Jak na výpověď nájemní smlouvy
04. 06. 2019

Jak na výpověď nájemní smlouvy

Chystáte se začít novou kapitolu života ve vysněném bydlení nebo vyrážíte na cestu kolem světa? Než začnete balit do papírových krabic od banánů, nezapomeňte ukončit stávající nájemní smlouvu. Způsobů, jak na to, je hned několik a v tomto článku vás navedeme, abyste vše v pohodě zvládli.

Editováno: Květen 2023

Celá právní úprava nájmu bytu a domu, včetně práv a povinností nájemce a pronajímatele při ukončení nájemní smlouvy je sepsána v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Ve zkratce říká, že nájemní smlouvu je možné ukončit dvěma způsoby, a to buď dohodou, nebo výpovědí.

Klíče od dveří v zámku

Ukončení nájemní smlouvy je možné buď dohodou, nebo jednostrannou výpovědí. Výpovědní lhůta je zpravidla tříměsíční.

Zhruba pětina Čechů preferuje bydlení v pronájmu.

Ukončení nájemní smlouvy dohodou

Jestliže máte před sebou podepsanou smlouvu na dobu určitou, je nejsnazší ji nechat doběhnout do konce doby, po kterou byla sjednána. Řešíte-li ale důvod, pro který je třeba nájemní smlouvu ukončit dříve, myslete na tříměsíční výpovědní lhůtu a ukončení řešte výpovědí. Lhůta běží od prvního dne následujícího měsíce, kdy byla dohoda o ukončení podnájmu podepsána oběma smluvními stranami. Nájemní smlouvu na dobu neurčitou je možné ukončit prakticky kdykoliv, opět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy je nejhladší a nejpohodlnější cestou.

Muž a žena balí vybavení domácnosti do papírových krabic

Před předáním bytu pronajímateli je třeba jej uvést do původního stavu a je-li stanoveno v nájemní smlouvě, tak například i vymalovat.

Výpověď nájemní smlouvy na dobu neurčitou

Mohou ovšem nastat situace, kdy pronajatý byt nebo dům opouštíte ne zrovna v úplné pohodě. A namísto dohody musíte řešit jednostranné vypovězení nájemní smlouvy. Jako nájemce se smlouvou na dobu neurčitou nemusíte ve výpovědi uvádět konkrétní důvod, proč chcete současnou adresu opustit. Smlouvu lze vypovědět kdykoliv s tříměsíční výpovědní lhůtou, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak, například na jejím zkrácení.

Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou

Pokud je ale na vaší smlouvě přesné datum jejího konce, pak musíte uvést důvod výpovědi. Důvody, kdy je možné smlouvu vypovědět dříve, uvádí zákon. Je to například stěhování za prací nebo změna zdravotního stavu. I zde platí tříměsíční výpovědní lhůta.

Co když smlouvu vypoví pronajímatel

Obdržíte-li výpověď nájemní smlouvy od pronajímatele, je povinen vás informovat o konkrétních důvodech ukončení vaší nájemní smlouvy. A zároveň vám musí poskytnout možnost se k výpovědi vyjádřit, namítat a umožnit přezkoumání výpovědi smlouvy u soudu. Pokud souhrn informací k možnostem odvolání ve výpovědi není, pak výpověď neplatí.

Odstoupení od nájemní smlouvy

Co když ani dohoda ani výpověď není to, co hledáte a chcete od nájemní smlouvy jednoduše odstoupit? Pokud něco v bytě není, jak má být a pronajímatel nespolupracuje, nabízí se opět varianta nájemní smlouvu vypovědět. Samotné odstoupení od nájemní smlouvy možné není.

Náležitosti výpovědi nájemní smlouvy

Platí že, co je psáno, je dáno. A proto je třeba vše sepsat na papír. Jestliže posíláte výpověď poštou, raději zvolte doporučené psaní. Ať máte jistotu, že dopis byl doručen do správných rukou. Na emailovou komunikaci nebo telefon nespoléhejte. Výpověď musí obsahovat informace o obou smluvních stranách, tedy vaše a pronajímatele, dále označení bytu nebo domu, pokud možno co nejpřesnější a na závěr váš jednoznačný projev vůle nájemní smlouvu ukončit.

Výpověď – obecný vzor

Výpověď – neplacení nájmu

Co když pronajímatel nechce vrátit kauci

Situace, kdy nájemce při ukončování nájemní smlouvy bojuje o svoji kauci, kterou složil při podpisu smlouvy, je častým problémem. Detailně sepsaný předávací protokol při přebírání bytu je řešením. V tomto dokumentu jsou uvedeny všechny součásti, s kterými přebíráte byt k užívání.

let
let
Stisknutím tlačítka “Odeslat” souhlasíte s obchodními podmínkami společnosti Chytrý Honza a.s., které najdete zde. O tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete informace zde.

Jestliže vady, za které pronajímatel požaduje úhradu z vaší kauce, nejsou v protokolu uvedeny, má nárok po vás požadovat jejich opravu nebo si strhnout poměrnou část kauce. Vždy usilujte o vzájemnou dohodu. Pokud ale nebude ochoten pronajímatel vámi složenou kauci vrátit zpět, dožadujte se svých práv a vyhledejte právníka. Doporučujeme vždy pořizovat fotodokumentaci a společnou komunikaci, např. emaily a smsky ukládat.

Nejčastější důvody pro nevrácení nebo krácení kauce

Vymalování bytu
Poškození zapůjčeného nábytku nebo jeho pevných součástí (v kuchyni nebo koupelně)
Nezaplacený nájem
Nedoplatky na zálohách energií a služeb

A nakonec, když už je vše hotovo a vyřízeno, nezapomeňte na pojištění vašeho nového bydlení. Pojištění domácnosti pro vás a pojištění odpovědnosti pro případ, kdy něco rozbijete v pronajatém bytě, nebo že něco provedete sousedům. Například, že vám vyteče pračka. Porovnejte si jednoduše, a na jednom místě nabídku pojištění domácnosti a odpovědnosti online.

VyplňteVyberteVyřešeno!