3 kroky k ekologické likvidaci motorového vozidla
10. 12. 2019

3 kroky k ekologické likvidaci motorového vozidla

Svoje auto můžete mít rádi, ale s postupem času na silnicích přestává stačit, protože zkrátka nestíhá neúprosný technologický vývoj. Nastává chvíle, kdy si řeknete: “Co s ním?”

Můžete ho zkusit prodat (přečtěte si náš návod, jak mít pod kontrolou kupní smlouvu a bezproblémové předání automobilu). Možná už výdaje na opravy automobilu přesáhly únosnou mez a automobil se ukáže neprodejný. Druhá možnost je ekologická likvidace vozidel. Ani likvidace vozidel není strašák a dá se zvládnout i se všemi formalitami.

1. krok: Autovrakoviště a protokol o ekologické likvidaci vozidel

Autovrak je nebezpečný odpad (obsahuje oleje, kyseliny a různé chemické sloučeniny). Proto je zákonem stanovené, že se autovrak smí předat jen provozovateli specializovaného zařízení s autorizací pro likvidaci vozidla. Přehled těchto míst je veřejně přístupný a zpracovává ho Ministerstvo životního prostředí. Aktuálně jich je v České republice aktivních přes 500.

I části nepojízdného auta se dají díky ekologické likvidaci využít např. na náhradní díly.

Víte, že…

Likvidace vozidla se řídí následující legislativou: zákon č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, vyhláška č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky a vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Dobrá zpráva je, že ekologická likvidace majitele nic nestojí. Autovrakoviště nabízejí za vrak dokonce odměny. Nenechejte se ale zmást slíbenou vysokou odměnou a autovrakoviště si prověřte.

Automobil k ekologické likvidaci vozidla můžete přivézt sami. Pro nepojízdné auto si autovrakoviště zajistí odtah, cena se obvykle pohybuje okolo 200 Kč.

Za autovrak obdržíte na autovrakovišti okolo 1 000 Kč. Vůz se rozebere a použitelné části se prodávají (jedná se o katalyzátory, autobaterie, zpětná zrcátka), zbytek se sešrotuje, rozdrtí a prodává k druhotnému využití. Z auta si odnesete jen registrační značky.

Víte, že…

Automobil k likvidaci vozidel nemusí být předán kompletní, může být dokonce i ohořelý. Podmínkou předání jsou hlavní části karoserie s označením identifikačního čísla vozidla (VIN), motor a nápravy.

Ekologická likvidace vozidla je tedy jedinou cestou, která vede k odhlášení auta z registru vozidel a vy se vyhnete pozdějším poplatkům. V autorizovaném autovrakovišti vám také vystaví Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků neboli protokol o ekologické likvidaci vozidla (vzor je k nahlédnutí na webu Ministerstva životního prostředí).

Protokol o ekologické likvidaci obsahuje jedinečné elektronicky vygenerované číslo, které si můžete ověřit na webu MŽP, a které je nezbytné pro odhlášení vozidla z registru silničních vozidel na dopravním inspektorátu.

Víte, že…

Počet autovraků předaných do likvidace vozidel za rok 2018 bylo 169 715 a jejich průměrný věk je téměř 20 let.
Nepojízdné auto si autovrakoviště bez problému vyzvedne odtahovou službou.

2. krok: Zánik vozidla na úřadě

Dalším krokem k tomu, jak odhlásit auto, je návštěva registračních míst obecních úřadů s rozšířenou působností. K vyřazení vozidla z registru silničních vozidel se použije „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla“ (dále jen „žádost o vyřazení vozidla“). Vzor žádosti o vyřazení vozidla je k dispozici na webu Ministerstva dopravy.

K žádosti je potřeba doložit doklad totožnosti, velký technický průkaz, malý technický průkaz, registrační značky a doklad o ekologické likvidaci vozu. I tento správní úkon (nazýván jako zánik vozidla a dříve též trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel) je na úřadě zdarma.

Jak odhlásit auto? Návštěvě úřadu se nevyhnete.

Víte, že…

Existuje ještě druhý správní úkon, který se jmenuje vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (tzv. depozit). Jedná se o dočasné vyřazení automobilu z registru a provozu. Za tento úkon se platí 200 Kč a je na maximální dobu 12 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců.

3. krok: Zrušení povinného ručení

Posledním krokem je už jen oznámení pojišťovně (pojistiteli odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), že vozidlo bylo vyřazeno z provozu. K prokázání skutečnosti, že k vyřazení vozidla došlo, k němu přiložte kopii tzv. velkého technického průkazu, ve kterém je tato změna vyznačena.

Pojištění odpovědnosti zaniká ze zákona dnem vyřazení vozidla z provozu a pojistitel je povinen vrátit nespotřebovanou část pojistného zpět pojistníkovi.

VyplňteVyberteVyřešeno!