Investiční a rizikové životní pojištění: Kterou variantu zvolit
05. 02. 2018

Investiční a rizikové životní pojištění: Kterou variantu zvolit

Jde o dvě strany téže mince. Investiční a rizikové životní pojištění se však odlišují hned v několika bodech. Ukážeme vám nejdůležitější rozdíly.

Pro volbu ideální životní pojistky se vyplatí využít internetových srovnávačů.
Pro volbu ideální životní pojistky se vyplatí využít internetových srovnávačů.

Rizikové životní pojištění

Toto pojištění je výhodné například jako doplněk hypotečního úvěru. Nabízí pojistnou ochranu pro případ úmrtí, ale lze se také připojistit pro období pracovní neschopnosti, těžké nemoci nebo zranění. V případě, že k pojistné události nedojde, nevzniká žádný nárok na vyrovnání po ukončení pojistného období. Zásadní vliv na výši pojistného má věk a zdravotní stav pojištěnce, stejně jako povaha jeho zaměstnání. Není zde obsažena takzvaná rezervotvorná složka, oproti jiným variantám životního pojištění (všechny varianty vyjmenovává zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v příloze č. 1 části A „Odvětví životních pojištění“) bude pojistné obvykle nižší. Je také možné uzavřít pouze jednoletou smlouvu, výhodou je i možnost sjednání klesající nebo pevné pojistné částky.

Investiční pojištění

Tato forma pojistky má dvě složky – rizikovou a rezervotvornou. Zatímco riziková kryje případ smrti, případně pokud jsou sjednána tak i další připojištěná rizika, rezervotvorná se vkládá do investičního portfolia dle volby klienta. Může jít například o akcie nebo dluhopisy s různorodou mírou rizika a zhodnocení.

Investiční životní pojištění je daňově uznatelným výdajem, a to v případě, že doba trvání pojištění bude přinejmenším pětiletá. Oproti tomu rizikové životní pojištění nepřináší možnost žádných daňových odpisů. Pro volbu ideální životní pojistky se vyplatí využít internetových srovnávačů, které během několika okamžiků porovnají aktuální nabídky na trhu.

VyplňteVyberteVyřešeno!