Zelená karta jako občanka vašeho auta: Bez ní také nikam nejedete.
18. 10. 2018

Zelená karta jako občanka vašeho auta: Bez ní také nikam nejedete.

Ať už se se svým automobilem chystáte vyjet na chatu do jižních Čech nebo na dovolenou do ciziny, před odjezdem si vždy pečlivě zkontrolujte všechny doklady k vašemu autu. Propadlá nebo zapomenutá zelená karta dokáže totiž pěkně otřást cestovatelskými plány.

Co je zelená karta

Karta je dokladem k prokázání platného povinného ručení při silniční kontrole. Není to však jen byrokratická pomůcka. Občas může být užitečná i řidiči – například před cestou do zahraničí. Tento doklad je řidič povinen mít u sebe vždy, když používá daný vůz.

V rámci povinného ručení, které musí mít ze zákona sjednaný každý majitel vozidla, pojišťovna vydává mezinárodní osvědčení o platnosti zákonného pojištění vozidla. Je to tzv. zelená karta (její název je odvozen od barvy papíru, na kterém je vytištěna).

Co má být na zelené kartě uvedeno

Na každé zelené kartě musí být vždy uvedené údaje o vozidle, datum platnosti zelené karty, územní platnost a informace o asistenční službě.

Všechny údaje uvedené na zelené kartě musí odpovídat skutečnému stavu vašeho vozidla. Pokud se s vaším autem cokoliv změní (například měníte SPZ), je potřeba o tom včas informovat vaši pojišťovnu, u které máte sjednané povinné ručení.

Bude vám zdarma vystavena nová karta s aktuálními údaji, a to i v případě, že ji opakovaně ztratíte.

Zelená karta je mezinárodní doklad o pojištění auta.

Dočasná zelená karta versus originál

Při sjednání povinného ručení online vám e-mailem přijde dočasná zelená karta. Ta je platná jen do doby, kdy poštou obdržíte papírový originál. A ten dostanete po zaplacení povinného ručení na sjednané období.

Sjednání povinného ručení

A jak si to správné pojištění automobilu sjednat? Dnes je to hračka. Využít můžete návštěvu pobočky vybrané pojišťovny nebo online srovnávač, díky kterému budete mít kompletní nabídky pojišťoven k dispozici snadno a rychle.

Vozit originál, nebo duplikát?

Zákon 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů přímo neříká, zda musíme mít v autě originální doklad, nebo jeho kopii.

Pokud vozíte originál, udělejte si dvě kopie: jednu uložte doma, druhou nechte v autě. Pokud totiž způsobíte dopravní nehodu v zahraničí, máte povinnost odevzdat duplikát místní policii.

Hraniční pojištění

Jde o pojištění, které musí uzavřít řidič vozidla registrovaného jinde než na území České republiky, na které se nevztahuje zelená karta.

Pojistitelem je v tomto případě Česká kancelář pojistitelů, s níž je nutné uzavřít smlouvu. Ta pak nabývá platnosti uhrazením pojistného.

Splnění povinnosti uzavřít hraniční pojištění kontroluje Policie ČR. Provozovatel vozidla při zjištění neplatného hraničního pojištění nesmí s autem dále, dokud neuhradí trojnásobek splatného pojistného, přičemž je stanovena také minimální částka

Toto pojištění kryje způsobení škody provozem cizozemského vozidla, k němuž došlo na buď území ČR, jiného členského státu Evropské unie nebo některého dalšího státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska.

Zelenou kartu je třeba s sebou vozit neustále.

Výpověď pojistné smlouvy

U povinného ručení smíte vypovědět smlouvu na konci pojistného období, které zpravidla trvá 1 rok. Kdy přesně vám pojistné období končí, najdete na zelené kartě – mezinárodně uznávaném dokladu o zaplacení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Chcete-li svoji smlouvu vypovědět, je důležité, aby s tím byla vaše pojišťovna obeznámena nejpozději šest týdnů předtím, než vám pojistné období skončí.

Pokud tento termín zmeškáte, vaše smlouva bude pojišťovnou automaticky prodloužena.

Neznalost zákona neomlouvá

Zelenou kartu byste jako zodpovědní řidiči měli mít neustále u sebe. Ačkoliv máte sjednané povinné ručení a zastaví vás silniční kontrola nebo zaviníte dopravní nehodu a prokáže se, že je vaše zelená karta propadlá, pokuta může dosáhnout až 3000 Kč.

Víte, že…

Původně zelená karta sloužila pouze jako doklad pro cesty do zahraničí, od roku 2009 je ale závazným dokumentem k povinnému ručení.

Vyrážíte-li na cestu do země, kde zelená karta neplatí (tedy jde o cizozemské vozidlo), je nutné obstarat si již zmíněné hraniční pojištění.

VyplňteVyberteVyřešeno!