Nejlepší úrazové pojištění od A do Z
15. 11. 2018

Nejlepší úrazové pojištění od A do Z

Úrazy a nemoci číhají všude. Ovlivnit je můžeme jen do určité míry. Přitom jsou i takové, které nás vyřadí z provozu na týdny, měsíce i roky. Jak se na to připravit? Vyberte si to nejlepší úrazové pojištění.

Pro koho je úrazové pojištění vhodné?

Některé úrazy jsou opravdu nepříjemné a způsobí i velké výpadky vašich příjmů. Skončíte v pracovní neschopnosti, nebo dokonce dočasně upoutáni na lůžko. Přesně to jsou případy, kdy se sjednání úrazového pojištění vyplatí. Především pak tam, kde jsou důležité závazky: hypotéka či jiné splátky, které zkrátka nepočkají.

Stisknutím tlačítka “Zobrazit výsledky” souhlasíte s obchodními podmínkami společnosti Chytrý Honza a.s., které najdete zde. O tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete informace zde.
Kooperativa Flexi
Flexi
Pro jistotu, pokud vás potká nemoc, invalidita nebo úraz. Životní pojištění se flexibilně přizpůsobí životní situaci jednotlivce i celé rodiny. Nastavíte si ho dle vašich potřeb tak, aby pomohlo v případě snížení nebo úplného výpadku příjmu po nemoci nebo úrazu.
 • dokáže flexibilně reagovat na změny ve vašem životě
 • výrazné slevy až 30 % při komplexním pojištění vážných rizik.
 • platí po celém světě
 • nemá přirážky za zaměstnání ani rekreační sport, pojistí vrcholové i profesionální sportovce.
Vstupní a výstupní věk
Vstupní́ věk: dovršených 18 let k datu sjednání nabídky – 70 let
Výstupní věk: 80 let
Minimální výše běžného pojistného
Minimální výše běžného pojistného – 300 Kč / měsíčně
Investiční složka
Životní pojištění FLEXI je životním pojištěním s volitelnou investiční složkou. Umožňuje Vám spojení komplexní pojistné ochrany a možnosti investování podle Vámi zvolené investiční strategie.
Minimální pojistná doba
minimální doba trvání pojištění je 5 let
maximální doba trvání pojištění je do roku, ve kterém se dožijete maximálně 80 let
Čekací doba
nejdříve od 0.00 hod. dne následujícího po datu sepsání – počátek pojištění lze odložit maximálně o 3 měsíce
ČPP NEON
Neon
Nastavte si pojistnou ochranu pro případ úrazu či nemoci s pojistným krytím smrti a dožití. NEON je komplexní životní a úrazové pojištění, které umí pojistné navíc zhodnotit. Sjednejte si NEON, abyste si mohli v klidu užívat život naplno za každé situace.Pojistné plnění za hospitalizaci nyní poskytneme kdekoliv na světě a bez omezení počtu dnů.
 • Víme, že lidí s civilizačními chorobami neustále přibývá. Proto nabízíme krytí úrazu pro klienty trpící cukrovkou bez omezení.
 • Pojistné plnění za hospitalizaci nyní poskytneme kdekoliv na světě a bez omezení počtu dnů.
 • U denního odškodného úrazem stačí doložit dokumenty z prvotního vyšetření. Plníme ihned od prvního dne léčení úrazu a nevyžadujeme dodatečné lékařské zprávy.
 • Zaplatíme dva cykly asistované reprodukce nehrazené státem a postavíme se za vás v případě nutné operace dítěte díky jeho vrozené vadě.
 • Úrazové připojištění sjednáte až do 85 let (varianta LIFE a RISK), navíc s rozšířeným krytím.
 • Připojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace mohou sjednat i klienti v I. stupni invalidity.
 • Díky připojištění ČPP Pomoc zodpovíme dotazy z oblasti zdravotní a sociálně právní problematiky a poskytneme vám poradenství. 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně.
Vstupní a výstupní věk
Vstupní́ věk: dovršených 18 let k datu sjednání nabídky – 70 let Výstupní věk: 85 let
Minimální výše běžného pojistného
Minimální výše běžného pojistného – 100 Kč / měsíčně
Investiční složka
U investičního životního pojištění alokuje pojistník pojistné podle své úvahy do portfolia a fondů, včetně možnosti investovat do Garantovaného fondu. U NEON INVEST je minimální investované pojistné již od 0 Kč (nemusí platit pro všechny verze NEON INVEST, u některých verzí se jednalo o částku 50 Kč).
Minimální pojistná doba
minimální doba trvání pojištění je 5 let maximální doba trvání pojištění je do roku, ve kterém se dožijete maximálně 85 let
Čekací doba
2 měsíce
Uniqa Domino
Domino
S jedním pojištěním získáte klid ve všech nenadálých situacích, které v životě mohou nastat. Životní pojištění DOMINO Risk si sestavíte na míru podle aktuálních potřeb. A když ve vašem životě nastane změna (například sňatek, narození dětí, platový postup, odchod dětí z domova) nebo dojde na finanční závazky (hypotéka), můžete jej dané situaci přizpůsobit. Hodí se zejména pro všechny, na jejichž výdělečné činnosti a péči jsou závislé další osoby.
 • pojištění až dvou dospělých osob a neomezeného počtu dětí v jedné smlouvě
 • zajištění všech hlavních rizik a nejširší nabídka připojištění podle vašich potřeb
 • možnost navýšení pojistných částek při zásadních životních událostech
 • cenové zvýhodnění pojištění pro případ smrti oproti investičnímu pojištění
 • speciální krytí (pojištění horních končetin, pojištění proti ztrátě řidičského průkazu ze zdravotních důvodů, měsíční dávka v pracovní neschopnosti apod.)
 • bezplatná poradna ke koronaviru, která zahrnuje konzultace s odborníky, hotline se zdravotním personálem a dotazník pro lepší zvládnutí onemocnění COVID-19
 • nadstandardní služby Diagnose.me v oblasti zdraví a zdravého životního stylu na jeden rok zdarma
 • zrychlená likvidace škody pojištění osob
Vstupní a výstupní věk
Vstupní́ věk: dovršených 15 let k datu sjednání nabídky – 55 let Výstupní věk: 80 let
Minimální výše běžného pojistného
Cena pojistného: minimálně 300,- Kč měsíčně, při jiné frekvenci 1.000,- Kč
Investiční složka
Pojištění nabízí kromě krytí rizik možnost pravidelného investování v různých investičních programech podle vaší volby ke zhodnocování prostředků. Při pravidelném ukládání finančních prostředků na důchod si můžete snížit daňový základ až o 24 000 Kč ročně.
Minimální pojistná doba
minimálně 5 let
Čekací doba
Pojištění smrti – ne Invalidita – 12 měsíců (diagnóza může nastat už v průběhu čekací doby) Pracovní neschopnost – 2 měsíce. Závažné onemocnění – 2 měsíce.
NN Orange Risk
Orange Risk
Dobře víme, že životní situace se mění každým dnem. Ideální je mít produkt, který se jim dokáže vždy přizpůsobit. Na to jsme mysleli a připravili prémiové rizikové životní pojištění za atraktivní cenu, které vás bude provázet celý život.
 • Pro celou rodinu až do deseti členů, a to na jedné smlouvě
 • Slevy max 32%: Fit Program, Fit Dárce, Fit Prevence, Fit BMI
 • Jistíme Vás kdekoliv na světě
Vstupní a výstupní věk
Pro děti i dospělé až do 85 let.
Minimální výše běžného pojistného
Již od 300 Kč / měsíčně
Investiční složka
Životní pojištění NN – Orange je životním pojištěním s volitelnou investiční složkou. Umožňuje Vám spojení komplexní pojistné ochrany a možnosti investování podle Vámi zvolené investiční strategie.
Minimální pojistná doba
Nejméně na 5 let a třeba i na 40 let.
Čekací doba
2 měsíce
ČSOB Náš Život
Náš Život
Náš život je jednoduché rizikové životní pojištění, které si poskládáte tak, jak potřebujete, aniž by vám někdo diktoval, kolik musíte minimálně platit. Protože nikdo z nás neumí předem odhadnout, co ho v budoucnu čeká, je lepší být vždy připraven. Díky pojištění Náš život zabezpečíte sebe a svou rodinu, když se život zkomplikuje.
 • Srozumitelné pojistné podmínky bez nesmyslných výluk.
 • Můžete si navýšit pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu v případě významných životních událostí.
 • Pokud máte úvěr nebo jste často na cestách, máme pro vás speciální cenově výhodná řešení.
 • Dvojnásobné plnění v případě hospitalizace na JIP a ARO. Jako jediní na trhu vyplácíme pojistné plnění i v případě neodkladné operace.
 • Můžete si sjednat pojištění úrazu bez zkoumání zdravotního stavu
Vstupní a výstupní věk
Vstupní́ věk: dovršených 15 let, k datu sjednání nabídky – 80 let Výstupní věk: max 85 let
Minimální výše běžného pojistného
Minimální výše běžného pojistného – 30 Kč / měsíčně
Investiční složka
S investiční složkou lze získat daňovou úlevu až 3 600 Kč ročně a příspěvek zaměstnavatele, který je do limitu 50 000 Kč ročně osvobozen od daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
Minimální pojistná doba
minimální doba trvání pojištění je 5 let
Čekací doba
2 měsíce pro všechna volitelná pojištění (neuplatňujeme v případě úrazu)
GČP Belmondo
Belmondo
Pojištění poskytuje ochranu před snížením životního standardu způsobeným invaliditou nemocí či úrazem a pokryje dodatečné náklady spojené se zdravotním omezením.
 • Komplexní životní pojištění pro celou rodinu
 • Za zdravý životní styl získáte zpětnou slevu na pojistném
 • Peníze vyplácíme rychle a hradíme i následnou péči v lázních
 • Plníme i za úrazy dětí při rizikových či extrémních činnostech a sportech
 • Máme až 10násobné progresivní plnění.
 • Nabízíme progresivní plnění již od 15% tělesného poškození.
 • Pojistíme každé povolání. Už nemáme nepojistitelná povolání, ani povolání s omezeným rozsahem pojištění.
 • Povolání dělíme jen do 2 skupin
Vstupní a výstupní věk
Vstupní́ věk: dovršených 18 let, k datu sjednání nabídky – 96 let Výstupní věk: max 99 let
Minimální výše běžného pojistného
– není určena
Investiční složka
Investiční varianta pojištění Můj život umožňuje vytvoření finanční rezervy pro různé životní situace, nejen pro udržení životního standardu v penzi. Investovat můžete dle zvolené strategie do fondů: Fond fondů vyvážený Dynamický fond fondů Fond konzervativní
Minimální pojistná doba
minimální doba trvání pojištění je 3 roky
Čekací doba
Smrt – ne Úrazové pojištění – 3 dny Závažné onemocnění, Invalidita – 3 měsíce

Produkt s názvem “úrazové pojištění” jako takové se v praxi již často nepoužívá. Úraz totiž není to nejhorší, co vás dokáže vyřadit z provozu na týdny, měsíce či roky. Ze statistických údajů je totiž patrné, že nejvíce ohrožující jsou právě dlouhodobé nemoci. Proto dnes volíme rizikové životní pojištění, které řeší jak úrazová rizika, tak ta životní,“

upřesňuje Mgr. Zdeňka Hrdá, finanční specialista Finovo, s.r.o.

Jak pojistku správně nastavit?

Důležité je si hned na začátku jasně stanovit, co od pojištění očekáváte. Co by vaše pojistka měla krýt. Ne každé úrazové pojištění vám totiž bude sedět. Některá se specializují hlavně na krytí těch základních rizik, jiná jsou schopná v nabídce obsáhnout i speciální připojištění.

Jen tak si pak budete moct zvolit to nejlepší úrazové pojištění.

Stačí se pustit do srovnávání úrazového pojištění online.

Některé úrazy vás mohou vyřadit z nadlouho; s úrazovým pojištěním tedy neváhejte.

Co kryje úrazová pojistka:

 1. Denní odškodnění – úrazové pojištění ho kryje většinou od určitého dne, kdy se s úrazem léčíte nebo jste kvůli němu v pracovní neschopnosti. Ani tato složka pojištění není ale podmínkou. Pokud tedy budete úrazovou pojistku řešit online,dobře srovnávejte.
 2. Pobyt v nemocnici – pokud toto vaše pojistka obsahuje, znamená to, že za každý den v nemocnici dostanete určitou částku.
 3. Trvalé následky po úrazu – každá pojišťovna má pro úrazové pojištění nastavené tabulky. Stanovuje tak rozsah vašeho úrazu a za ten vás odškodní určitou procentuální částkou z vaší pojistné částky. Znamená to, že za vyražený zub zkrátka dostanete míň než za komplikované úrazy. Důležité pak je si tyto tabulky nastudovat. Nutno podotknout, že pojišťovny v takovém případě řeší třeba i to, jestli úraz máte na pravé, nebo levé ruce.
 4. Smrt následkem úrazu – i na tyto smutné okolnosti může úrazové pojištění myslet. Pokud se něco takového přihodí, vyplatí se pojistná částka pozůstalým.
 5. Úrazový důchod – pokud je to stanoveno ve smlouvě, může člověk s trvalými následky po úrazu pobírat i měsíční nebo roční odškodnění, něco jako důchod.
 6. Další připojištění – některé pojistky zahrnují i další rizika a možnosti, například uhrazení nákladů na kosmetické úpravy po úrazu. Jiné zase nabízejí úrazové pojištění v případě automobilových nehod.

Různá délka úrazového pojištění

Úrazové pojištění rozlišujeme na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé úrazové pojištění je velmi flexibilní: lze je sjednat i na velmi krátký časový úsek (většinou ale nemůže být sjednáno na delší dobu než jeden měsíc) a zaplatit je můžete jen pár dnů před plánovanou akcí. Vyplatí se například v době, kdy víte, že by mohlo dojít k úrazu (například jedete na hory lyžovat).

Dlouhodobé úrazové pojištění se sjednává na delší dobu, je přizpůsobeno běžnému životu pojištěné osoby a platí se v pravidelných splátkách. A právě u tohoto typu pojištění zvažujte výše uvedené možnosti krytí.

Věk a zdravotní stav pojištěnce mají na výši pojistného zásadní vliv.

Kolik stojí úrazové pojištění

Cena při sjednání úrazové pojištění se liší pojišťovnu od pojišťovny. Pojistné se odvíjí od několika parametrů:

 • věk,
 • zdravotní stav,
 • profese – čím rizikovější povolání, tím bude částka vyšší (některá povolání jsou dokonce prakticky nepojistitelná, například krotitel divokých šelem),
 • pojištěné položky – co vše chcete, aby pojistka zahrnovala,
 • pojistné limity – tedy částky, které vám budou v případě pojistné události vyplaceny,
 • sport – pojišťovna se bude ptát, zda pravidelně sportujete. Profesionálové zaplatí za pojistku více.

S pomocí kalkulaček na internetu posoudíte, na kolik vás úrazová pojistka vyjde. Může stát i jen několik stovek, důležité ale je dobře si nastavit, na kolik chcete být pojištění. Obecně se většinou pracuje s částkou alespoň jeden milion korun.

Věk a zdravotní stav pojištěnce mají na výši pojistného zásadní vliv.

Výplata pojistné částky

A jak je to s vyplácením částek sjednaných v rámci úrazové pojistky? Budete potřebovat číslo své pojistky, své osobní údaje, místo, datum a čas vzniku škodní události a lékařskou dokumentaci.

Postup hlášení pojistné události je následující:

 1. Oznamte pojistnou událost – především je nutné zajistit hlášení pojistné události prostřednictvím formuláře vaší pojišťovny, a to ideálně ihned po prvním ošetření. Formulář najdete na jejích stránkách ke stažení nebo k vyplnění online nebo je k vyzvednutí v pobočkách. Pozor, i formulář odesílaný přímo přes webové stránky je nutné podepsat! Událost spadající pod úrazové pojištění hlaste co nejdříve po jejím vzniku. Promlčecí lhůta je obecně několik let, s nahlášením úrazu ale raději neváhejte.
 2. Přiložte zdravotnickou dokumentaci – kopie veškeré dokumentace o průběhu léčení úrazu je nezbytná.

Pojišťovna je poté povinna zahájit bez zbytečného odkladu šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti vyplatit finanční plnění pojištěnému. To je splatné do 15 dnů po skončení šetření. Šetření musí pojišťovna skončit nejpozději 3 měsíce od nahlášení pojistné události. Pokud tak pojišťovna učinit nemůže, je její povinností tuto skutečnost pojištěnému sdělit.

Pozor na výluky

I u úrazového pojištění mají pojišťovny nastaveny výluky z plnění. Co vám neproplatí konkrétně vaše pojišťovna, se dočtete v pojistné smlouvě. Obecně nemáte nárok na finanční plnění například tehdy, pokud došlo k úrazu pod vlivem drog.

Pojistka pro celou rodinu

Úrazové pojištění nemusíte sjednávat jen pro sebe. Velká řada pojišťoven dnes už nabízí pojistky i pro vybrané kategorie rodinných příslušníků: úrazové pojištění pro seniory, úrazové pojištění pro děti nebo jednoduše komplet rodinné úrazové pojištění.

I to zohledňuje kalkulačka úrazového pojištění. Děti si k sobě můžete připsat a připlácet tak i za ně. Je nutné si ale opět dobře uvědomovat, na co je vlastně chcete pojistit. Připojistit je v rámci vašeho úrazového pojištění stojí měsíčně deseti- až maximálně stokoruny. Vše samozřejmě závisí na pojistné částce.

VyplňteVyberteVyřešeno!