• Funkční cookies

  • Cookies pro sociální média a reklamy

Investiční a rizikové životní pojištění: Kterou variantu zvolit

5. 2. 2018

Jde o dvě strany téže mince. Investiční a rizikové životní pojištění se však odlišují hned v několika bodech. Ukážeme vám nejdůležitější rozdíly.

životní pojištění

Pro volbu ideální životní pojistky se vyplatí využít internetových srovnávačů.

Rizikové životní pojištění

Toto pojištění je výhodné například jako doplněk hypotečního úvěru. Nabízí pojistnou ochranu nejen pro případ úmrtí, ale také pracovní neschopnosti, těžké nemoci nebo zranění. V případě, že k pojistné události nedojde, nevzniká žádný nárok na vyrovnání po ukončení pojistného období. Zásadní vliv na výši pojistného má věk a zdravotní stav pojištěnce, stejně jako povaha jeho zaměstnání. Není zde obsažena takzvaná investiční složka, oproti jiným variantám životního pojištění bude pojistné obvykle nižší. Je také možné uzavřít pouze jednoletou smlouvu, výhodou je i možnost sjednání klesající nebo pevné pojistné částky.

Investiční pojištění

Tato forma pojistky má dvě složky – rizikovou a rezervotvornou. Zatímco riziková kryje případ smrti, rezervotvorná se vkládá do investičního portfolia dle volby klienta. Může jít například o akcie nebo dluhopisy s různorodou mírou rizika a zhodnocení.

Investiční životní pojištění je daňově uznatelným výdajem, a to v případě, že doba trvání pojištění bude přinejmenším pětiletá. Oproti tomu rizikové životní pojištění nepřináší možnost žádných daňových odpisů. Pro volbu ideální životní pojistky se vyplatí využít internetových srovnávačů, které během několika okamžiků porovnají aktuální nabídky na trhu.

Související články