozhodnou událost se zákazníkovi odečítá 24–36 měsíců z celkové doby pojištěn. Pokud je tato doba v záporných číslech, přistupuje pojišťovna k malusu a celková částka za povinné ručení se zvyšuje.

Přenositelnost bonusů a malusů

Je třeba také pamatovat na to, že bonus/malus je přenositelný mezi pojišťovnami a vztahuje se k pojistníkovi, nikoli k vozidlu. Pokud tedy například prodáváte své staré auto a přihlašujete nové, nezapomeňte pojišťovnu požádat o připsání bonusu k nově sjednanému povinnému ručení.

Bonusy a malusy se zohledňují i v online kalkulátorech povinného ručení po zadání SPZ vašeho vozidla.

VyplňteVyberteVyřešeno!