Životní pojištění a daně: 4 podmínky pro odpočet
28. 11. 2018

Životní pojištění a daně: 4 podmínky pro odpočet

Životní pojištění patří mezi státem podporované finanční produkty. Máte-li sjednanou životní pojistku a přemýšlíte, jak ji co nejefektivněji využít při daňových odvodech, máme řešení. Životní pojištění a daně tak mohou jít skvěle dohromady.

Využití daňového odpočtu

Životní pojištění je jedním z nejpopulárnějších finančních produktů, u kterého můžete při splnění zákonných podmínek využít tzv. daňový odpočet. A to znamená placení nižší daně z příjmu.

Víte, že…

Možnost odpisu částky ze životního pojištění a podmínky s tím spojené stanovuje Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb.

Jak odpočet uplatnit

Odpočet životního pojištění od daňového základu lze uplatnit prostřednictvím daňového přiznání nebo v ročním zúčtování daně, které provádí zaměstnavatel. Odečitatelná částka se odvíjí od celkové sumy, kterou v daném roce zaplatíte na pojistném. Při maximální výši odečtu můžete ušetřit až 3 600 Kč na samotné dani.

TIP: Pokud mají v rodině uzavřenou životní pojistku oba manželé, při maximálním odečtu ušetří rodina na daních dvojnásobek.

U životního pojištění lze při splnění zákonných podmínek uplatnit daňový odpočet.

Podmínky:

  1. Odečíst lze až 24 000 Kč – toto pravidlo platí i v případě uzavření několika životních pojistek.
  2. Odčitatelnou částku je nutné doložit písemně – doklad zasílá pojišťovna vždy na začátku roku následujícího po období, které budete účtovat (tj. za rok 2018 to bude obvykle během ledna či února 2019). Originál potvrzení donesete svému zaměstnavateli nebo bude součástí vašeho daňového přiznání.
  3. Pojistné se uplatňuje za celý kalendářní rok – zároveň se sem započítávají i mimořádné platby pojistného.
  4. Daňové zvýhodnění lze využít jen u určitého typu smlouvy – jde o takovou životní pojistku, kde je výplata pojistného sjednána až po šedesáti kalendářních měsících od data jejího uzavření. Zároveň k vyplacení pojistného dojde nejdříve v tom roce, kdy pojištěná osoba dosáhne věku 60 let. Poslední podmínkou je skutečnost, že u této životní pojistky nesmí být sjednána možnost průběžného vyplácení finančních prostředků.

Pozor na výjimky

V případě daňových odpočtů mějte na paměti, že existují také výjimky, které odečítat nelze. Jde například o úrazové pojištění nebo pojištění závažných onemocnění.

Že životní pojistku ještě nemáte? Pro výběr té pravé využijte online srovnávač.

VyplňteVyberteVyřešeno!