Předčasné splacení hypotéky – všechny 4 možnosti
18. 01. 2019

Předčasné splacení hypotéky – všechny 4 možnosti

Kdy můžete zdarma předčasně splatit hypotéku?

Pravidelná měsíční položka „splátka hypotéky“ na výpisu z účtu může být pro některé trnem v oku. Pokud máme zároveň volné finanční prostředky, je namístě otázka, jestli by se nevyplatilo snížit si alespoň částečně hypotéku, nebo ji dokonce celou splatit. Je to ale vůbec možné a vyplatí se to?

let
Stisknutím tlačítka “Odeslat” souhlasíte s obchodními podmínkami společnosti Chytrý Honza a.s., které najdete zde. O tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete informace zde.
let
Pro vámi zadaná kritéria jsme nanašli žádnou vhodnou hypotéku
ČS a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Celková výše úvěru 3 000 000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 18 547 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok), počet splátek: 300, úroková sazba fixovaná na 5 let ve výši 5,49 % ročně, poplatky spojené s úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů úvěru: správní poplatky za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč, náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovitosti 5 000 Kč, doba trvání úvěru: 25 let, roční procentní sazba nákladů činí 5,75 % a celková částka splatná spotřebitelem 5 577 472 Kč (za předpokladu, že se úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu nezmění). Reprezentativní příklad nezahrnuje náklady na pojištění zástavy (nemovitosti), jejich výše nám není známa. Tyto náklady budete platit příslušné pojišťovně, u které si pojištění sjednáte.
KB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Výše úvěru 3 200 000 Kč, splatnost 30 let, pevná úroková sazba 5,49 % p.a, fixace 3 roky, RPSN 6,08 %, celková splatná částka 6 825 946,26 Kč. 1. splátka úroků 6832 Kč, 2.-359. anuitní splátka 18170 Kč, 360. anuitní splátka 17354,26 Kč. Jednorázové poplatky za: poskytnutí úvěru 4 900 Kč, návrh na vklad do katastru 2 000 Kč, návrh na výmaz z katastru 2 000 Kč. Měsíční poplatky za: spravování úvěru 0 Kč, běžný účet MůjÚčet 0 Kč, el. výpisy 0 Kč, rizikové životní pojištění 800 Kč. Příklad je spočítán k datu čerpání od 1.následujícího měsíce a termínu splácení úvěru vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění – zástavní právo k nemovitosti, včetně pojištění nemovitosti.
ČSOB – Hypoteční banka
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Celková výše úvěru: 3 350 000 Kč Termín jednorázového čerpání úvěru v plné výši: 12 měsíců po podpisu smlouvy Doba trvání úvěru ode dne dočerpání úvěru: 30 let Pevná výpůjční úroková sazba: 5,59 % p.a. s fixací na 3 roky Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 6,44 % Celková částka zaplacená klientem: 7 390 592 Kč Měsíční splátka: 19 211 Kč Počet splátek: 360 O úvěr žádají dvě osoby Sjednáno inkaso z běžného účtu vedeného u ČSOB/Poštovní spořitelny alespoň 3 měsíce Platí při realizaci 3 plateb platební kartou měsíčně a za podmínky používání aplikace ČSOB Smart minimálně jednou za 3 měsíce. V případě nesplnění podmínek dle tohoto bodu se úroková sazba zvyšuje o 0,3procentního bodu. Sjednáno úvěrové životní pojištění či pojištění Náš život na 100 % výše úvěru od ČSOB Pojišťovny. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,2procentního bodu. Úvěr za splácení z účtu v ČSOB, na který chodí každý měsíc alespoň 50 000 Kč. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,1procentního bodu. Uvedená měsíční splátka zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a níže uvedených opakovaných poplatků hrazených s měsíční frekvencí.
RB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Výpočet RPSN vycházejí z předpokladu, že je úvěr čerpán jednorázově okamžitě po uzavření úvěrové smlouvy. Bance zaplatíte: poplatek za ocenění nemovitosti 5 900 Kč, poplatek za čerpání úvěru na návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí 1 900 Kč, jednu splátku úroků v období čerpání v maximální výši, odpovídající počet měsíčních anuitních splátek, měsíční poplatky za vedení běžného účtu ve výši 49 Kč (orientační údaj, banka nabízí i běžný účet bez poplatku). Dále jsou s úvěrem spojeny tyto jednorázové náklady nehrazené bance (uvedeny v orientační výši): náklady na pořízení výpisů z katastru nemovitostí 350 Kč, náklady na ověření podpisů smluv 240 Kč, náklady za zápis a výmaz do katastru nemovitostí ve výši 4500 Kč. Podmínkou poskytnutí úvěru je zřízení zástavního práva a zákazu zcizení k nemovitosti a sjednání pojištění nemovitosti včetně vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky.
UCB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Reprezentativní příklad: Celková výše úvěru 2 000 000 Kč. Doba trvání úvěru 300 měsíců. Úroková sazba 5,39 % p.a., pevná úroková sazba na 3 roky. Výše měsíční splátky 12 151 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 5,55 % p.a. Do RPSN jsou započítány jednorázové náklady na poskytnutí úvěru 2 900 Kč, vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč a ověření podpisu 50 Kč. Celková splatná částka 3 652 369,42 Kč. Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy. Informace k úrokové sazbě: Úroková sazba 5,39 % je platná pro fixaci na 3 roky a při poskytnutí úvěru ve výši maximálně 80 % hodnoty poskytnutého zajištění.

Hypoteční úvěr lze splatit kdykoliv. Má to však háček.

Zákon (zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru) skutečně umožňuje splatit úvěr z části či zcela kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru na bydlení, což je hypoteční úvěr, nicméně banka může žádat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ty nesmí požadovat pouze v některých případech. A ty je důležité znát, pokud chcete splatit hypotéku a ušetřit.

Znát řeč bank je důležité

U hypotečního úvěru se setkáte s pojmy jako fixace či výročí fixace. Fixace či fixační období je doba, po kterou banka garantuje stejnou úrokovou sazbu. Za dobu trvání hypotéky vás nejspíše bude čekat několik fixačních období, na jejichž konci přichází výročí fixace a nové nastavení fixace, tzv. refixace. Při ní banka navrhuje novou úrokovou sazbu a novou délku fixačního období (fixace).

Všechny 4 možnosti předčasného splacení hypotéky bez dalších nákladů

  1. Až 25 % celkové výše úvěru zdarma každý rok během fixace
  2. Přes 25 % celkové výše úvěru s poplatky každý rok během fixace
  3. Až 100 % celkové výše úvěru zdarma na konci fixace a v těžké životní situaci
  4. Až 100 % celkové výše úvěru s 1% poplatkem, max 50 000 Kč, při prodeji
Při předčasném splacení hypotéky stojí zákon na straně spotřebitele.

Hypotéku je možné splatit i mimo výročí fixace

Zatímco dříve se banky k předčasnému umoření hypotečního úvěru mimo výročí fixace stavěly negativně, nebo to umožňovaly jen za poplatek a za předem smluvně sjednaných podmínek, u smluv uzavřených od 1. prosince 2016 dřívější splacení umožnit musí. Zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru posílil pozici spotřebitele a umožnil předčasné splacení hypotéky, jak částečné, tak také kompletní, a to kdykoliv po celou dobu trvání úvěru na bydlení.

Zdarma každoročně až 25 % celkové výše úvěru. Při splacení nad 25 % celkové výše úvěru si může banka účtovat poplatky. Při splacení z důvodu prodeje financované nemovitosti poplatek bance nesmí přesáhnout 1 % z této mimořádné splátky, maximálně 50 000 Kč. Splacení v plné výši je vždy zdarma v případě nenadálé těžké životní situace nebo při výročí fixace.

Do určité výše musí být možné splacení zdarma

Každoročně musí být možné bezplatně splatit až 25 % celkové výše půjčky během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření hypoteční smlouvy. Za splacení úvěru nad tuto hranici nebo mimo tento termín už si banka může účtovat poplatky. I v takovém případě má však právo maximálně na úhradu účelně vynaložených nákladů, tedy prokazatelných, což bývají nejčastěji administrativní a finanční náklady. Tyto poplatky si každá banka řídí sama a je povinna je na požádání sdělit klientovi. Jejich výše nesmí podle zákona přesáhnout sumu úroků, které by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do konce období fixace.

Víte, že…

Bankovní poplatky za předčasné splacení musí být banka v případě sporu schopná obhájit před soudem.

Při splacení celé hypotéky z důvodu prodeje financované nemovitosti nesmí u smluv trvajících déle než dva roky poplatek bance přesáhnout 1 % z této mimořádné splátky, maximum je navíc stanoveno na 50 000 Kč. Bez poplatků je možné splatit hypoteční úvěr také v případě nenadálých těžkých životních situací, které znemožňují splácení, jako je například závažné onemocnění. Současně však musí být výrazně snížená schopnost splácet hypotéku. Banka bude při žádosti posuzovat příjmy všech spolužadatelů.

§ 117 Zákona o spotřebitelském úvěru nastavuje minimální požadavky na banky pro mimořádné splácení úvěru na bydlení. Banky ale mohou jít i nad rámec tohoto zákona a být ke svým klientům vstřícnější. Na trhu je tak nyní možné uzavřít hypoteční úvěr, který má zaručené mimořádné splátky zdarma po celou dobu.

Zdarma musí být stále splacení při výročí fixace

Zcela zdarma je také předčasné splacení hypotečního úvěru (částečné i kompletní) při dodržení původní doby fixace, tedy k výročnímu dni. Bez dalších nákladů je možné umořit dluh ještě do 3 měsíců poté, co poskytovatel půjčky klientovi sdělil novou výši úrokové sazby. Před výročím fixace je samozřejmě vhodné udělat si přehled o hypotékách nabízených dalšími bankami, s čímž vám může pomoci hypoteční kalkulačka.

Příklad úspory při mimořádné splátce

Pojďme se podívat na konkrétní situaci. Hypotéka je ve výši dva miliony korun, klient ji má na 20 let a úrokovou sazbu 2,5 % má zafixovanou na 5 let. Po dvou letech uvažuje o splacení 500 000 Kč a chce vědět, jestli se mu takový krok vyplatí. Pro zjednodušení neuvažuji odečet daní za zaplacené úroky.

Výše hypotéky2 000 000 Kč
Doba splácení20 let
Fixace5 let
  
Měsíční splátka10 598 Kč
 225 262 Kč
  
Mimořádná splátkapo 2 letech 25 % jistiny
 500 000 Kč
Úroky uhrazené v průběhu pětileté fixace186 368 Kč
  
Úspora38 894 Kč

Úroky uhrazené v průběhu pětileté fixace bez mimořádné splátky jsou rovny 225 262 Kč. Pokud by splatil část úvěru, úroky za pětileté období by byly nižší, rovny 186 368 Kč. Uspořil by tak 38 894 Kč. Otázkou zůstává, jestli je tato úspora pro klienta dostatečná, nebo by dokázal volné finanční prostředky lépe zhodnotit.

VyplňteVyberteVyřešeno!