Jak na výpověď nájemní smlouvy
04. 06. 2019

Jak na výpověď nájemní smlouvy

Chystáte se začít novou kapitolu života ve vysněném bydlení nebo vyrážíte na cestu kolem světa? Než začnete balit do papírových krabic od banánů, nezapomeňte ukončit stávající nájemní smlouvu. Způsobů, jak na to, je hned několik a v tomto článku vás navedeme, abyste vše v pohodě zvládli.

Editováno: Květen 2023

Celá právní úprava nájmu bytu a domu, včetně práv a povinností nájemce a pronajímatele při ukončení nájemní smlouvy je sepsána v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Ve zkratce říká, že nájemní smlouvu je možné ukončit dvěma způsoby, a to buď dohodou, nebo výpovědí.

Klíče od dveří v zámku

Ukončení nájemní smlouvy je možné buď dohodou, nebo jednostrannou výpovědí. Výpovědní lhůta je zpravidla tříměsíční.

Zhruba pětina Čechů preferuje bydlení v pronájmu.

Ukončení nájemní smlouvy dohodou

Jestliže máte před sebou podepsanou smlouvu na dobu určitou, je nejsnazší ji nechat doběhnout do konce doby, po kterou byla sjednána. Řešíte-li ale důvod, pro který je třeba nájemní smlouvu ukončit dříve, myslete na tříměsíční výpovědní lhůtu a ukončení řešte výpovědí. Lhůta běží od prvního dne následujícího měsíce, kdy byla dohoda o ukončení podnájmu podepsána oběma smluvními stranami. Nájemní smlouvu na dobu neurčitou je možné ukončit prakticky kdykoliv, opět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy je nejhladší a nejpohodlnější cestou.

Muž a žena balí vybavení domácnosti do papírových krabic

Před předáním bytu pronajímateli je třeba jej uvést do původního stavu a je-li stanoveno v nájemní smlouvě, tak například i vymalovat.

Výpověď nájemní smlouvy na dobu neurčitou

Mohou ovšem nastat situace, kdy pronajatý byt nebo dům opouštíte ne zrovna v úplné pohodě. A namísto dohody musíte řešit jednostranné vypovězení nájemní smlouvy. Jako nájemce se smlouvou na dobu neurčitou nemusíte ve výpovědi uvádět konkrétní důvod, proč chcete současnou adresu opustit. Smlouvu lze vypovědět kdykoliv s tříměsíční výpovědní lhůtou, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak, například na jejím zkrácení.

Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou

Pokud je ale na vaší smlouvě přesné datum jejího konce, pak musíte uvést důvod výpovědi. Důvody, kdy je možné smlouvu vypovědět dříve, uvádí zákon. Je to například stěhování za prací nebo změna zdravotního stavu. I zde platí tříměsíční výpovědní lhůta.

Co když smlouvu vypoví pronajímatel

Obdržíte-li výpověď nájemní smlouvy od pronajímatele, je povinen vás informovat o konkrétních důvodech ukončení vaší nájemní smlouvy. A zároveň vám musí poskytnout možnost se k výpovědi vyjádřit, namítat a umožnit přezkoumání výpovědi smlouvy u soudu. Pokud souhrn informací k možnostem odvolání ve výpovědi není, pak výpověď neplatí.

Odstoupení od nájemní smlouvy

Co když ani dohoda ani výpověď není to, co hledáte a chcete od nájemní smlouvy jednoduše odstoupit? Pokud něco v bytě není, jak má být a pronajímatel nespolupracuje, nabízí se opět varianta nájemní smlouvu vypovědět. Samotné odstoupení od nájemní smlouvy možné není.

Náležitosti výpovědi nájemní smlouvy

Platí že, co je psáno, je dáno. A proto je třeba vše sepsat na papír. Jestliže posíláte výpověď poštou, raději zvolte doporučené psaní. Ať máte jistotu, že dopis byl doručen do správných rukou. Na emailovou komunikaci nebo telefon nespoléhejte. Výpověď musí obsahovat informace o obou smluvních stranách, tedy vaše a pronajímatele, dále označení bytu nebo domu, pokud možno co nejpřesnější a na závěr váš jednoznačný projev vůle nájemní smlouvu ukončit.

Výpověď – obecný vzor

Výpověď – neplacení nájmu

Co když pronajímatel nechce vrátit kauci

Situace, kdy nájemce při ukončování nájemní smlouvy bojuje o svoji kauci, kterou složil při podpisu smlouvy, je častým problémem. Detailně sepsaný předávací protokol při přebírání bytu je řešením. V tomto dokumentu jsou uvedeny všechny součásti, s kterými přebíráte byt k užívání.

let
Stisknutím tlačítka “Odeslat” souhlasíte s obchodními podmínkami společnosti Chytrý Honza a.s., které najdete zde. O tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete informace zde.
let
Pro vámi zadaná kritéria jsme nanašli žádnou vhodnou hypotéku
ČS a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Celková výše úvěru 3 000 000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 18 547 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok), počet splátek: 300, úroková sazba fixovaná na 5 let ve výši 5,49 % ročně, poplatky spojené s úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů úvěru: správní poplatky za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč, náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovitosti 5 000 Kč, doba trvání úvěru: 25 let, roční procentní sazba nákladů činí 5,75 % a celková částka splatná spotřebitelem 5 577 472 Kč (za předpokladu, že se úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu nezmění). Reprezentativní příklad nezahrnuje náklady na pojištění zástavy (nemovitosti), jejich výše nám není známa. Tyto náklady budete platit příslušné pojišťovně, u které si pojištění sjednáte.
KB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Výše úvěru 3 200 000 Kč, splatnost 30 let, pevná úroková sazba 5,49 % p.a, fixace 3 roky, RPSN 6,08 %, celková splatná částka 6 825 946,26 Kč. 1. splátka úroků 6832 Kč, 2.-359. anuitní splátka 18170 Kč, 360. anuitní splátka 17354,26 Kč. Jednorázové poplatky za: poskytnutí úvěru 4 900 Kč, návrh na vklad do katastru 2 000 Kč, návrh na výmaz z katastru 2 000 Kč. Měsíční poplatky za: spravování úvěru 0 Kč, běžný účet MůjÚčet 0 Kč, el. výpisy 0 Kč, rizikové životní pojištění 800 Kč. Příklad je spočítán k datu čerpání od 1.následujícího měsíce a termínu splácení úvěru vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění – zástavní právo k nemovitosti, včetně pojištění nemovitosti.
ČSOB – Hypoteční banka
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Celková výše úvěru: 3 350 000 Kč Termín jednorázového čerpání úvěru v plné výši: 12 měsíců po podpisu smlouvy Doba trvání úvěru ode dne dočerpání úvěru: 30 let Pevná výpůjční úroková sazba: 5,59 % p.a. s fixací na 3 roky Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 6,44 % Celková částka zaplacená klientem: 7 390 592 Kč Měsíční splátka: 19 211 Kč Počet splátek: 360 O úvěr žádají dvě osoby Sjednáno inkaso z běžného účtu vedeného u ČSOB/Poštovní spořitelny alespoň 3 měsíce Platí při realizaci 3 plateb platební kartou měsíčně a za podmínky používání aplikace ČSOB Smart minimálně jednou za 3 měsíce. V případě nesplnění podmínek dle tohoto bodu se úroková sazba zvyšuje o 0,3procentního bodu. Sjednáno úvěrové životní pojištění či pojištění Náš život na 100 % výše úvěru od ČSOB Pojišťovny. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,2procentního bodu. Úvěr za splácení z účtu v ČSOB, na který chodí každý měsíc alespoň 50 000 Kč. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,1procentního bodu. Uvedená měsíční splátka zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a níže uvedených opakovaných poplatků hrazených s měsíční frekvencí.
RB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Výpočet RPSN vycházejí z předpokladu, že je úvěr čerpán jednorázově okamžitě po uzavření úvěrové smlouvy. Bance zaplatíte: poplatek za ocenění nemovitosti 5 900 Kč, poplatek za čerpání úvěru na návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí 1 900 Kč, jednu splátku úroků v období čerpání v maximální výši, odpovídající počet měsíčních anuitních splátek, měsíční poplatky za vedení běžného účtu ve výši 49 Kč (orientační údaj, banka nabízí i běžný účet bez poplatku). Dále jsou s úvěrem spojeny tyto jednorázové náklady nehrazené bance (uvedeny v orientační výši): náklady na pořízení výpisů z katastru nemovitostí 350 Kč, náklady na ověření podpisů smluv 240 Kč, náklady za zápis a výmaz do katastru nemovitostí ve výši 4500 Kč. Podmínkou poskytnutí úvěru je zřízení zástavního práva a zákazu zcizení k nemovitosti a sjednání pojištění nemovitosti včetně vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky.
UCB a.s.
Hypotéka

Reprezentatívní příklad

Reprezentativní příklad: Celková výše úvěru 2 000 000 Kč. Doba trvání úvěru 300 měsíců. Úroková sazba 5,39 % p.a., pevná úroková sazba na 3 roky. Výše měsíční splátky 12 151 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 5,55 % p.a. Do RPSN jsou započítány jednorázové náklady na poskytnutí úvěru 2 900 Kč, vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč a ověření podpisu 50 Kč. Celková splatná částka 3 652 369,42 Kč. Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy. Informace k úrokové sazbě: Úroková sazba 5,39 % je platná pro fixaci na 3 roky a při poskytnutí úvěru ve výši maximálně 80 % hodnoty poskytnutého zajištění.

Jestliže vady, za které pronajímatel požaduje úhradu z vaší kauce, nejsou v protokolu uvedeny, má nárok po vás požadovat jejich opravu nebo si strhnout poměrnou část kauce. Vždy usilujte o vzájemnou dohodu. Pokud ale nebude ochoten pronajímatel vámi složenou kauci vrátit zpět, dožadujte se svých práv a vyhledejte právníka. Doporučujeme vždy pořizovat fotodokumentaci a společnou komunikaci, např. emaily a smsky ukládat.

Nejčastější důvody pro nevrácení nebo krácení kauce

Vymalování bytu
Poškození zapůjčeného nábytku nebo jeho pevných součástí (v kuchyni nebo koupelně)
Nezaplacený nájem
Nedoplatky na zálohách energií a služeb

A nakonec, když už je vše hotovo a vyřízeno, nezapomeňte na pojištění vašeho nového bydlení. Pojištění domácnosti pro vás a pojištění odpovědnosti pro případ, kdy něco rozbijete v pronajatém bytě, nebo že něco provedete sousedům. Například, že vám vyteče pračka. Porovnejte si jednoduše, a na jednom místě nabídku pojištění domácnosti a odpovědnosti online.

VyplňteVyberteVyřešeno!